Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En berättelse om musik - att medvetandegöra musikundervisningen

Svensson, Magnus LU (2016) LAMP72 20161
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Min uppsats; en berättelse om musik syftar till att undersöka mötet mellan ämnena musik och SO i den svenska grund- och gymnasieskolan, och att genom intervjuer identifiera hur lärare förhåller sig till detta möte, samt användningen av skönlitteratur som metod inom och mellan ämnena. Jag har skapat ett begrepp, musikmedvetande som ämnar att teoretisera kring mötet. Resultaten visar att skönlitteraturen kan fungera som verktyg i de båda ämnena, men också att lärare är minst lika öppna för andra typer av fiktivt material i undervisningen.
Abstract
This essay; en berättelse om musik (a story of music) want to explore the meeting point between the two subjects music and social science in the Swedish Primary and Secondary education, and I want to identify the teacher’s approaches to the meeting point. I also want to take a closer look at using fictional literature as a method, both inside each subject but also as a bridge between them. I have created a term; musikmedvetande (musical consciousness), with the aim to theorize this meeting. The results show that literature can be used as a tool in both subjects, but also that teachers are open-minded to different types of fictional material in their education.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Magnus LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Musikmedvetande, Historiemedvetande, Skönlitteratur, Medvetenhet, Musikundervisning, Historieundervisning, Musical consciousness, Historical consciousness, Fiction, consciousness, Music education, History education
language
Swedish
id
8880788
date added to LUP
2016-06-17 10:44:32
date last changed
2016-06-17 10:44:32
@misc{8880788,
 abstract   = {This essay; en berättelse om musik (a story of music) want to explore the meeting point between the two subjects music and social science in the Swedish Primary and Secondary education, and I want to identify the teacher’s approaches to the meeting point. I also want to take a closer look at using fictional literature as a method, both inside each subject but also as a bridge between them. I have created a term; musikmedvetande (musical consciousness), with the aim to theorize this meeting. The results show that literature can be used as a tool in both subjects, but also that teachers are open-minded to different types of fictional material in their education.},
 author    = {Svensson, Magnus},
 keyword   = {Musikmedvetande,Historiemedvetande,Skönlitteratur,Medvetenhet,Musikundervisning,Historieundervisning,Musical consciousness,Historical consciousness,Fiction,consciousness,Music education,History education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En berättelse om musik - att medvetandegöra musikundervisningen},
 year     = {2016},
}