Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbarhetsredovisning - En studie av svenska läkemedelsföretags hållbarhetsredovisningar

Jonasson, Emma LU ; Ardila, Maria Mercedes and Pilesjö, Sofia (2016) FEKH69 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att beskriva hållbarhetsredovisning upprättad av läkemedelsföretag noterade på svenska börsen och förklara varför denna ser ut som den gör. Detta har gjorts genom en dokumentstudie av fyra läkemedelsföretags hållbarhetsredovisning samt kompletterande intervjuer.

Studiens referensram utgörs av en institutionalia där standarder och riktlinjer inom hållbarhetsredovisning redogörs för. Den instituionella teorin beskrivs även.

Innehållet i hållbarhetsredovisningarna för de studerade läkemedelsföretagen förklaras med utgångspunkt i företagets verksamhet i relation till det hållbarhetsarbete som bedrivs. Företagens beslut att upprätta hållbarhetsredovisningar är starkt influerade av sina intressenter, dessa påverkar även hur... (More)
Vårt syfte är att beskriva hållbarhetsredovisning upprättad av läkemedelsföretag noterade på svenska börsen och förklara varför denna ser ut som den gör. Detta har gjorts genom en dokumentstudie av fyra läkemedelsföretags hållbarhetsredovisning samt kompletterande intervjuer.

Studiens referensram utgörs av en institutionalia där standarder och riktlinjer inom hållbarhetsredovisning redogörs för. Den instituionella teorin beskrivs även.

Innehållet i hållbarhetsredovisningarna för de studerade läkemedelsföretagen förklaras med utgångspunkt i företagets verksamhet i relation till det hållbarhetsarbete som bedrivs. Företagens beslut att upprätta hållbarhetsredovisningar är starkt influerade av sina intressenter, dessa påverkar även hur utformning av innehåll och omfattning ser ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonasson, Emma LU ; Ardila, Maria Mercedes and Pilesjö, Sofia
supervisor
organization
course
FEKH69 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbarhetsredovisning, GRI, svenska läkemedelsföretag
language
Swedish
id
8884532
date added to LUP
2016-08-22 17:49:40
date last changed
2016-08-22 17:49:40
@misc{8884532,
 abstract   = {Vårt syfte är att beskriva hållbarhetsredovisning upprättad av läkemedelsföretag noterade på svenska börsen och förklara varför denna ser ut som den gör. Detta har gjorts genom en dokumentstudie av fyra läkemedelsföretags hållbarhetsredovisning samt kompletterande intervjuer. 

Studiens referensram utgörs av en institutionalia där standarder och riktlinjer inom hållbarhetsredovisning redogörs för. Den instituionella teorin beskrivs även. 

Innehållet i hållbarhetsredovisningarna för de studerade läkemedelsföretagen förklaras med utgångspunkt i företagets verksamhet i relation till det hållbarhetsarbete som bedrivs. Företagens beslut att upprätta hållbarhetsredovisningar är starkt influerade av sina intressenter, dessa påverkar även hur utformning av innehåll och omfattning ser ut.},
 author    = {Jonasson, Emma and Ardila, Maria Mercedes and Pilesjö, Sofia},
 keyword   = {Hållbarhetsredovisning,GRI,svenska läkemedelsföretag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhetsredovisning - En studie av svenska läkemedelsföretags hållbarhetsredovisningar},
 year     = {2016},
}