Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bruket av accounts i finansiell kommunikation – En (Vatten)fallstudie

Cewers, Simon ; Franzén, Philip and Sterner, Sebastian LU (2016) FEKH69 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelsen för hur användandet av accounts i finansiell kommunikation är en del av ett företags krishantering. Vi har valt att studera Vattenfall under åren 2012-2015, den period då nedskrivningarna av Nuon ägde rum och fick stor medial uppmärksamhet. För att uppfylla syftet har vi gjort en kvalitativ textanalys utifrån grundad teori för att identifiera och kategorisera olika teman i rapporterna. Den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen är legitimitetsteori, Lindbloms strategier och accounts. Empirin utgörs av finansiella rapporter som Vattenfall publicerat under åren 2012-2015. Totalt studerade vi 13 olika rapporter, i form av årsredovisningar, kvartalsrapporter och pressmeddelanden.... (More)
Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelsen för hur användandet av accounts i finansiell kommunikation är en del av ett företags krishantering. Vi har valt att studera Vattenfall under åren 2012-2015, den period då nedskrivningarna av Nuon ägde rum och fick stor medial uppmärksamhet. För att uppfylla syftet har vi gjort en kvalitativ textanalys utifrån grundad teori för att identifiera och kategorisera olika teman i rapporterna. Den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen är legitimitetsteori, Lindbloms strategier och accounts. Empirin utgörs av finansiella rapporter som Vattenfall publicerat under åren 2012-2015. Totalt studerade vi 13 olika rapporter, i form av årsredovisningar, kvartalsrapporter och pressmeddelanden. Resultatet indikerar att Vattenfall använt sig av flera olika slags accounts i sin finansiella kommunikation. Vanligast förekommande var bortförklaringar, följt av omfokusering. Studien har också lett till att det identifierats två nya accounts som inte var fördefinierade, nämligen förmildrande och döljande. Slutligen har studien utökat förståelsen kring finansiell kommunikation på så sätt att vi funnit kopplingar mellan Lindbloms strategier och accounts. Den förståelsen kan hjälpa företag att överbrygga legitimitetsgap. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to develop the understanding for the use of accounts in financial communication in corporations’ crisis management. We have chosen to study Vattenfall during the years 2012-2015 when the devaluation of Nuon took place and received a lot of attention in the media. To fulfill the purpose we have done a text analysis based on grounded theory in order to identify and categorize different themes in the reports. The theoretical perspectives of this study are legitimacy theory, Lindbloms courses of action and accounts. The empirical foundation is made up of financial reports that Vattenfall released during the years 2012-2015. In total, we studied 13 different reports, composed of annual reports, quarterly reports and... (More)
The purpose of this study is to develop the understanding for the use of accounts in financial communication in corporations’ crisis management. We have chosen to study Vattenfall during the years 2012-2015 when the devaluation of Nuon took place and received a lot of attention in the media. To fulfill the purpose we have done a text analysis based on grounded theory in order to identify and categorize different themes in the reports. The theoretical perspectives of this study are legitimacy theory, Lindbloms courses of action and accounts. The empirical foundation is made up of financial reports that Vattenfall released during the years 2012-2015. In total, we studied 13 different reports, composed of annual reports, quarterly reports and press releases. The results indicate that Vattenfall has used several accounts in their financial communication. Most common was excuses, followed by refocusing. The study has also led to the identification of two new accounts that were not pre-defined. Those are palliation and concealment. Furthermore, the study has broadened the understanding for financial communication by finding connections between Lindbloms courses of action and accounts. This understanding can help corporations overbridge a legitimacy gap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cewers, Simon ; Franzén, Philip and Sterner, Sebastian LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finansiell kommunikation, legitimitetsteori, accounts, Vattenfall, Nuon.
language
Swedish
id
8883755
date added to LUP
2016-08-22 17:19:03
date last changed
2016-08-22 17:19:03
@misc{8883755,
 abstract   = {The purpose of this study is to develop the understanding for the use of accounts in financial communication in corporations’ crisis management. We have chosen to study Vattenfall during the years 2012-2015 when the devaluation of Nuon took place and received a lot of attention in the media. To fulfill the purpose we have done a text analysis based on grounded theory in order to identify and categorize different themes in the reports. The theoretical perspectives of this study are legitimacy theory, Lindbloms courses of action and accounts. The empirical foundation is made up of financial reports that Vattenfall released during the years 2012-2015. In total, we studied 13 different reports, composed of annual reports, quarterly reports and press releases. The results indicate that Vattenfall has used several accounts in their financial communication. Most common was excuses, followed by refocusing. The study has also led to the identification of two new accounts that were not pre-defined. Those are palliation and concealment. Furthermore, the study has broadened the understanding for financial communication by finding connections between Lindbloms courses of action and accounts. This understanding can help corporations overbridge a legitimacy gap.},
 author    = {Cewers, Simon and Franzén, Philip and Sterner, Sebastian},
 keyword   = {Finansiell kommunikation,legitimitetsteori,accounts,Vattenfall,Nuon.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bruket av accounts i finansiell kommunikation – En (Vatten)fallstudie},
 year     = {2016},
}