Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jagandet av den Utopiska Tydligheten

Nilsson, Joakim LU and Gashi, Valon LU (2016) FEKH49 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att fördjupa insikten i hur verksamheter som traditionellt inte ses som kunskapsintensiv hanterar tvetydighet. För att nå syftet med uppsatsen har en kvalitativ studie genomförts. Uppsatsen har en utgångpunkt från en tolkande kunskapssyn på studieobjekten och har en induktiv ansats. Den teoretiska referensramen består inledningsvis av kunskapsintensiva verksamheters karaktäristiska. Därefter följer teorier om olika typer av kunskap, styrning och ledarskap. Studiens empiri består utav semistrukturerade intervjuer med sju anställda inom Organisation X. Genomgående finns det tre perspektiv som genomsyras i empirin; Verksamhetens natur, Efterfrågan av tydlighet och Yttre påverkan. Studien visar en kunskapsintensiv miljö där... (More)
Uppsatsens syfte är att fördjupa insikten i hur verksamheter som traditionellt inte ses som kunskapsintensiv hanterar tvetydighet. För att nå syftet med uppsatsen har en kvalitativ studie genomförts. Uppsatsen har en utgångpunkt från en tolkande kunskapssyn på studieobjekten och har en induktiv ansats. Den teoretiska referensramen består inledningsvis av kunskapsintensiva verksamheters karaktäristiska. Därefter följer teorier om olika typer av kunskap, styrning och ledarskap. Studiens empiri består utav semistrukturerade intervjuer med sju anställda inom Organisation X. Genomgående finns det tre perspektiv som genomsyras i empirin; Verksamhetens natur, Efterfrågan av tydlighet och Yttre påverkan. Studien visar en kunskapsintensiv miljö där anställda försöker att hitta trygghet genom byråkratiska inslag. Dock skapas det kollisioner mellan byråkratiska inslag och verksamhetens natur. Avslutningsvis formar studiens slutsats två begrepp i situationsanpassad byråkratisering och verksamhetsstyrd byråkratisering. Vidare öppnas det upp för ytterligare forskning kring dessa begrepp. (Less)
Abstract
The purpose of the paper is to deepen the understanding of a nontraditional knowledge-intense organization and how they manage clarity. In order to reach the purpose of this paper a qualitative study has been conducted. The paper has adopted an interpretative approach of knowledge and has an inductive approach. The theoretical framework is based on theories about characteristics of knowledge-intense organizations. Followed by theories about types of knowledge, management and leadership. The empirical data consists of interviews with seven employees in Organization XX. The empirical has three themes; Nature of the organization, Demand of clarity and External influence. The study shows an environment of knowledge-intense organization where... (More)
The purpose of the paper is to deepen the understanding of a nontraditional knowledge-intense organization and how they manage clarity. In order to reach the purpose of this paper a qualitative study has been conducted. The paper has adopted an interpretative approach of knowledge and has an inductive approach. The theoretical framework is based on theories about characteristics of knowledge-intense organizations. Followed by theories about types of knowledge, management and leadership. The empirical data consists of interviews with seven employees in Organization XX. The empirical has three themes; Nature of the organization, Demand of clarity and External influence. The study shows an environment of knowledge-intense organization where employees tries to find clarity through bureaucratic elements. Though, there becomes collisions between the elements and the nature of the organization. In conclusion, the study concludes two concepts in situational bureaucratization and business-led bureaucracy. Furthermore, it opens up for further research on these concepts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Joakim LU and Gashi, Valon LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Knowledge-intense organizations, clarity, fear, HVB, ambiguity
language
Swedish
id
8885264
date added to LUP
2016-06-30 15:19:36
date last changed
2016-06-30 15:19:36
@misc{8885264,
 abstract   = {The purpose of the paper is to deepen the understanding of a nontraditional knowledge-intense organization and how they manage clarity. In order to reach the purpose of this paper a qualitative study has been conducted. The paper has adopted an interpretative approach of knowledge and has an inductive approach. The theoretical framework is based on theories about characteristics of knowledge-intense organizations. Followed by theories about types of knowledge, management and leadership. The empirical data consists of interviews with seven employees in Organization XX. The empirical has three themes; Nature of the organization, Demand of clarity and External influence. The study shows an environment of knowledge-intense organization where employees tries to find clarity through bureaucratic elements. Though, there becomes collisions between the elements and the nature of the organization. In conclusion, the study concludes two concepts in situational bureaucratization and business-led bureaucracy. Furthermore, it opens up for further research on these concepts.},
 author    = {Nilsson, Joakim and Gashi, Valon},
 keyword   = {Knowledge-intense organizations,clarity,fear,HVB,ambiguity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jagandet av den Utopiska Tydligheten},
 year     = {2016},
}