Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekosystemtjänster som begrepp i stadsplanering

Nordin, Amanda LU (2016) MVEM12 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Ecosystem services (ES) is an up-and-coming concept which refers to
benefits humanity gets from functions provided by natural systems.
Investigating how cities have embraced the ES concept within their urban
planning is important in order to be able to assess the awareness of
human dependence of nature’s functions and the potential of the ES
concept to increase this awareness. In this study, planning documents
were analyzed for three small and three large municipalities in Southern
Sweden to see in which ways ES was referred to and which individual ES
types that occurred in most documents. Five out of six cities mentioned
ES explicitly in at least one document. Documents concerning green
space planning tended to mention ES... (More)
Ecosystem services (ES) is an up-and-coming concept which refers to
benefits humanity gets from functions provided by natural systems.
Investigating how cities have embraced the ES concept within their urban
planning is important in order to be able to assess the awareness of
human dependence of nature’s functions and the potential of the ES
concept to increase this awareness. In this study, planning documents
were analyzed for three small and three large municipalities in Southern
Sweden to see in which ways ES was referred to and which individual ES
types that occurred in most documents. Five out of six cities mentioned
ES explicitly in at least one document. Documents concerning green
space planning tended to mention ES explicitly more than comprehensive
plan or documents focusing on a single issue. The scope of different types
of ES mentioned per city ranged from 11 to 22, out of 23 types listed in
this study. All 23 types occurred at least once whereas habitat, recreation
and stormwater treatment were mentioned most frequently. Documents
referring to ES explicitly showed a slight trend to also have a higher scope
of services mentioned. No difference was detected between large and
small municipalities apart from large ones mentioning a higher number of
ES types. The results show that the ES concept has made its way into the
studied cities’ consciousness and that several types of ES are featured in
planning documents, some more than others. The awareness seems
highest within the green space/environmental planning. Explicit use of the
ES term might help to increase the awareness about different types of ES,
generating a higher understanding of which benefits can be reaped by
planning a city where ES can be produced. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Tjänster från naturen - viktiga att värna vid planering av städer

Vare sig vi vet det eller ej gynnas vi människor av funktioner som naturen fyller, vilka kan kallas för ekosystemtjänster. Medvetenheten om detta verkar förhållandevis hög i ett antal skånska kommuner. Av sex undersökta kommuner omnämner fem uttryckligen dessa tjänster i sina strategiska planeringsdokument och samtliga ger på ett eller annat sätt exempel på specifika tjänster som bör värnas. Att ta hänsyn till ekosystemtjänster i stadsplaneringen är viktigt för att se till att de kan fortsätta produceras.

Att naturen bidrar med viktiga funktioner åt mänskligheten är ingenting nytt. Att sätta namn på och aktivt arbeta för att värna dessa funktioner är däremot ett... (More)
Tjänster från naturen - viktiga att värna vid planering av städer

Vare sig vi vet det eller ej gynnas vi människor av funktioner som naturen fyller, vilka kan kallas för ekosystemtjänster. Medvetenheten om detta verkar förhållandevis hög i ett antal skånska kommuner. Av sex undersökta kommuner omnämner fem uttryckligen dessa tjänster i sina strategiska planeringsdokument och samtliga ger på ett eller annat sätt exempel på specifika tjänster som bör värnas. Att ta hänsyn till ekosystemtjänster i stadsplaneringen är viktigt för att se till att de kan fortsätta produceras.

Att naturen bidrar med viktiga funktioner åt mänskligheten är ingenting nytt. Att sätta namn på och aktivt arbeta för att värna dessa funktioner är däremot ett fenomen som blommat upp de senaste åren. Det vanligaste namnet som används är ”ekosystemtjänster”, vilket definieras som de funktioner naturen fyller till förmån för människors välbefinnande.

Denna studie har undersökt hur sex skånska kommuner tagit till sig ekosystemtjänstbegreppet. Resultatet visar att alla utom en använder ordet ekosystemtjänster i flera av sina styrdokument och även den som inte gör det skriver om begreppet fast med andra ord. Tre tjänster beskrivs utförligt fler gånger än alla andra: tillhandahållande av livsmiljöer för arter, rekreation och hälsa samt dagvattenhantering. Antalet tjänster som nämndes varierade mellan olika dokument och kommuner. Av de 23 tjänster denna studie utgick ifrån var det lägsta och högsta antalet en kommun nämnde 11 resp. 22 st. En förväntning inför studien var att stora kommuner skulle skriva mer om ekosystemtjänster än små, men detta var inget som entydigt kunde bekräftas.

Så varför allt detta prat om ekosystemtjänster i städerna, räcker det inte med att de kan utföras av naturen som finns utanför stadsbebyggelsen?

Ofta när vi tänker på natur är det just landsbygden som kommer för ögonen. Men med tanke på att fler och fler människor flyttar in till städerna blir det allt viktigare att se till att det finns naturliga ytor även där. Detta för att ekosystemtjänsterna ska kunna produceras där människorna finns och på så vis komma många av oss till gagn. När städernas befolkningar växer är det extra viktigt med långsiktig planering av stadsmiljöerna, och där är värnandet av ekosystemtjänster en viktig aspekt. Just de kommuner som ingått i denna studie har dessutom inte särskilt mycket natur utanför tätorterna, utan mest intensivt odlad mark. Det gör det extra viktigt att värna den natur som väl finns liksom att överväga att skapa nya, naturlika ytor där ekosystemtjänster kan produceras.

Syftet med denna studie var att bidra till kunskapsläget om svenska kommuners medvetenhet gällande vikten av att jobba med ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Genom att kartlägga hur begreppet ekosystemtjänster tas upp samt vilka typer av tjänster det verkar finnas mest/minst kunskap om kan den akademiska världen se vilka kunskapsluckor som behöver fyllas och kommuner kan dra lärdom av varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordin, Amanda LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Ekosystemtjänster, stadsplanering, fysisk planering
language
Swedish
id
8879442
date added to LUP
2016-06-11 22:04:27
date last changed
2016-10-12 15:43:08
@misc{8879442,
 abstract   = {Ecosystem services (ES) is an up-and-coming concept which refers to
benefits humanity gets from functions provided by natural systems.
Investigating how cities have embraced the ES concept within their urban
planning is important in order to be able to assess the awareness of
human dependence of nature’s functions and the potential of the ES
concept to increase this awareness. In this study, planning documents
were analyzed for three small and three large municipalities in Southern
Sweden to see in which ways ES was referred to and which individual ES
types that occurred in most documents. Five out of six cities mentioned
ES explicitly in at least one document. Documents concerning green
space planning tended to mention ES explicitly more than comprehensive
plan or documents focusing on a single issue. The scope of different types
of ES mentioned per city ranged from 11 to 22, out of 23 types listed in
this study. All 23 types occurred at least once whereas habitat, recreation
and stormwater treatment were mentioned most frequently. Documents
referring to ES explicitly showed a slight trend to also have a higher scope
of services mentioned. No difference was detected between large and
small municipalities apart from large ones mentioning a higher number of
ES types. The results show that the ES concept has made its way into the
studied cities’ consciousness and that several types of ES are featured in
planning documents, some more than others. The awareness seems
highest within the green space/environmental planning. Explicit use of the
ES term might help to increase the awareness about different types of ES,
generating a higher understanding of which benefits can be reaped by
planning a city where ES can be produced.},
 author    = {Nordin, Amanda},
 keyword   = {Ekosystemtjänster,stadsplanering,fysisk planering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekosystemtjänster som begrepp i stadsplanering},
 year     = {2016},
}