Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

På egen hand : att arbeta som frilansare i förlagsbranschen

Nilsson, Julia LU (2016) FBMK12 20161
Division of Publishing Studies
Department of Arts and Cultural Sciences
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats är en början till kartläggning av villkoren för frilansare i förlags-branschen. Den ämnar ge kunskap om vilka förutsättningar som råder och vilka krav som ställs, samt hur frilansarnas marknadsföringsstrategier ser ut. Materialet består av intervjuer gjorda med ett antal frilansare, och de teoretiska perspektiv som sedan appliceras på detta är Robert Karaseks Krav/kontroll/stödmodell samt Evert Gummessons Relationsmarknadsföringsteori. De slutsatser som nås är att många frilansare upplever sitt yrke som stressigt och otryggt, även om friheten är en stor fördel. Dock kan kraven uppfattas olika beroende på vilka tidigare erfarenheter och förväntningar frilansaren har. Det finns även möjligheter för frilansarna att... (More)
Denna kandidatuppsats är en början till kartläggning av villkoren för frilansare i förlags-branschen. Den ämnar ge kunskap om vilka förutsättningar som råder och vilka krav som ställs, samt hur frilansarnas marknadsföringsstrategier ser ut. Materialet består av intervjuer gjorda med ett antal frilansare, och de teoretiska perspektiv som sedan appliceras på detta är Robert Karaseks Krav/kontroll/stödmodell samt Evert Gummessons Relationsmarknadsföringsteori. De slutsatser som nås är att många frilansare upplever sitt yrke som stressigt och otryggt, även om friheten är en stor fördel. Dock kan kraven uppfattas olika beroende på vilka tidigare erfarenheter och förväntningar frilansaren har. Det finns även möjligheter för frilansarna att förbättra några av de brister de menar finns med yrket. Vad gäller marknads-föring är kontakter samt långvariga och ömsesidigt givande relationer med kunderna mer lönsamt än exempelvis reklamutskick och hemsidor, även om dessa kan fungera som komplement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Julia LU
supervisor
organization
course
FBMK12 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fackföreningar, Flexibilitet, Karasek, Arbetsvillkor, Förlagsbranschen, Frilansare, Förlag, Marknadsföring, Gummesson, Relationsmarknadsföring, FBMK, förlags- och bokmarknadskunskap
language
Swedish
additional info
Bifogat i dokumentet finns bara Bilagorna 1-2. Bilagorna 3-8 finns i skribentens ägo.
id
8883068
date added to LUP
2016-09-19 10:56:57
date last changed
2016-09-19 10:56:57
@misc{8883068,
 abstract   = {Denna kandidatuppsats är en början till kartläggning av villkoren för frilansare i förlags-branschen. Den ämnar ge kunskap om vilka förutsättningar som råder och vilka krav som ställs, samt hur frilansarnas marknadsföringsstrategier ser ut. Materialet består av intervjuer gjorda med ett antal frilansare, och de teoretiska perspektiv som sedan appliceras på detta är Robert Karaseks Krav/kontroll/stödmodell samt Evert Gummessons Relationsmarknadsföringsteori. De slutsatser som nås är att många frilansare upplever sitt yrke som stressigt och otryggt, även om friheten är en stor fördel. Dock kan kraven uppfattas olika beroende på vilka tidigare erfarenheter och förväntningar frilansaren har. Det finns även möjligheter för frilansarna att förbättra några av de brister de menar finns med yrket. Vad gäller marknads-föring är kontakter samt långvariga och ömsesidigt givande relationer med kunderna mer lönsamt än exempelvis reklamutskick och hemsidor, även om dessa kan fungera som komplement.},
 author    = {Nilsson, Julia},
 keyword   = {Fackföreningar,Flexibilitet,Karasek,Arbetsvillkor,Förlagsbranschen,Frilansare,Förlag,Marknadsföring,Gummesson,Relationsmarknadsföring,FBMK,förlags- och bokmarknadskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På egen hand : att arbeta som frilansare i förlagsbranschen},
 year     = {2016},
}