Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att vilja eller inte vilja bli chef: En fallstudie om kvinnors attityd till att inta ledande positioner inom en organisation

Ahlman Fredriksson, Anton LU and Isell, Linda LU (2016) PEDK21 20152
Education
Abstract (Swedish)
I Sverige finns det nästan dubbelt så många manliga som kvinnliga chefer. I den transport- och logistikkoncern vi har valt att undersöka är det endast 15 procent kvinnliga chefer. Syftet med vår studie är att utifrån tidigare teorier undersöka och förstå de kvinnliga medarbetarnas inställning till att inta chefsbefattningar och de kvinnliga chefernas erfarenheter av sitt chefskap i organisationen. Med hjälp av en metodkombination av kvantitativ och kvalitativ datainsamling har vi försökt skapa en uppfattning av kvinnornas inställning. Den kvantitativa metoden bestod av två webbaserade frågeformulär som skickades ut till samtliga kvinnor inom koncernen. Den kvalitativa metoden bestod av tre semistrukturerade intervjuer med två medarbetare... (More)
I Sverige finns det nästan dubbelt så många manliga som kvinnliga chefer. I den transport- och logistikkoncern vi har valt att undersöka är det endast 15 procent kvinnliga chefer. Syftet med vår studie är att utifrån tidigare teorier undersöka och förstå de kvinnliga medarbetarnas inställning till att inta chefsbefattningar och de kvinnliga chefernas erfarenheter av sitt chefskap i organisationen. Med hjälp av en metodkombination av kvantitativ och kvalitativ datainsamling har vi försökt skapa en uppfattning av kvinnornas inställning. Den kvantitativa metoden bestod av två webbaserade frågeformulär som skickades ut till samtliga kvinnor inom koncernen. Den kvalitativa metoden bestod av tre semistrukturerade intervjuer med två medarbetare och en chef. Frågeformulären och intervjuguiderna utformades utifrån tidigare noterade faktorer som kan påverka anställdas attityder att inta en chefsroll. Således håller denna studie en deduktiv ansats. Genom analysen av empirin har vi kunnat kartlägga de likheter och olikheter som råder i kvinnors vilja respektive ovilja att inta en chefsroll. I analysen framkom att de kvinnliga medarbetare som uppgav att de inte ville ha någon chefsbefattning främst motiverade detta med hän-visning till att chefsrollen är för tidskrävande och till att uppmuntran från organisationen och de närmsta cheferna är för svag. En av de största faktorerna bland de kvinnliga medarbetarna som vill inta en chefsbefattning är upplevel-sen av personlig utveckling. Bland de kvinnor som i nuläget innehar en chefsposition inom koncernen framkom att nästan alla upplevde någon form av stöd från organisationen eller de närmsta cheferna vid avancemang till chefsbefattningen. Vidare forskning skulle bland annat kunna gå djupare in på de aspekter som påverkar de olika grupperna mest i viljan eller oviljan att bli chef. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlman Fredriksson, Anton LU and Isell, Linda LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fallstudie, metodkombination, kvinnliga chefer, motivation, karriär
language
Swedish
id
8565350
date added to LUP
2016-02-15 15:19:37
date last changed
2016-02-15 15:19:37
@misc{8565350,
 abstract   = {I Sverige finns det nästan dubbelt så många manliga som kvinnliga chefer. I den transport- och logistikkoncern vi har valt att undersöka är det endast 15 procent kvinnliga chefer. Syftet med vår studie är att utifrån tidigare teorier undersöka och förstå de kvinnliga medarbetarnas inställning till att inta chefsbefattningar och de kvinnliga chefernas erfarenheter av sitt chefskap i organisationen. Med hjälp av en metodkombination av kvantitativ och kvalitativ datainsamling har vi försökt skapa en uppfattning av kvinnornas inställning. Den kvantitativa metoden bestod av två webbaserade frågeformulär som skickades ut till samtliga kvinnor inom koncernen. Den kvalitativa metoden bestod av tre semistrukturerade intervjuer med två medarbetare och en chef. Frågeformulären och intervjuguiderna utformades utifrån tidigare noterade faktorer som kan påverka anställdas attityder att inta en chefsroll. Således håller denna studie en deduktiv ansats. Genom analysen av empirin har vi kunnat kartlägga de likheter och olikheter som råder i kvinnors vilja respektive ovilja att inta en chefsroll. I analysen framkom att de kvinnliga medarbetare som uppgav att de inte ville ha någon chefsbefattning främst motiverade detta med hän-visning till att chefsrollen är för tidskrävande och till att uppmuntran från organisationen och de närmsta cheferna är för svag. En av de största faktorerna bland de kvinnliga medarbetarna som vill inta en chefsbefattning är upplevel-sen av personlig utveckling. Bland de kvinnor som i nuläget innehar en chefsposition inom koncernen framkom att nästan alla upplevde någon form av stöd från organisationen eller de närmsta cheferna vid avancemang till chefsbefattningen. Vidare forskning skulle bland annat kunna gå djupare in på de aspekter som påverkar de olika grupperna mest i viljan eller oviljan att bli chef.},
 author    = {Ahlman Fredriksson, Anton and Isell, Linda},
 keyword   = {Fallstudie,metodkombination,kvinnliga chefer,motivation,karriär},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vilja eller inte vilja bli chef: En fallstudie om kvinnors attityd till att inta ledande positioner inom en organisation},
 year     = {2016},
}