Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hantera semi-offentliga diskussioner : En intervjustudie om journalisters arbete med artikelkommentarer på svenska lokala dagstidningars nyhetssajter

Andersson, Ida LU (2016) MKVM01 20161
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem: I teorin kan idén om artikelkommentarsfält på nyhetssajter framstå som ett ideal - ett lättillgängligt forum och en gemensam plattform för diskussion och debatt om samhällsfrågor. I praktiken är det inte alltid så idealiskt. Hot om våld och rasistiska uttalanden är sådant som går att hitta i kommentarstrådarna. Hur hänger de här två bilderna av teori och praktik ihop?

Metod och material
Intervjustudie med empiriskt material från intervjuer med nio personer som jobbar eller jobbat aktivt med att hantera artikelkommentarer på redaktioner kopplade till svenska lokala dagstidningar. Metoder från grundad teori användes i arbetet med att kategorisera och analysera det empiriska materialet. Informanterna ses genom... (More)
Problem: I teorin kan idén om artikelkommentarsfält på nyhetssajter framstå som ett ideal - ett lättillgängligt forum och en gemensam plattform för diskussion och debatt om samhällsfrågor. I praktiken är det inte alltid så idealiskt. Hot om våld och rasistiska uttalanden är sådant som går att hitta i kommentarstrådarna. Hur hänger de här två bilderna av teori och praktik ihop?

Metod och material
Intervjustudie med empiriskt material från intervjuer med nio personer som jobbar eller jobbat aktivt med att hantera artikelkommentarer på redaktioner kopplade till svenska lokala dagstidningar. Metoder från grundad teori användes i arbetet med att kategorisera och analysera det empiriska materialet. Informanterna ses genom struktureringsteorins glasögon som aktörer som har potential att såväl reflektera kring som förändra de strukturer de verkar inom. Analysresultaten diskuteras utifrån normativ forskning om deliberativ demokrati och därtill relaterade begrepp samt diskussioner om de offentliga medborgerliga samtalens betydelse för demokratin.

Resultat och slutatser
Analysresultaten visar att informanterna i studien använder arbetssätt som huvudsakligen kan hänföras till en traditionell journalistisk struktur, men också till moderering av diskussionsforum. Den styrning redaktionerna utövar över artikelkommentarer är främst kopplad till urvalskontroll och disciplinära åtgärder. Analysresultaten visar att informanterna inte kopplar artikelkommentarsfält till frågor om medborgarskap och demokrati i någon högre grad, förutom i förhållande till dagstidningens roll i att representera allmänhetens röst. I förhållande till den normativa forskningens diskussioner om medborgerliga samtal är artikelkommentarsfältens värde som övningsplatser för demokratiska samtal tveksamt. Detta bland annat på grund av bristen på lyssnande funktioner, snedvridna debatter där bland annat främlingsfientliga åsikter tar överhanden och en icke-fungerande moderatorsroll med trubbiga verktyg för att hantera konflikter och alltför aggressiv samtalston. Dock framstår informanternas beskrivningar av diskussioner runt lokala viktiga händelser som exempel på då artikelkommentarsfälten får ett tydligt syfte och kan fungera som digitala lokala samtalstorg faciliterade av tidningarnas redaktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ida LU
supervisor
organization
course
MKVM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
demokrati, intervjustudie, artikelkommentarer, kommentarsfält, deliberative democracy, dialogic democracy, journalistik, moderering, normativ forskning, empirisk forskning, kvalitativ forskning, lokaltidning, nyhetssajt, dagstidning, participatory media, medborgarjournalistik, användargenererat innehåll
language
Swedish
id
8882740
date added to LUP
2016-06-27 10:04:12
date last changed
2016-06-27 10:04:12
@misc{8882740,
 abstract   = {Problem: I teorin kan idén om artikelkommentarsfält på nyhetssajter framstå som ett ideal - ett lättillgängligt forum och en gemensam plattform för diskussion och debatt om samhällsfrågor. I praktiken är det inte alltid så idealiskt. Hot om våld och rasistiska uttalanden är sådant som går att hitta i kommentarstrådarna. Hur hänger de här två bilderna av teori och praktik ihop?

Metod och material
Intervjustudie med empiriskt material från intervjuer med nio personer som jobbar eller jobbat aktivt med att hantera artikelkommentarer på redaktioner kopplade till svenska lokala dagstidningar. Metoder från grundad teori användes i arbetet med att kategorisera och analysera det empiriska materialet. Informanterna ses genom struktureringsteorins glasögon som aktörer som har potential att såväl reflektera kring som förändra de strukturer de verkar inom. Analysresultaten diskuteras utifrån normativ forskning om deliberativ demokrati och därtill relaterade begrepp samt diskussioner om de offentliga medborgerliga samtalens betydelse för demokratin.

Resultat och slutatser
Analysresultaten visar att informanterna i studien använder arbetssätt som huvudsakligen kan hänföras till en traditionell journalistisk struktur, men också till moderering av diskussionsforum. Den styrning redaktionerna utövar över artikelkommentarer är främst kopplad till urvalskontroll och disciplinära åtgärder. Analysresultaten visar att informanterna inte kopplar artikelkommentarsfält till frågor om medborgarskap och demokrati i någon högre grad, förutom i förhållande till dagstidningens roll i att representera allmänhetens röst. I förhållande till den normativa forskningens diskussioner om medborgerliga samtal är artikelkommentarsfältens värde som övningsplatser för demokratiska samtal tveksamt. Detta bland annat på grund av bristen på lyssnande funktioner, snedvridna debatter där bland annat främlingsfientliga åsikter tar överhanden och en icke-fungerande moderatorsroll med trubbiga verktyg för att hantera konflikter och alltför aggressiv samtalston. Dock framstår informanternas beskrivningar av diskussioner runt lokala viktiga händelser som exempel på då artikelkommentarsfälten får ett tydligt syfte och kan fungera som digitala lokala samtalstorg faciliterade av tidningarnas redaktioner.},
 author    = {Andersson, Ida},
 keyword   = {demokrati,intervjustudie,artikelkommentarer,kommentarsfält,deliberative democracy,dialogic democracy,journalistik,moderering,normativ forskning,empirisk forskning,kvalitativ forskning,lokaltidning,nyhetssajt,dagstidning,participatory media,medborgarjournalistik,användargenererat innehåll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hantera semi-offentliga diskussioner : En intervjustudie om journalisters arbete med artikelkommentarer på svenska lokala dagstidningars nyhetssajter},
 year     = {2016},
}