Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Perceptionshöjande musikundervisning - en explorativ metodstudie och kvalitativ analys av kroppens betydelse för musikaliskt lärande

Joensuu, Amanda LU (2016) LAMN90 20152
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Vad har kroppen för betydelse vid musikaliskt lärande? I en samhällsstruktur och akademisk tradition, där kroppen mer betraktas som ett transportmedel än som bärare av reell kunskap, ställs frågan i motvind.
Denna studie ämnar i första hand undersöka idéstrukturer som omger vår syn på kroppens betydelse för och relation till musikaliskt lärande. Studien är inriktad på att via ett explorativt och fenomenologiskt förhållningssätt avtäcka vad som uppstår i kopplingen mellan percept, rörelse och upplevelse och hur detta kan härledas till kroppens betydelse för musikaliskt lärande. Genom en kvalitativ fallstudie samt presentation av relevanta litteraturstudier visar studien på hur kunskap om kroppen som samlingspunkt för lärande kan generera... (More)
Vad har kroppen för betydelse vid musikaliskt lärande? I en samhällsstruktur och akademisk tradition, där kroppen mer betraktas som ett transportmedel än som bärare av reell kunskap, ställs frågan i motvind.
Denna studie ämnar i första hand undersöka idéstrukturer som omger vår syn på kroppens betydelse för och relation till musikaliskt lärande. Studien är inriktad på att via ett explorativt och fenomenologiskt förhållningssätt avtäcka vad som uppstår i kopplingen mellan percept, rörelse och upplevelse och hur detta kan härledas till kroppens betydelse för musikaliskt lärande. Genom en kvalitativ fallstudie samt presentation av relevanta litteraturstudier visar studien på hur kunskap om kroppen som samlingspunkt för lärande kan generera fler positiva, djupgående och långvariga upplevelser av lärande samt att gammal hämmande programmering kan läras om. (Less)
Abstract
What importance does the body hold in a musical learning experience? In a social structure and academic tradition, in which the body is more considered as a means of transport rather than as bearer of real knowledge, the question faces a headwind.
This study mainly aims to investigate the preconceptions surrounding our view of the body's relevance and connection to musical learning experiences. The study is designed through an exploratory and phenomenological approach to uncover what occurs in the connection between perception, movement and experience and how to derive the body's importance for musical learning experiences. Through a qualitative case study and presentation of relevant literature, the study shows of how knowledge about... (More)
What importance does the body hold in a musical learning experience? In a social structure and academic tradition, in which the body is more considered as a means of transport rather than as bearer of real knowledge, the question faces a headwind.
This study mainly aims to investigate the preconceptions surrounding our view of the body's relevance and connection to musical learning experiences. The study is designed through an exploratory and phenomenological approach to uncover what occurs in the connection between perception, movement and experience and how to derive the body's importance for musical learning experiences. Through a qualitative case study and presentation of relevant literature, the study shows of how knowledge about the body as the focal point for learning can generate more positive, profound and long-lasting experiences of learning and that old-inhibiting programming can be unlearned. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Joensuu, Amanda LU
supervisor
organization
course
LAMN90 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Perception, Kroppens fenomenologi, Musikaliskt lärande, Kroppsbaserat lärande, Det proprioceptiva sinnet, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Phenomenology of perception, Musical learning, Embodied learning, Proprioceptive sense, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8884790
date added to LUP
2016-08-31 09:31:46
date last changed
2016-08-31 09:31:46
@misc{8884790,
 abstract   = {What importance does the body hold in a musical learning experience? In a social structure and academic tradition, in which the body is more considered as a means of transport rather than as bearer of real knowledge, the question faces a headwind.
 This study mainly aims to investigate the preconceptions surrounding our view of the body's relevance and connection to musical learning experiences. The study is designed through an exploratory and phenomenological approach to uncover what occurs in the connection between perception, movement and experience and how to derive the body's importance for musical learning experiences. Through a qualitative case study and presentation of relevant literature, the study shows of how knowledge about the body as the focal point for learning can generate more positive, profound and long-lasting experiences of learning and that old-inhibiting programming can be unlearned.},
 author    = {Joensuu, Amanda},
 keyword   = {Perception,Kroppens fenomenologi,Musikaliskt lärande,Kroppsbaserat lärande,Det proprioceptiva sinnet,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,Phenomenology of perception,Musical learning,Embodied learning,Proprioceptive sense,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Perceptionshöjande musikundervisning - en explorativ metodstudie och kvalitativ analys av kroppens betydelse för musikaliskt lärande},
 year     = {2016},
}