Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är allt som står på internet sant? : en studie om medie- och informationskunnighet, källkritik och journalistik i ett digitalt mediesamhälle

Baaz, Louise LU (2016) MKVM13 20152
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Ett allt mer digitalt samhälle har gett oss nya medievanor och helt nya möjligheter att ta del av information. Men samtidigt som information aldrig varit så tillgänglig som den är idag, har det också blivit lättare att sprida falska påståenden, och i sociala medier kan ett inlägg snabbt nå ut till tusentals mottagare. Då blir medie- och informations¬kunnighet en nödvändighet för att kunna navigera rätt i informations-flödet. Med detta som utgångspunkt är uppsatsens syfte att studera mediers strategier för att skapa uppmärksamhet kring behovet av källkritik i ett digitalt medielandskap och öka medie- och informationskunnigheten hos medieanvändarna. Genom en kvalitativ textanalys av Viralgranskaren, en sajt vars syfte är att bringa klarhet i... (More)
Ett allt mer digitalt samhälle har gett oss nya medievanor och helt nya möjligheter att ta del av information. Men samtidigt som information aldrig varit så tillgänglig som den är idag, har det också blivit lättare att sprida falska påståenden, och i sociala medier kan ett inlägg snabbt nå ut till tusentals mottagare. Då blir medie- och informations¬kunnighet en nödvändighet för att kunna navigera rätt i informations-flödet. Med detta som utgångspunkt är uppsatsens syfte att studera mediers strategier för att skapa uppmärksamhet kring behovet av källkritik i ett digitalt medielandskap och öka medie- och informationskunnigheten hos medieanvändarna. Genom en kvalitativ textanalys av Viralgranskaren, en sajt vars syfte är att bringa klarhet i påståenden som sprids i sociala medier, vill uppsatsen ta reda på vilken typ av medie- och informationskunnighet som medieanvändare förväntas ha utifrån innehållets utformning, och vad konsekvenserna blir om denna kunnighet saknas.

I analysen framgår att såväl vanliga medieanvändare som traditionella medier kan bli lurade av påståenden som cirkulerar på internet. Ofta beror det på att man ensidigt förlitar sig på en källa eller att man inte fullt ut förstår avsändarens motiv med att sprida ett visst påstående, det kan till exempel finnas ekonomiska eller politiska motiv bakom ett påstående, något som visar sig först efter en källkritisk granskning. När det gäller etablerade medier spelar även tidspress och viljan att vara först med det senaste in när det kommer till bristande källkritik. Och när det offentliga samtalet i allt större utsträckning sker digitalt blir medie- och informationskunnighet ett grundläggande behov och en medborgerlig rättighet för att fullt ut kunna ta del i samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Baaz, Louise LU
supervisor
organization
course
MKVM13 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Medie- och informationskunnighet, sociala medier, journalistik, källkritik, medieanvändare
language
Swedish
id
8512127
date added to LUP
2016-02-16 11:41:56
date last changed
2016-02-16 11:41:56
@misc{8512127,
 abstract   = {{Ett allt mer digitalt samhälle har gett oss nya medievanor och helt nya möjligheter att ta del av information. Men samtidigt som information aldrig varit så tillgänglig som den är idag, har det också blivit lättare att sprida falska påståenden, och i sociala medier kan ett inlägg snabbt nå ut till tusentals mottagare. Då blir medie- och informations¬kunnighet en nödvändighet för att kunna navigera rätt i informations-flödet. Med detta som utgångspunkt är uppsatsens syfte att studera mediers strategier för att skapa uppmärksamhet kring behovet av källkritik i ett digitalt medielandskap och öka medie- och informationskunnigheten hos medieanvändarna. Genom en kvalitativ textanalys av Viralgranskaren, en sajt vars syfte är att bringa klarhet i påståenden som sprids i sociala medier, vill uppsatsen ta reda på vilken typ av medie- och informationskunnighet som medieanvändare förväntas ha utifrån innehållets utformning, och vad konsekvenserna blir om denna kunnighet saknas. 

I analysen framgår att såväl vanliga medieanvändare som traditionella medier kan bli lurade av påståenden som cirkulerar på internet. Ofta beror det på att man ensidigt förlitar sig på en källa eller att man inte fullt ut förstår avsändarens motiv med att sprida ett visst påstående, det kan till exempel finnas ekonomiska eller politiska motiv bakom ett påstående, något som visar sig först efter en källkritisk granskning. När det gäller etablerade medier spelar även tidspress och viljan att vara först med det senaste in när det kommer till bristande källkritik. Och när det offentliga samtalet i allt större utsträckning sker digitalt blir medie- och informationskunnighet ett grundläggande behov och en medborgerlig rättighet för att fullt ut kunna ta del i samhället.}},
 author    = {{Baaz, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är allt som står på internet sant? : en studie om medie- och informationskunnighet, källkritik och journalistik i ett digitalt mediesamhälle}},
 year     = {{2016}},
}