Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"After work kan göra sjukfrånvaron lägre"

Jarlegård, Jessica LU and Normark, Olivia LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
Undersökningen syftar till att beskriva medarbetarnas och ledarnas uppfattningar om det hälsofrämjande arbete som sker på arbetsplatsen. I syftet ingår att kartlägga likheter och skillnader mellan medarbetare och ledares olika uppfattningar.
Datainsamling sker med en fenomenografisk utgångspunkt i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna äger rum på två olika företag, med två olika arbetsgrupper som arbetar i kontorsarbetsmiljö. Materialet från de genomförda intervjuerna diskuteras tillsammans med relevant teori i en analys.
I resultatet urskiljs tydliga skillnader och likheter mellan hur företagen arbetar med hälsofrämjande arbete. Intressant var även medarbetarnas syn på vad hälsofrämjande arbete är, då de nämnde fler... (More)
Undersökningen syftar till att beskriva medarbetarnas och ledarnas uppfattningar om det hälsofrämjande arbete som sker på arbetsplatsen. I syftet ingår att kartlägga likheter och skillnader mellan medarbetare och ledares olika uppfattningar.
Datainsamling sker med en fenomenografisk utgångspunkt i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna äger rum på två olika företag, med två olika arbetsgrupper som arbetar i kontorsarbetsmiljö. Materialet från de genomförda intervjuerna diskuteras tillsammans med relevant teori i en analys.
I resultatet urskiljs tydliga skillnader och likheter mellan hur företagen arbetar med hälsofrämjande arbete. Intressant var även medarbetarnas syn på vad hälsofrämjande arbete är, då de nämnde fler psykiska och psykosociala aspekter som värdefulla för hälsan på arbetsplatsen, än fysiska hjälpmedel.
I uppsatsens slutliga analys diskuteras kring hälsofrämjande arbete i form av individanpassade lösningar respektive helhetslösningar. Diskussionen tar sig även vidare mot möjliga orsaker till varför medarbetare och ledares uppfattningar kring det befintliga hälsofrämjande arbetet skiljer sig åt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jarlegård, Jessica LU and Normark, Olivia LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande insatser, KASAM, kommunikation, stress
language
Swedish
id
8560500
date added to LUP
2016-02-15 15:56:23
date last changed
2016-02-15 15:56:23
@misc{8560500,
 abstract   = {Undersökningen syftar till att beskriva medarbetarnas och ledarnas uppfattningar om det hälsofrämjande arbete som sker på arbetsplatsen. I syftet ingår att kartlägga likheter och skillnader mellan medarbetare och ledares olika uppfattningar. 
Datainsamling sker med en fenomenografisk utgångspunkt i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna äger rum på två olika företag, med två olika arbetsgrupper som arbetar i kontorsarbetsmiljö. Materialet från de genomförda intervjuerna diskuteras tillsammans med relevant teori i en analys.
I resultatet urskiljs tydliga skillnader och likheter mellan hur företagen arbetar med hälsofrämjande arbete. Intressant var även medarbetarnas syn på vad hälsofrämjande arbete är, då de nämnde fler psykiska och psykosociala aspekter som värdefulla för hälsan på arbetsplatsen, än fysiska hjälpmedel. 
I uppsatsens slutliga analys diskuteras kring hälsofrämjande arbete i form av individanpassade lösningar respektive helhetslösningar. Diskussionen tar sig även vidare mot möjliga orsaker till varför medarbetare och ledares uppfattningar kring det befintliga hälsofrämjande arbetet skiljer sig åt.},
 author    = {Jarlegård, Jessica and Normark, Olivia},
 keyword   = {Hälsofrämjande arbete,hälsofrämjande insatser,KASAM,kommunikation,stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"After work kan göra sjukfrånvaron lägre"},
 year     = {2016},
}