Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Automatiserat klarspråk : en studie om hur klarspråk praktiseras med hjälp av ett datorprogram

Annby, Elias LU (2016) SVEK63 20161
Swedish
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker hur datorprogrammet Valideratext används i offentlig verksamhet samt om programmet kan sägas göra texter klarspråkiga. Syftet är att undersöka hur ett sådant datorprogram fungerar i myndighetsskribenters skrivprocess. Dessutom syftar uppsatsen till att reda ut huruvida skribenter kan generera klarspråkiga texter med hjälp av datorprogram.
I undersökningen har tre metoder använts: en enkät, tre intervjuer och en textanalys. Enkäten har skickats ut till 87 verksamheter som använder Valideratext och har genererat 55 svar. Intervjuerna har utförts med kommunikatörer på olika myndigheter. Textanalysen har utförts genom att jämföra två versioner av samma text: en originalversion samt en version som är omarbetad... (More)
Den här uppsatsen undersöker hur datorprogrammet Valideratext används i offentlig verksamhet samt om programmet kan sägas göra texter klarspråkiga. Syftet är att undersöka hur ett sådant datorprogram fungerar i myndighetsskribenters skrivprocess. Dessutom syftar uppsatsen till att reda ut huruvida skribenter kan generera klarspråkiga texter med hjälp av datorprogram.
I undersökningen har tre metoder använts: en enkät, tre intervjuer och en textanalys. Enkäten har skickats ut till 87 verksamheter som använder Valideratext och har genererat 55 svar. Intervjuerna har utförts med kommunikatörer på olika myndigheter. Textanalysen har utförts genom att jämföra två versioner av samma text: en originalversion samt en version som är omarbetad efter att Valideratext använts. Därefter har dessa versioner ställts mot klarspråksråd för att se hur texten har förbättrats ur ett klarspråksperspektiv.
Undersökningen visar att många använder programmet för att kontrollera sina texter. Och många upplever Valideratext som ett verktyg för klarspråk. Det rådde dock delade meningar om vem Valideratext lämpar sig bäst för. Vidare kan texterna enbart sägas bli något enklare, i Språklagens definition av enkelt, det vill säga utan svårbegripliga ord och med en tydlig uppbyggnad. Därför kan programmet bara sägas göra texterna delvis klarspråkigare.
I uppsatsen diskuteras till sist, huruvida ett datorprogram som Valideratext är till för alla eller om det behövs en större kunskap om språket för att kunna använda det, på ett sätt som gör texterna enklare, eftersom det uppkom olika synsätt kring detta i undersökningen. Dessutom diskuteras det om var språkvårdares fokus bör ligga i klarspråksarbete, då datorprogram i viss mån kan sägas förenkla texter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Annby, Elias LU
supervisor
organization
course
SVEK63 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Språk, Klarspråk, Valideratext, Begriplighet, Läsbarhet, Språkkonsult
language
Swedish
id
8886604
date added to LUP
2016-08-01 14:00:41
date last changed
2016-08-01 14:00:41
@misc{8886604,
 abstract   = {Den här uppsatsen undersöker hur datorprogrammet Valideratext används i offentlig verksamhet samt om programmet kan sägas göra texter klarspråkiga. Syftet är att undersöka hur ett sådant datorprogram fungerar i myndighetsskribenters skrivprocess. Dessutom syftar uppsatsen till att reda ut huruvida skribenter kan generera klarspråkiga texter med hjälp av datorprogram.
I undersökningen har tre metoder använts: en enkät, tre intervjuer och en textanalys. Enkäten har skickats ut till 87 verksamheter som använder Valideratext och har genererat 55 svar. Intervjuerna har utförts med kommunikatörer på olika myndigheter. Textanalysen har utförts genom att jämföra två versioner av samma text: en originalversion samt en version som är omarbetad efter att Valideratext använts. Därefter har dessa versioner ställts mot klarspråksråd för att se hur texten har förbättrats ur ett klarspråksperspektiv.
Undersökningen visar att många använder programmet för att kontrollera sina texter. Och många upplever Valideratext som ett verktyg för klarspråk. Det rådde dock delade meningar om vem Valideratext lämpar sig bäst för. Vidare kan texterna enbart sägas bli något enklare, i Språklagens definition av enkelt, det vill säga utan svårbegripliga ord och med en tydlig uppbyggnad. Därför kan programmet bara sägas göra texterna delvis klarspråkigare.
I uppsatsen diskuteras till sist, huruvida ett datorprogram som Valideratext är till för alla eller om det behövs en större kunskap om språket för att kunna använda det, på ett sätt som gör texterna enklare, eftersom det uppkom olika synsätt kring detta i undersökningen. Dessutom diskuteras det om var språkvårdares fokus bör ligga i klarspråksarbete, då datorprogram i viss mån kan sägas förenkla texter.},
 author    = {Annby, Elias},
 keyword   = {Språk,Klarspråk,Valideratext,Begriplighet,Läsbarhet,Språkkonsult},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Automatiserat klarspråk : en studie om hur klarspråk praktiseras med hjälp av ett datorprogram},
 year     = {2016},
}