Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Folkrättens fäder - en redogörelse för Hugo Grotius och Emer de Vattels stats- och suveränitetsbegrepp

Tornberg, Julia LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Since public international law is a current area of law today, we may think that it is also a modern product, a result of today’s globalized world. However, that is not the case. Public international law has important historical aspects that must be considered.

This paper examines in what way Hugo Grotius and Emer de Vattel treated two of the key concepts of public international law, state and sovereignty, and by doing so, built the foundation for public international law. Today, the sovereign states are the most important subject of public international law and also the legislators of the area. Already in the version of public international law founded by Grotius and de Vattel, the states played an important role. During the time they... (More)
Since public international law is a current area of law today, we may think that it is also a modern product, a result of today’s globalized world. However, that is not the case. Public international law has important historical aspects that must be considered.

This paper examines in what way Hugo Grotius and Emer de Vattel treated two of the key concepts of public international law, state and sovereignty, and by doing so, built the foundation for public international law. Today, the sovereign states are the most important subject of public international law and also the legislators of the area. Already in the version of public international law founded by Grotius and de Vattel, the states played an important role. During the time they were active, in the 17th and 18th century, the state idea evolved.

Today’s sovereignty concept is similar to the one Grotius and Vattel created. However, unlike contemporary public international lawyers, they considered it to be more appropriate with one single person ruling the sovereignty, a so called sovereign.

Many of Grotius’ and de Vattel’s ideas about state and sovereignty are still applicable, and we can therefore say that they have had great significance for public international law and its development. Their works On the Law of War and Peace and The Law of Nations are the foundations for public international law today. (Less)
Abstract (Swedish)
Eftersom folkrätten är ett högaktuellt rättsområde idag, är det lätt att tro att det också är en modern produkt, ett resultat av nutidens accelererande globalisering. Så är dock inte fallet, utan folkrätten har i högsta grad en rättshistorisk sida som bör beaktas.

Denna uppsats undersöker hur Hugo Grotius och Emer de Vattel behandlade de centrala folkrättsliga begreppen stat och suveränitet, och på så sätt la grunden för nutidens folkrätt. Idag bygger folkrätten på de suveräna staterna, som är rättsområdets viktigaste rättssubjekt och samtidigt rättsområdets lagstiftare. Redan i den folkrätt som Grotius och de Vattel formulerade på 1600-talet respektive 1700-talet spelade staterna en viktig roll, och statstanken utvecklades mycket under... (More)
Eftersom folkrätten är ett högaktuellt rättsområde idag, är det lätt att tro att det också är en modern produkt, ett resultat av nutidens accelererande globalisering. Så är dock inte fallet, utan folkrätten har i högsta grad en rättshistorisk sida som bör beaktas.

Denna uppsats undersöker hur Hugo Grotius och Emer de Vattel behandlade de centrala folkrättsliga begreppen stat och suveränitet, och på så sätt la grunden för nutidens folkrätt. Idag bygger folkrätten på de suveräna staterna, som är rättsområdets viktigaste rättssubjekt och samtidigt rättsområdets lagstiftare. Redan i den folkrätt som Grotius och de Vattel formulerade på 1600-talet respektive 1700-talet spelade staterna en viktig roll, och statstanken utvecklades mycket under den tid de var verksamma.

Dagens suveränitetsbegrepp påminner i teorin mycket om det som Grotius och de Vattel förespråkade. Dock menade de, till skillnad från vår tids folkrättsjurister, att det i praktiken var mest lämpligt att suveräniteten tillföll en enskild person, en suverän.

Många av Grotius och de Vattels tankar angående stat och suveränitet lever kvar, och är relevanta, än idag. På så sätt kan man säga att de har haft stor betydelse för folkrättens tillkomst och utveckling, och att deras verk On the Law of War and Peace och The Law of Nations lade grunden för det rättsområde folkrätten är idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tornberg, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, folkrätt
language
Swedish
id
8874310
date added to LUP
2016-07-04 09:49:02
date last changed
2016-07-04 09:49:02
@misc{8874310,
 abstract   = {Since public international law is a current area of law today, we may think that it is also a modern product, a result of today’s globalized world. However, that is not the case. Public international law has important historical aspects that must be considered.

This paper examines in what way Hugo Grotius and Emer de Vattel treated two of the key concepts of public international law, state and sovereignty, and by doing so, built the foundation for public international law. Today, the sovereign states are the most important subject of public international law and also the legislators of the area. Already in the version of public international law founded by Grotius and de Vattel, the states played an important role. During the time they were active, in the 17th and 18th century, the state idea evolved.

Today’s sovereignty concept is similar to the one Grotius and Vattel created. However, unlike contemporary public international lawyers, they considered it to be more appropriate with one single person ruling the sovereignty, a so called sovereign.

Many of Grotius’ and de Vattel’s ideas about state and sovereignty are still applicable, and we can therefore say that they have had great significance for public international law and its development. Their works On the Law of War and Peace and The Law of Nations are the foundations for public international law today.},
 author    = {Tornberg, Julia},
 keyword   = {rättshistoria,folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Folkrättens fäder - en redogörelse för Hugo Grotius och Emer de Vattels stats- och suveränitetsbegrepp},
 year     = {2016},
}