Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Do you use a Swami Gimmick?" Om att översätta magiskt fackspråk

Helander, Richard LU (2016) FÖUM11 20161
Translation Program
Abstract (Swedish)
Följande uppsats baseras på en översättning av ett utdrag ur Tony Corindas bok 13 Steps to Mentalism, ett standardverk inom magiformen mentalism, där fokus ligger på att förutsäga publikdeltagares val samt ge sken av att läsa tankar. Översättningen presenteras i magisterarbetets första del, Översättningsdelen. Utdraget som översatts kommer från första kapitlet i boken som bär titeln Swami Gimmick. Detta utdrag på 6000 ord, som således utgör källtexten, har i denna uppsats analyserats utifrån Hellspong & Ledins (1997) textanalytiska modell. I uppsatsens två andra delar kopplas denna textanalys till dels global översättningsstrategi, dels den fördjupande delen, vilken fokuserar på KT:s fältspecifika termer.

Diskussionen rörande de... (More)
Följande uppsats baseras på en översättning av ett utdrag ur Tony Corindas bok 13 Steps to Mentalism, ett standardverk inom magiformen mentalism, där fokus ligger på att förutsäga publikdeltagares val samt ge sken av att läsa tankar. Översättningen presenteras i magisterarbetets första del, Översättningsdelen. Utdraget som översatts kommer från första kapitlet i boken som bär titeln Swami Gimmick. Detta utdrag på 6000 ord, som således utgör källtexten, har i denna uppsats analyserats utifrån Hellspong & Ledins (1997) textanalytiska modell. I uppsatsens två andra delar kopplas denna textanalys till dels global översättningsstrategi, dels den fördjupande delen, vilken fokuserar på KT:s fältspecifika termer.

Diskussionen rörande de fältspecifika termerna visar att det i just denna text varit nödvändigt att behålla de flesta av termerna på originalspråket. Anledningen till detta är att magifältet i Sverige verkar ha en tvetydig diskurs vad gäller termanvändning. Denna tvetydighet blir uppenbar i och med parallelltexternas inkonsekventa termanvändning. Trots att det finns belägg för valet att behålla engelskans termer finns problem med en sådan strategi eftersom det skulle kunna resultera i domän- och kapacitetsförlust. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helander, Richard LU
supervisor
organization
alternative title
"Do you use a Swami Gimmick?": On Translating Magic Terminology
course
FÖUM11 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Översättning, svenska, engelska, Swami Gimmick, mentalism, terminologi, fackspråk, magi, textanalys, diskurs, domänförlust
language
Swedish
id
8878809
date added to LUP
2016-10-04 09:28:30
date last changed
2016-10-04 09:28:30
@misc{8878809,
 abstract   = {Följande uppsats baseras på en översättning av ett utdrag ur Tony Corindas bok 13 Steps to Mentalism, ett standardverk inom magiformen mentalism, där fokus ligger på att förutsäga publikdeltagares val samt ge sken av att läsa tankar. Översättningen presenteras i magisterarbetets första del, Översättningsdelen. Utdraget som översatts kommer från första kapitlet i boken som bär titeln Swami Gimmick. Detta utdrag på 6000 ord, som således utgör källtexten, har i denna uppsats analyserats utifrån Hellspong & Ledins (1997) textanalytiska modell. I uppsatsens två andra delar kopplas denna textanalys till dels global översättningsstrategi, dels den fördjupande delen, vilken fokuserar på KT:s fältspecifika termer.

Diskussionen rörande de fältspecifika termerna visar att det i just denna text varit nödvändigt att behålla de flesta av termerna på originalspråket. Anledningen till detta är att magifältet i Sverige verkar ha en tvetydig diskurs vad gäller termanvändning. Denna tvetydighet blir uppenbar i och med parallelltexternas inkonsekventa termanvändning. Trots att det finns belägg för valet att behålla engelskans termer finns problem med en sådan strategi eftersom det skulle kunna resultera i domän- och kapacitetsförlust.},
 author    = {Helander, Richard},
 keyword   = {Översättning,svenska,engelska,Swami Gimmick,mentalism,terminologi,fackspråk,magi,textanalys,diskurs,domänförlust},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Do you use a Swami Gimmick?" Om att översätta magiskt fackspråk},
 year     = {2016},
}