Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Magisk realism på svenska. En studie av hur mångtydighet och bildspråk överförs i översättningen av Los recuerdos del porvenir.

Gabriel, Julia LU (2016) FÖUM11 20161
Translation Program
Abstract (Swedish)
Denna uppsats baseras på min översättning av utdrag ur romanen Los recuerdos del porvenir (1963) av Elena Garro och utgör mitt examensarbete för översättarprogrammet vid Lunds universitet år 1. Garros roman räknas som ett föregångsverk inom magisk realism och i min uppsats undersöker jag i vilken utsträckning denna magiskt realistiska stil går att överföra till svenska. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som påvisar vad i textens innehåll och språk som gör att den kan räknas till den magiska realismen. I översättningsanalysen studeras tre av dessa drag, närmare bestämt textens mångtydighet, metaforer och inslag av besjälning, genom en kontrastiv läsning av källtext och måltext. Analysen utgår från en hypotes om minskad mångtydighet i... (More)
Denna uppsats baseras på min översättning av utdrag ur romanen Los recuerdos del porvenir (1963) av Elena Garro och utgör mitt examensarbete för översättarprogrammet vid Lunds universitet år 1. Garros roman räknas som ett föregångsverk inom magisk realism och i min uppsats undersöker jag i vilken utsträckning denna magiskt realistiska stil går att överföra till svenska. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som påvisar vad i textens innehåll och språk som gör att den kan räknas till den magiska realismen. I översättningsanalysen studeras tre av dessa drag, närmare bestämt textens mångtydighet, metaforer och inslag av besjälning, genom en kontrastiv läsning av källtext och måltext. Analysen utgår från en hypotes om minskad mångtydighet i översättningar och Yvonne Lindqvists modell för översättning av metaforer, och den enskilde översättarens inverkan på den översatta texten diskuteras. Resultatet visar att bildspråket bevarats i min översättning medan det mångtydiga delvis gått förlorat, samt att översättningen bär spår av mina personliga tolkningar. (Less)
Popular Abstract
This essay is based on my translation of parts of the novel Los recuerdos del porvenir (1963) by Elena Garro and constitutes my final project at the first year of the Translation Program at Lund University. Garro´s novel is regarded a forerunner of Magic Realism literature and the objective of my essay is to investigate to which extent this magic realistic style is translatable into Swedish. As a first step the source text is analyzed, in order to show what in its content and language that places it within Magic Realism. Three of the magic realistic features found in the novel, that is the texts ambiguity, metaphors and anthropomorphism, are then studied closer in the translation analysis, through a comparison of the source text and the... (More)
This essay is based on my translation of parts of the novel Los recuerdos del porvenir (1963) by Elena Garro and constitutes my final project at the first year of the Translation Program at Lund University. Garro´s novel is regarded a forerunner of Magic Realism literature and the objective of my essay is to investigate to which extent this magic realistic style is translatable into Swedish. As a first step the source text is analyzed, in order to show what in its content and language that places it within Magic Realism. Three of the magic realistic features found in the novel, that is the texts ambiguity, metaphors and anthropomorphism, are then studied closer in the translation analysis, through a comparison of the source text and the target text. In the translation analysis the theory of des-ambiguity as a translation universal is taken into account, Yvonne Lindqvist´s model for translation of metaphors is applied and the effect that the individual translator has on the text is discussed. The result shows that the visual language is preserved in my translation, whereas the ambiguity is partly lost, and that my personal interpretations have left their mark on the translation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gabriel, Julia LU
supervisor
organization
course
FÖUM11 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
explicitering, litterära översättningar, magisk realism (litteratur), Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, mångtydighet, metaforer, besjälning, översättning
language
Swedish
id
8877451
date added to LUP
2016-08-16 12:01:30
date last changed
2016-08-16 12:01:30
@misc{8877451,
 abstract   = {Denna uppsats baseras på min översättning av utdrag ur romanen Los recuerdos del porvenir (1963) av Elena Garro och utgör mitt examensarbete för översättarprogrammet vid Lunds universitet år 1. Garros roman räknas som ett föregångsverk inom magisk realism och i min uppsats undersöker jag i vilken utsträckning denna magiskt realistiska stil går att överföra till svenska. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som påvisar vad i textens innehåll och språk som gör att den kan räknas till den magiska realismen. I översättningsanalysen studeras tre av dessa drag, närmare bestämt textens mångtydighet, metaforer och inslag av besjälning, genom en kontrastiv läsning av källtext och måltext. Analysen utgår från en hypotes om minskad mångtydighet i översättningar och Yvonne Lindqvists modell för översättning av metaforer, och den enskilde översättarens inverkan på den översatta texten diskuteras. Resultatet visar att bildspråket bevarats i min översättning medan det mångtydiga delvis gått förlorat, samt att översättningen bär spår av mina personliga tolkningar.},
 author    = {Gabriel, Julia},
 keyword   = {explicitering,litterära översättningar,magisk realism (litteratur),Elena Garro,Los recuerdos del porvenir,mångtydighet,metaforer,besjälning,översättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Magisk realism på svenska. En studie av hur mångtydighet och bildspråk överförs i översättningen av Los recuerdos del porvenir.},
 year     = {2016},
}