Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från körledare till körpedagog – En studie om körledares syn på sångtekniska frågor i kör

Svensson, Mattias LU (2016) LAMP72 20161
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att belysa körledares syn på olika sångtekniska frågor i kör, och vad de menar krävs för att kunna sjunga så bra som möjligt i kör. För att uppnå syftet med studien är den gjord genom metoderna enkät och kvalitativ intervju med tre körledare.
Studien visar att körledarna ser sångtekniken som en grund dels för att körsångarnas röster ska må så bra som möjligt, men också för att nå ett konstnärligt och estetiskt ideal: en homogen körklang. Det är detta ideal som ofta avgör vilken sångteknik och vilket arbetssätt som är fördelaktigt i klassisk körsång. Körledarna ser det därför som att de har ett viktigt ansvar för körsångarnas sångteknik, men också ett ansvar för olika förutsättningar som ligger utanför sången i sig... (More)
Syftet med studien är att belysa körledares syn på olika sångtekniska frågor i kör, och vad de menar krävs för att kunna sjunga så bra som möjligt i kör. För att uppnå syftet med studien är den gjord genom metoderna enkät och kvalitativ intervju med tre körledare.
Studien visar att körledarna ser sångtekniken som en grund dels för att körsångarnas röster ska må så bra som möjligt, men också för att nå ett konstnärligt och estetiskt ideal: en homogen körklang. Det är detta ideal som ofta avgör vilken sångteknik och vilket arbetssätt som är fördelaktigt i klassisk körsång. Körledarna ser det därför som att de har ett viktigt ansvar för körsångarnas sångteknik, men också ett ansvar för olika förutsättningar som ligger utanför sången i sig men som de menar ändå påverkar den sångliga förmågan. Det är förutsättningar som handlar om såväl köruppställning som körsångarnas trivsel och självförtroende. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to shed light upon choral conductors’ views of various singing technical issues in choir singing, and what they mean is necessary to be able to sing as well as possible in a choir. For this purpose, the study has been performed using a poll as well as through qualitative interviews with three choral conductors.
The study shows that choral conductors see singing technique partly as a means to maintain the best possible vocal health, but also as one to achieve an aesthetic ideal: a homogenous sound quality. It is this ideal that often determines the singing technique and method that is advantageous in classical choir singing. The choral conductors therefore feel that they have an important responsibility for... (More)
The purpose of this study is to shed light upon choral conductors’ views of various singing technical issues in choir singing, and what they mean is necessary to be able to sing as well as possible in a choir. For this purpose, the study has been performed using a poll as well as through qualitative interviews with three choral conductors.
The study shows that choral conductors see singing technique partly as a means to maintain the best possible vocal health, but also as one to achieve an aesthetic ideal: a homogenous sound quality. It is this ideal that often determines the singing technique and method that is advantageous in classical choir singing. The choral conductors therefore feel that they have an important responsibility for the choir singers’ singing technique, but also that they have a responsibility for various prerequisites that are not directly linked to singing technique, but that they mean still affect the capability to sing. These prerequisites regard formation of the choir as well as the choir singers’ well-being and self-confidence. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Mattias LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Estetiska ideal, Körsång, Köruppställning, Trivsel, Sångteknik, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Aesthetic ideals, Choir Singing, Choir Formation, Well-being, Singing Technique, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8881440
date added to LUP
2016-06-20 09:00:52
date last changed
2016-06-20 09:00:52
@misc{8881440,
 abstract   = {Syftet med studien är att belysa körledares syn på olika sångtekniska frågor i kör, och vad de menar krävs för att kunna sjunga så bra som möjligt i kör. För att uppnå syftet med studien är den gjord genom metoderna enkät och kvalitativ intervju med tre körledare.
Studien visar att körledarna ser sångtekniken som en grund dels för att körsångarnas röster ska må så bra som möjligt, men också för att nå ett konstnärligt och estetiskt ideal: en homogen körklang. Det är detta ideal som ofta avgör vilken sångteknik och vilket arbetssätt som är fördelaktigt i klassisk körsång. Körledarna ser det därför som att de har ett viktigt ansvar för körsångarnas sångteknik, men också ett ansvar för olika förutsättningar som ligger utanför sången i sig men som de menar ändå påverkar den sångliga förmågan. Det är förutsättningar som handlar om såväl köruppställning som körsångarnas trivsel och självförtroende.},
 author    = {Svensson, Mattias},
 keyword   = {Estetiska ideal,Körsång,Köruppställning,Trivsel,Sångteknik,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,Aesthetic ideals,Choir Singing,Choir Formation,Well-being,Singing Technique,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från körledare till körpedagog – En studie om körledares syn på sångtekniska frågor i kör},
 year     = {2016},
}