Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att styra kunskapsarbetaren

Carle, Hanna LU ; Colvås, Lina LU and Johnsson, Philip LU (2016) FEKH69 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka hur kunskapsföretag använder sig av olika ekonomistyrningsformer för att nå sina mål.

Metod: Studien har sin utgångspunkt i en deduktiv ansats och kvalitativ metod, där befintlig teori testats mot ny empiri och utmynnar i en kvalitativ analys.

Teoretisk referensram: Den inledande delen behandlar mål som ett led i ekonomistyrningen. Därefter presenteras den teori som behandlar olika ekonomistyrningsformer. Vidare presenteras den analysmodell som används vid analys av det empiriska materialet.

Empiri: Den empiriska studien bygger på intervjuer med sex företag; tre från revisionsbranschen och tre från arkitektbranschen. Här behandlas hur dessa företag använder ekonomistyrning för att nå sina mål.

... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka hur kunskapsföretag använder sig av olika ekonomistyrningsformer för att nå sina mål.

Metod: Studien har sin utgångspunkt i en deduktiv ansats och kvalitativ metod, där befintlig teori testats mot ny empiri och utmynnar i en kvalitativ analys.

Teoretisk referensram: Den inledande delen behandlar mål som ett led i ekonomistyrningen. Därefter presenteras den teori som behandlar olika ekonomistyrningsformer. Vidare presenteras den analysmodell som används vid analys av det empiriska materialet.

Empiri: Den empiriska studien bygger på intervjuer med sex företag; tre från revisionsbranschen och tre från arkitektbranschen. Här behandlas hur dessa företag använder ekonomistyrning för att nå sina mål.

Slutsats: Kunskapsföretag använder sig av en kombination av flera styrformer för att nå sina mål. Att beskriva hur de gör detta görs bäst genom att beskriva när i arbetsprocessen vilken styrform är mest dominant. Den normativa styrningen ses vara kopplad till input; beteendestyrning kopplad till tiden under transformationsprocessen; och resultatstyrning i förhållande till önskad output med koppling till verksamhetens målsättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carle, Hanna LU ; Colvås, Lina LU and Johnsson, Philip LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kunskapsföretag, Ekonomistyrning, Resultatstyrning, Beteendestyrning, Normativ styrning
language
Swedish
id
8886484
date added to LUP
2016-08-22 17:10:20
date last changed
2016-08-22 17:10:20
@misc{8886484,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka hur kunskapsföretag använder sig av olika ekonomistyrningsformer för att nå sina mål.

Metod: Studien har sin utgångspunkt i en deduktiv ansats och kvalitativ metod, där befintlig teori testats mot ny empiri och utmynnar i en kvalitativ analys. 

Teoretisk referensram: Den inledande delen behandlar mål som ett led i ekonomistyrningen. Därefter presenteras den teori som behandlar olika ekonomistyrningsformer. Vidare presenteras den analysmodell som används vid analys av det empiriska materialet. 

Empiri: Den empiriska studien bygger på intervjuer med sex företag; tre från revisionsbranschen och tre från arkitektbranschen. Här behandlas hur dessa företag använder ekonomistyrning för att nå sina mål. 

Slutsats: Kunskapsföretag använder sig av en kombination av flera styrformer för att nå sina mål. Att beskriva hur de gör detta görs bäst genom att beskriva när i arbetsprocessen vilken styrform är mest dominant. Den normativa styrningen ses vara kopplad till input; beteendestyrning kopplad till tiden under transformationsprocessen; och resultatstyrning i förhållande till önskad output med koppling till verksamhetens målsättning.},
 author    = {Carle, Hanna and Colvås, Lina and Johnsson, Philip},
 keyword   = {Kunskapsföretag,Ekonomistyrning,Resultatstyrning,Beteendestyrning,Normativ styrning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att styra kunskapsarbetaren},
 year     = {2016},
}