Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internkommunikationens betydelse för lärandet i en organisation

Thorsell Rimér, Catrin LU and Olsson, Sandra LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker medarbetarnas syn på den interna kommunikationen på ett fastighetsföretag, med utgångspunkt från en medarbetarenkät utförd av organisationen. Enkäten visar att en del av medarbetarna som arbetar på olika områden, upplever att de får för lite information. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interna kommunikationen upplevs och fungerar utifrån ett medarbetarperspektiv. För att undersöka detta område har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer med en fenomenografisk forskningsansats. Denna ansats har hjälpt oss beskriva och analysera enskilda individers tankar om olika fenomen. Vi hoppas att denna uppsats kan bidra till ett organisatoriskt lärande, utveckling gällande den interna... (More)
Denna uppsats undersöker medarbetarnas syn på den interna kommunikationen på ett fastighetsföretag, med utgångspunkt från en medarbetarenkät utförd av organisationen. Enkäten visar att en del av medarbetarna som arbetar på olika områden, upplever att de får för lite information. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interna kommunikationen upplevs och fungerar utifrån ett medarbetarperspektiv. För att undersöka detta område har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer med en fenomenografisk forskningsansats. Denna ansats har hjälpt oss beskriva och analysera enskilda individers tankar om olika fenomen. Vi hoppas att denna uppsats kan bidra till ett organisatoriskt lärande, utveckling gällande den interna kommunikationen, samt spridning av information via företagets intranät.

Undersökningen visar att det finns förbättringspotential inom delar av kommunikationsområdet på fastighetsföretaget. De områden som främst bör förbättras och ses över är användningen av intranätet samt spridning av information. Målsättningen inom organisationen är att internkommunikationen främst ska ske via intranätet, däremot visar undersökningens resultat på att all kommunikation inte sker där. Resultatet visar även på att organisationen bör avsätta tid till användningen av intranätet. Detta är en viktig del att se över eftersom medarbetarna i nuläget inte anser att användandet hör till deras dagliga arbete. Vi anser att det alltid kommer finnas möjligheter till framtida forskning inom det undersökta område eftersom alla organisationer har en form av internkommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thorsell Rimér, Catrin LU and Olsson, Sandra LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lärande, kommunikation, intranät, Arbetslivspedagogik, internkommunikation, lärande i organisationer, organisations-kommunikation.
language
Swedish
id
8561367
date added to LUP
2016-02-15 16:26:28
date last changed
2016-02-15 16:26:28
@misc{8561367,
 abstract   = {{Denna uppsats undersöker medarbetarnas syn på den interna kommunikationen på ett fastighetsföretag, med utgångspunkt från en medarbetarenkät utförd av organisationen. Enkäten visar att en del av medarbetarna som arbetar på olika områden, upplever att de får för lite information. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interna kommunikationen upplevs och fungerar utifrån ett medarbetarperspektiv. För att undersöka detta område har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer med en fenomenografisk forskningsansats. Denna ansats har hjälpt oss beskriva och analysera enskilda individers tankar om olika fenomen. Vi hoppas att denna uppsats kan bidra till ett organisatoriskt lärande, utveckling gällande den interna kommunikationen, samt spridning av information via företagets intranät. 

Undersökningen visar att det finns förbättringspotential inom delar av kommunikationsområdet på fastighetsföretaget. De områden som främst bör förbättras och ses över är användningen av intranätet samt spridning av information. Målsättningen inom organisationen är att internkommunikationen främst ska ske via intranätet, däremot visar undersökningens resultat på att all kommunikation inte sker där. Resultatet visar även på att organisationen bör avsätta tid till användningen av intranätet. Detta är en viktig del att se över eftersom medarbetarna i nuläget inte anser att användandet hör till deras dagliga arbete. Vi anser att det alltid kommer finnas möjligheter till framtida forskning inom det undersökta område eftersom alla organisationer har en form av internkommunikation.}},
 author    = {{Thorsell Rimér, Catrin and Olsson, Sandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Internkommunikationens betydelse för lärandet i en organisation}},
 year     = {{2016}},
}