Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Revisionsbyråernas bakomliggande syfte och värderingar gällande lobbying

Persson, Alexandra LU ; Buhrman, Sanne and Forsberg, Nellie (2016) FEKN90 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att ge ett mer rättvisande bidrag till forskningen i form av en bredare syn på revisionsbyråernas bakomliggande syfte och värderingar gällande lobbying.
Abstract (Swedish)
För att kunna svara på studiens frågeställning, har vi genomfört en induktiv studie av kvalitativ karaktär. Empiriskt material har bestått av utkast och remissvar inhämtade från IASB:s offentliga databas, vars innehåll analyserats i en omfattande dokumentstudie.
Abstract (Swedish)
Vi har använts oss av såväl tidigare studier som teorier som lämpar sig för området. Inledningsvis har vi använt oss av de Positiva redovisningsteorierna, vilka de tidigare studierna haft som utgångspunkt. För att komplettera och få ett bredare perspektiv har vi även använt oss av de Institutionella teorierna samt teorier om profession
Abstract (Swedish)
Empiriskt material har bestått av utkast och remissvar avseende tre redovisningsstandarder som inom närmsta åren genomgått en större förändring. Remissvaren är framtagna av fyra revisionsbyråer, The Big 4, vilka är vår utvalda fokusgrupp.
Abstract (Swedish)
Studiens resultat visar tecken på att revisionsbyråer inte har ett så stort ekonomiskt intresse i den lobbying de bedriver i samband med standardförändringar, som tidigare studier och teorier uttryckt. Istället har vi sett att revisionsbyråerna snarare agerar i samhällets intressen. Revisionsbyråerna är enligt vår studie mer benägna att undvika en ökad revisionsrisk, än att lobba för förändringar som på sikt kan generera ökade intäkter.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Alexandra LU ; Buhrman, Sanne and Forsberg, Nellie
supervisor
organization
course
FEKN90 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Redovisningsstandard, reaktion, förändring, revisionsbyrå, IASB, lobbying
language
Swedish
id
8885424
date added to LUP
2016-09-13 16:03:23
date last changed
2016-09-13 16:03:23
@misc{8885424,
 abstract   = {Studiens resultat visar tecken på att revisionsbyråer inte har ett så stort ekonomiskt intresse i den lobbying de bedriver i samband med standardförändringar, som tidigare studier och teorier uttryckt. Istället har vi sett att revisionsbyråerna snarare agerar i samhällets intressen. Revisionsbyråerna är enligt vår studie mer benägna att undvika en ökad revisionsrisk, än att lobba för förändringar som på sikt kan generera ökade intäkter.},
 author    = {Persson, Alexandra and Buhrman, Sanne and Forsberg, Nellie},
 keyword   = {Redovisningsstandard,reaktion,förändring,revisionsbyrå,IASB,lobbying},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsbyråernas bakomliggande syfte och värderingar gällande lobbying},
 year     = {2016},
}