Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad är service värt?

Andersson, Max LU ; Jacobsson, Josefine LU and Wirhed, Amanda LU (2016) FEKH29 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Vad är service värt?

Seminariedatum: 2016-01-15

Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå,
15 högskolepoäng

Handledare: Magnus Lagnevik

Syfte: Att undersöka sambandet mellan servicekvalitet och svenska flygresenärers vilja att betala en prispremie vid köp av flygresa.

Metod: Med hjälp av kvantitativ metod och en deduktiv ansats där den kunskapsteoretiska ståndpunkten är positivistisk undersöks sambandet mellan servicekvalitet och prispremie. SERVQUAL-modellen av Parasuraman, Zeithaml och Berry tillsammans med prispremieindex av Netemeyer et al. utgör underlag för datainsamling i form av en enkätundersökning.

Teoretiska perspektiv: Modellen för... (More)
Examensarbetets titel: Vad är service värt?

Seminariedatum: 2016-01-15

Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå,
15 högskolepoäng

Handledare: Magnus Lagnevik

Syfte: Att undersöka sambandet mellan servicekvalitet och svenska flygresenärers vilja att betala en prispremie vid köp av flygresa.

Metod: Med hjälp av kvantitativ metod och en deduktiv ansats där den kunskapsteoretiska ståndpunkten är positivistisk undersöks sambandet mellan servicekvalitet och prispremie. SERVQUAL-modellen av Parasuraman, Zeithaml och Berry tillsammans med prispremieindex av Netemeyer et al. utgör underlag för datainsamling i form av en enkätundersökning.

Teoretiska perspektiv: Modellen för servicekvalitet av Parasuraman, Zeithaml och Berry, SERVQUAL-modellen och prispremieindex av Netemeyer et al. utgör det huvudsakliga teoretiska ramverket. Detta ramverk kompletteras av teori så som Grönroos teorier på ämnet tjänstekvalitet och Cronin och Taylors SERVPERF-modell.

Empiri: Den empiri som analyserats har samlats in genom en enkätundersökning online. Empirin består av resultat från 110 svarande som svarar på frågor rörande tre flygalternativ, det vill säga 330 observationer. För att få medverka i enkäten ska respondenterna ha flugit minst en gång under de senaste tolv månaderna och känna till de tre flygalternativen mer än bara till namnet.

Resultat: Efter att med hjälp av den teoretiska referensramen ha analyserat den insamlade empirin har djupare förståelse skapats för servicekvalitet och betalningsvilja inom flygindustrin. Studien visar att det finns samband mellan vissa dimensioner av servicekvalitet och viljan att betala en prispremie. (Less)
Popular Abstract
Abstract

Title: What is the value of service?

Seminar date: 2016-01-15

Course: FEKH29 Business administration: Degree Project in Marketing,
Undergraduate Level, 15 hp.

Advisor: Magnus Lagnevik

Purpose: To examine the relationship between service quality and the willingness of Swedish air travelers to pay a price premium when purchasing a flight ticket.

Methodology: The relationship between service quality and the willingness to pay a price premium is examined using a quantitative method and a deductive onset in which the theoretical standpoint is positivistic. Data was collected through a survey based on the SERVQUAL model by Parasuraman, Zeithaml och Berry and the price premium index by Netemeyer et al.

... (More)
Abstract

Title: What is the value of service?

Seminar date: 2016-01-15

Course: FEKH29 Business administration: Degree Project in Marketing,
Undergraduate Level, 15 hp.

Advisor: Magnus Lagnevik

Purpose: To examine the relationship between service quality and the willingness of Swedish air travelers to pay a price premium when purchasing a flight ticket.

Methodology: The relationship between service quality and the willingness to pay a price premium is examined using a quantitative method and a deductive onset in which the theoretical standpoint is positivistic. Data was collected through a survey based on the SERVQUAL model by Parasuraman, Zeithaml och Berry and the price premium index by Netemeyer et al.

Theoretical perspectives: The main theoretical framework is made up by the service quality model by Parasuraman, Zeithaml and Berry and the price premium index by Netemeyer et al. This framework is supplemented by other theories such as Grönroos theory about service quality and the SERVPERF model by Cronin and Taylor.

Empirical Foundation: The empiricism consists of the results from the online survey that was carried out for this study. The results are based on 110 respondents answering questions about three different flight alternatives, thus 330 observations. A requirement for participating in the survey was that the respondents had to have been travelling by plane at least once over the past twelve months. In addition the respondents had to know the three flight alternatives more than by just their names.

Conclusions: The study has resulted in a deeper understanding for service quality and the willingness to pay a price premium within the flight industry. Further more the results show that there is a relation between some dimensions of service quality and the willingness to pay a price premium. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Max LU ; Jacobsson, Josefine LU and Wirhed, Amanda LU
supervisor
organization
alternative title
En studie av servicekvalitet och betalningsvilja vid köp av flygresor
course
FEKH29 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Service quality, price premium, flight industry, SERVQUAL, consumer behavior
language
Swedish
id
8627454
date added to LUP
2016-02-22 14:30:08
date last changed
2016-02-22 14:30:08
@misc{8627454,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Vad är service värt?

Seminariedatum: 2016-01-15

Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå,
15 högskolepoäng

Handledare: Magnus Lagnevik

Syfte: Att undersöka sambandet mellan servicekvalitet och svenska flygresenärers vilja att betala en prispremie vid köp av flygresa.

Metod: Med hjälp av kvantitativ metod och en deduktiv ansats där den kunskapsteoretiska ståndpunkten är positivistisk undersöks sambandet mellan servicekvalitet och prispremie. SERVQUAL-modellen av Parasuraman, Zeithaml och Berry tillsammans med prispremieindex av Netemeyer et al. utgör underlag för datainsamling i form av en enkätundersökning. 

Teoretiska perspektiv: Modellen för servicekvalitet av Parasuraman, Zeithaml och Berry, SERVQUAL-modellen och prispremieindex av Netemeyer et al. utgör det huvudsakliga teoretiska ramverket. Detta ramverk kompletteras av teori så som Grönroos teorier på ämnet tjänstekvalitet och Cronin och Taylors SERVPERF-modell. 

Empiri: Den empiri som analyserats har samlats in genom en enkätundersökning online. Empirin består av resultat från 110 svarande som svarar på frågor rörande tre flygalternativ, det vill säga 330 observationer. För att få medverka i enkäten ska respondenterna ha flugit minst en gång under de senaste tolv månaderna och känna till de tre flygalternativen mer än bara till namnet.

Resultat: Efter att med hjälp av den teoretiska referensramen ha analyserat den insamlade empirin har djupare förståelse skapats för servicekvalitet och betalningsvilja inom flygindustrin. Studien visar att det finns samband mellan vissa dimensioner av servicekvalitet och viljan att betala en prispremie.},
 author    = {Andersson, Max and Jacobsson, Josefine and Wirhed, Amanda},
 keyword   = {Service quality,price premium,flight industry,SERVQUAL,consumer behavior},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är service värt?},
 year     = {2016},
}