Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Jag tror inte de har tänkt alls, faktiskt" - En kvalitativ studie av hur fem personer med kognitiva funktionsnedsättningar / svårigheter upplever skriftlig information i det offentliga rummet

Dethorey, Josefin LU (2016) PEDK01 20161
Education
Abstract (Swedish)
I mitt arbete inom LSS har jag sett att det finns svårigheter för personer med kognitiv funktionsnedsättning
att förstå och tolka skriftlig information. Appar, olika internetsidor med lättläst text
och andra slags elektroniska hjälpmedel finns det gott om. Således är de svårigheter jag märkt
av sådana att jag fått vara behjälplig i att exempelvis förklara vad som står på en skylt som
hänger ovanför en affär. Det finns en uppsjö av tidigare forskning när det kommer till tillgängligheten
i bemärkelsen av den fysiska miljön, exempelvis huruvida en rullstolsburen person upplever
gatumiljön med alla dess trottoarkanter. När det gäller upplevelser av skriftlig information
i det offentliga rummet saknar jag en del forskning, och därför har... (More)
I mitt arbete inom LSS har jag sett att det finns svårigheter för personer med kognitiv funktionsnedsättning
att förstå och tolka skriftlig information. Appar, olika internetsidor med lättläst text
och andra slags elektroniska hjälpmedel finns det gott om. Således är de svårigheter jag märkt
av sådana att jag fått vara behjälplig i att exempelvis förklara vad som står på en skylt som
hänger ovanför en affär. Det finns en uppsjö av tidigare forskning när det kommer till tillgängligheten
i bemärkelsen av den fysiska miljön, exempelvis huruvida en rullstolsburen person upplever
gatumiljön med alla dess trottoarkanter. När det gäller upplevelser av skriftlig information
i det offentliga rummet saknar jag en del forskning, och därför har jag valt att undersöka hur
personer med kognitiva funktionsnedsättningar / svårigheter upplever detta. Fokus har legat på
skyltar i affärer, bibliotek samt busstidtabeller.
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer, där jag ämnar fokusera på intervjupersonernas
upplevelser och erfarenheter. Fem personer har intervjuats, och samtliga har själva gett sitt
medgivande till att delta och varit införstådda kring vad uppsatsen kommer att handla om.
Resultatet som framkom var att samtliga som intervjuades upplevde den skriftliga informationen
som svår att ta till sig på olika sätt, mer eller mindre.
Förslag för att göra informationen mer förståelig innefattades bland annat av fler digitala busstidtabeller,
verbal information som komplement till skriftlig information, samt större textformat
på skyltar som finns i affärer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dethorey, Josefin LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kognitiv funktionsnedsättning, tillgänglighet, LSS, skriftlig information, kommunikation
language
Swedish
id
8885049
date added to LUP
2016-07-19 11:16:34
date last changed
2016-07-19 11:16:34
@misc{8885049,
 abstract   = {I mitt arbete inom LSS har jag sett att det finns svårigheter för personer med kognitiv funktionsnedsättning
att förstå och tolka skriftlig information. Appar, olika internetsidor med lättläst text
och andra slags elektroniska hjälpmedel finns det gott om. Således är de svårigheter jag märkt
av sådana att jag fått vara behjälplig i att exempelvis förklara vad som står på en skylt som
hänger ovanför en affär. Det finns en uppsjö av tidigare forskning när det kommer till tillgängligheten
i bemärkelsen av den fysiska miljön, exempelvis huruvida en rullstolsburen person upplever
gatumiljön med alla dess trottoarkanter. När det gäller upplevelser av skriftlig information
i det offentliga rummet saknar jag en del forskning, och därför har jag valt att undersöka hur
personer med kognitiva funktionsnedsättningar / svårigheter upplever detta. Fokus har legat på
skyltar i affärer, bibliotek samt busstidtabeller.
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer, där jag ämnar fokusera på intervjupersonernas
upplevelser och erfarenheter. Fem personer har intervjuats, och samtliga har själva gett sitt
medgivande till att delta och varit införstådda kring vad uppsatsen kommer att handla om.
Resultatet som framkom var att samtliga som intervjuades upplevde den skriftliga informationen
som svår att ta till sig på olika sätt, mer eller mindre.
Förslag för att göra informationen mer förståelig innefattades bland annat av fler digitala busstidtabeller,
verbal information som komplement till skriftlig information, samt större textformat
på skyltar som finns i affärer.},
 author    = {Dethorey, Josefin},
 keyword   = {kognitiv funktionsnedsättning,tillgänglighet,LSS,skriftlig information,kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag tror inte de har tänkt alls, faktiskt" - En kvalitativ studie av hur fem personer med kognitiva funktionsnedsättningar / svårigheter upplever skriftlig information i det offentliga rummet},
 year     = {2016},
}