Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tystnaden säger allt: Nätmobbning och skolors issues management ur ett kommunikativt perspektiv

Lindholm, Olle LU (2016) SKOM12 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker hur skolor kan bli bättre på att hantera nätmobbning
genom strategisk kommunikation och issues management. Problematiken grundar sig i ett förändrat medieklimat och uppkomsten av en ny synlighetskultur. Genom en fallstudie av två skånska gynmasieskolor har jag genom kvalitativa intervjuer studerat hur elever förhåller sig till nätmobbning, hur de vill berätta om nätmobbning till skolan, samt vilka förslag de har på hur skolor kan förbättra deras issues management. Intervjuer med skolpersonal och analys av styrdokument har även genomförts. Resultaten pekar på vikten av att skapa ett öppet kommunikationsklimat och en krismedveten organisation. Vidare visar studien att skolor behöver öka ansvarskänslan inom... (More)
Denna studie undersöker hur skolor kan bli bättre på att hantera nätmobbning
genom strategisk kommunikation och issues management. Problematiken grundar sig i ett förändrat medieklimat och uppkomsten av en ny synlighetskultur. Genom en fallstudie av två skånska gynmasieskolor har jag genom kvalitativa intervjuer studerat hur elever förhåller sig till nätmobbning, hur de vill berätta om nätmobbning till skolan, samt vilka förslag de har på hur skolor kan förbättra deras issues management. Intervjuer med skolpersonal och analys av styrdokument har även genomförts. Resultaten pekar på vikten av att skapa ett öppet kommunikationsklimat och en krismedveten organisation. Vidare visar studien att skolor behöver öka ansvarskänslan inom organisationen samt minska avståndet mellan lärare och elever. Det strategiska arbetet mot nätmobbning måste förankras i organisationskulturen för att det ska bli effektivt på längre sikt. (Less)
Abstract
This study explores how schools can better handle cyberbullying through strategic communication and issues management. The problem stems from a change in the media climate and the rise of a new visibility culture. Through a case study of two Swedish high schools, I have conducted qualitative interviews in regards to students’ relationship to cyberbullying, how they wish to tell schools about it, as well as suggestions on how schools can improve their issues management. Interviews with school staff and analysis of documents have also been conducted. The results indicate the importance for schools to build an open communication climate and a crisis-aware organization. Furthermore, the study shows that schools need to increase the sense of... (More)
This study explores how schools can better handle cyberbullying through strategic communication and issues management. The problem stems from a change in the media climate and the rise of a new visibility culture. Through a case study of two Swedish high schools, I have conducted qualitative interviews in regards to students’ relationship to cyberbullying, how they wish to tell schools about it, as well as suggestions on how schools can improve their issues management. Interviews with school staff and analysis of documents have also been conducted. The results indicate the importance for schools to build an open communication climate and a crisis-aware organization. Furthermore, the study shows that schools need to increase the sense of moral responsibility within the organization, and close the gap between teachers and students. The strategic work against cyberbullying has to be anchored in the organizational culture for it to be effective in the long-term. (Less)
Popular Abstract
This study explores how schools can better handle cyberbullying through strategic communication and issues management. The problem stems from a change in the media climate and the rise of a new visibility culture. Through a case study of two Swedish high schools, I have conducted qualitative interviews in regards to students’ relationship to cyberbullying, how they wish to tell schools about it, as well as suggestions on how schools can improve their issues management. Interviews with school staff and analysis of documents have also been conducted. The results indicate the importance for schools to build an open communication climate and a crisis-aware organization. Furthermore, the study shows that schools need to increase the sense of... (More)
This study explores how schools can better handle cyberbullying through strategic communication and issues management. The problem stems from a change in the media climate and the rise of a new visibility culture. Through a case study of two Swedish high schools, I have conducted qualitative interviews in regards to students’ relationship to cyberbullying, how they wish to tell schools about it, as well as suggestions on how schools can improve their issues management. Interviews with school staff and analysis of documents have also been conducted. The results indicate the importance for schools to build an open communication climate and a crisis-aware organization. Furthermore, the study shows that schools need to increase the sense of moral responsibility within the organization, and close the gap between teachers and students. The strategic work against cyberbullying has to be anchored in the organizational culture for it to be effective in the long-term. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindholm, Olle LU
supervisor
organization
alternative title
The silence says it all: Cyberbullying and schools' issues management from a communicative perspective
course
SKOM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
strategisk kommunikation, issues management, nätmobbning, tystnadsspiral, moraliskt frikopplande, digitalisering, strategic communication, cyberbullying, spiral of silence, moral disengagement, digitalization
language
Swedish
id
8877163
date added to LUP
2016-06-13 13:24:13
date last changed
2016-06-13 13:24:13
@misc{8877163,
 abstract   = {{This study explores how schools can better handle cyberbullying through strategic communication and issues management. The problem stems from a change in the media climate and the rise of a new visibility culture. Through a case study of two Swedish high schools, I have conducted qualitative interviews in regards to students’ relationship to cyberbullying, how they wish to tell schools about it, as well as suggestions on how schools can improve their issues management. Interviews with school staff and analysis of documents have also been conducted. The results indicate the importance for schools to build an open communication climate and a crisis-aware organization. Furthermore, the study shows that schools need to increase the sense of moral responsibility within the organization, and close the gap between teachers and students. The strategic work against cyberbullying has to be anchored in the organizational culture for it to be effective in the long-term.}},
 author    = {{Lindholm, Olle}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tystnaden säger allt: Nätmobbning och skolors issues management ur ett kommunikativt perspektiv}},
 year     = {{2016}},
}