Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den publikfriande gymnasieskolan - Marknadiseringens effekter på musiklärarnas arbete

Andersson, John LU and Olin, Anna LU (2016) LAMP72 20161
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Svenska gymnasieskolan har under de senaste decennierna genomgått ett antal reformer som har gjort det lättare för friskolor att etablera sig samt givit elever möjlighet att fritt välja och byta skola. Detta, kombinerat med en minskning av antalet gymnasieelever, har lett till en konkurrenssituation där skolorna måste marknadsföra sig för att vinna elever. Skolan har under de senaste decennierna blivit mer lik en marknad, en utveckling som kallas för marknadisering.

Denna uppsats syftar till att ge en fördjupad bild av marknadiseringens konsekvenser på gymnasieskolan, och då främst undervisningen och lärandet. Vår inriktning är mot musiklärare på gymnasieskolans estetiska program, och vi ville ta reda på hur de och deras undervisning... (More)
Svenska gymnasieskolan har under de senaste decennierna genomgått ett antal reformer som har gjort det lättare för friskolor att etablera sig samt givit elever möjlighet att fritt välja och byta skola. Detta, kombinerat med en minskning av antalet gymnasieelever, har lett till en konkurrenssituation där skolorna måste marknadsföra sig för att vinna elever. Skolan har under de senaste decennierna blivit mer lik en marknad, en utveckling som kallas för marknadisering.

Denna uppsats syftar till att ge en fördjupad bild av marknadiseringens konsekvenser på gymnasieskolan, och då främst undervisningen och lärandet. Vår inriktning är mot musiklärare på gymnasieskolans estetiska program, och vi ville ta reda på hur de och deras undervisning påverkas av marknadiseringen, om de som musiklärare är särskilt påverkade samt deras attityder till marknadiseringen.

Vi har genomfört kvalitativa fokusgruppintervjuer med gymnasielärare från fyra olika skolor i två olika kommuner; två friskolor och två kommunala skolor. För att tolka vårt resultat har vi bland annat använt oss av begreppen ’professionslogik’ och ’marknadslogik’, vilka innebär olika sätt att se på hur arbete ska genomföras.

Vårt resultat visar att marknadiseringen påverkar undervisningen framförallt negativt, att marknadslogiken underminerar lärarnas professionalitet och att eleverna oproblematiskt används som en del av marknadiseringen. Vi kan se en variation i attityder hos lärarna, men framförallt visar resultatet tecken på att marknadsspråket har blivit normaliserat, vilket gör det svårare för lärarna att problematisera den plats marknadslogiken har tagit på professionslogikens bekostnad. Detta gör det lättare för dem att distansera sig från marknadiseringen. Resultatet pekar på att musiklärare påverkas på andra sätt än övriga lärare, men för att stödja detta behövs vidare forskning. (Less)
Abstract
The Swedish upper secondary school has undergone a number of reforms during previous decades which have made it easier for private schools to establish, give students the possibility to choose school, and switch from one school to another. These reforms, combined with a decline in student numbers, have led to a competition in which the schools have to market themselves to win students. The Swedish school has during previous decades transformed into a market, a process called marketisation.

The aim of this essay is to give a wider picture of the consequences of marketisation for the Swedish gymnasium, in particular teaching and learning. We focus on music teachers within the esthetic programme of the upper secondary school, and we seek... (More)
The Swedish upper secondary school has undergone a number of reforms during previous decades which have made it easier for private schools to establish, give students the possibility to choose school, and switch from one school to another. These reforms, combined with a decline in student numbers, have led to a competition in which the schools have to market themselves to win students. The Swedish school has during previous decades transformed into a market, a process called marketisation.

The aim of this essay is to give a wider picture of the consequences of marketisation for the Swedish gymnasium, in particular teaching and learning. We focus on music teachers within the esthetic programme of the upper secondary school, and we seek to find out about their attitudes toward marketisation, how it affects them and their teaching.

We have carried out qualitative focus group interviews with teachers from four different schools in two different municipalities; two private schools and two run by the municipalities. To interpret our results we have, among other concepts, used ’the logic of professionalism’ and ’the logic of market’. These are two different ideas of how work should be carried out, one connected to the market and one to professionalism.

Our results shows that marketisation mainly affects the quality of teaching negatively, that the logic of market undermines the teachers professionalism and that the students, in a un-problematised way, are used as a part of marketing the schools. We see a variation of attitudes among the teachers, but above all the results show signs of the market language being normalised, and therefore making it harder for the teachers to problematise the logic of the market replacing the logic of professionalism. This made it easier for the teachers to distance themselves from marketisation. The result indicates that music teachers are affected in different ways than other teachers, but to support this finding further research is required. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, John LU and Olin, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
The crowd-pleasing school - How marketisation effects the music teachers in the swedish upper secondary school
course
LAMP72 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
upper secondary school, Swedish school, music education, estetiska programmet.
 Educational sciences, musiklärare, valfrihet, konkurrens, marknadsföring, gymnasieskolan, musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, marketisation, marketing, competition, freedom of choice, music teachers, esthetic programme
language
Swedish
id
8877960
date added to LUP
2016-06-08 16:33:25
date last changed
2016-06-08 16:33:25
@misc{8877960,
 abstract   = {The Swedish upper secondary school has undergone a number of reforms during previous decades which have made it easier for private schools to establish, give students the possibility to choose school, and switch from one school to another. These reforms, combined with a decline in student numbers, have led to a competition in which the schools have to market themselves to win students. The Swedish school has during previous decades transformed into a market, a process called marketisation. 

The aim of this essay is to give a wider picture of the consequences of marketisation for the Swedish gymnasium, in particular teaching and learning. We focus on music teachers within the esthetic programme of the upper secondary school, and we seek to find out about their attitudes toward marketisation, how it affects them and their teaching.

We have carried out qualitative focus group interviews with teachers from four different schools in two different municipalities; two private schools and two run by the municipalities. To interpret our results we have, among other concepts, used ’the logic of professionalism’ and ’the logic of market’. These are two different ideas of how work should be carried out, one connected to the market and one to professionalism. 

Our results shows that marketisation mainly affects the quality of teaching negatively, that the logic of market undermines the teachers professionalism and that the students, in a un-problematised way, are used as a part of marketing the schools. We see a variation of attitudes among the teachers, but above all the results show signs of the market language being normalised, and therefore making it harder for the teachers to problematise the logic of the market replacing the logic of professionalism. This made it easier for the teachers to distance themselves from marketisation. The result indicates that music teachers are affected in different ways than other teachers, but to support this finding further research is required.},
 author    = {Andersson, John and Olin, Anna},
 keyword   = {upper secondary school,Swedish school,music education,estetiska programmet.
 Educational sciences,musiklärare,valfrihet,konkurrens,marknadsföring,gymnasieskolan,musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,marketisation,marketing,competition,freedom of choice,music teachers,esthetic programme},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den publikfriande gymnasieskolan - Marknadiseringens effekter på musiklärarnas arbete},
 year     = {2016},
}