Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Employer branding och småföretagens kamp om den kvalificerade arbetskraften

Åkerman, Louise LU ; Ritzman, Sara LU and Randriamampionona, Bianca LU (2016) FEKH29 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att bidra till en förståelse för hur små kunskapsintensiva företag kan förbättra sin rekryteringsprocess genom arbetssättet employer branding.
Metod: Examensarbetet har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie med utgångspunkt i fenomenologisk hermeneutik. Uppsatsen har genomförts med en deduktiv ansats med vissa induktiva inslag. Data har samlats in från semistrukturerade intervjuer. Vidare bygger analys och slutsatser på teorier och en modell från vetenskapliga artiklar och böcker.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i teorier om employer branding och rekryteringsprocessen. För att skapa en tydligare förståelse illustreras en modell för implementering av employer... (More)
Syfte: Syftet med studien är att bidra till en förståelse för hur små kunskapsintensiva företag kan förbättra sin rekryteringsprocess genom arbetssättet employer branding.
Metod: Examensarbetet har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie med utgångspunkt i fenomenologisk hermeneutik. Uppsatsen har genomförts med en deduktiv ansats med vissa induktiva inslag. Data har samlats in från semistrukturerade intervjuer. Vidare bygger analys och slutsatser på teorier och en modell från vetenskapliga artiklar och böcker.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i teorier om employer branding och rekryteringsprocessen. För att skapa en tydligare förståelse illustreras en modell för implementering av employer branding i rekryteringsprocessens olika delar.
Empiri: Empirin i denna studien är insamlad från sex semistrukturerade intervjuer med små kunskapsintensiva företag. Urvalet består av företagsrepresentanter med minst ett års erfarenhet i företaget av rekrytering. Intervjuernas längd varierade från 37-50 minuter.
Resultat: Genom valda teorier i kombination med studiens empiri har en förståelse skapats för hur aktiviteter inom employer branding kan implementeras i små kunskapsintensiva företag för att för förbättra rekryteringsprocessen. Dessa aktiviteter ska implementeras i fyra steg: planera, attrahera, rekrytera och behålla. Det här ska leda till att företaget lyckas upprätta en tydligare målbild, attrahera rätt arbetskraft, minska felrekryteringar och öka lojaliteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerman, Louise LU ; Ritzman, Sara LU and Randriamampionona, Bianca LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Intern employer branding, extern employer branding, rekryteringsprocess, kvalificerad arbetskraft, små kunskapsintensiva företag
language
Swedish
id
8886853
date added to LUP
2016-08-08 16:43:03
date last changed
2016-08-08 16:43:03
@misc{8886853,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är att bidra till en förståelse för hur små kunskapsintensiva företag kan förbättra sin rekryteringsprocess genom arbetssättet employer branding.
Metod: Examensarbetet har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie med utgångspunkt i fenomenologisk hermeneutik. Uppsatsen har genomförts med en deduktiv ansats med vissa induktiva inslag. Data har samlats in från semistrukturerade intervjuer. Vidare bygger analys och slutsatser på teorier och en modell från vetenskapliga artiklar och böcker.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i teorier om employer branding och rekryteringsprocessen. För att skapa en tydligare förståelse illustreras en modell för implementering av employer branding i rekryteringsprocessens olika delar.
Empiri: Empirin i denna studien är insamlad från sex semistrukturerade intervjuer med små kunskapsintensiva företag. Urvalet består av företagsrepresentanter med minst ett års erfarenhet i företaget av rekrytering. Intervjuernas längd varierade från 37-50 minuter.
Resultat: Genom valda teorier i kombination med studiens empiri har en förståelse skapats för hur aktiviteter inom employer branding kan implementeras i små kunskapsintensiva företag för att för förbättra rekryteringsprocessen. Dessa aktiviteter ska implementeras i fyra steg: planera, attrahera, rekrytera och behålla. Det här ska leda till att företaget lyckas upprätta en tydligare målbild, attrahera rätt arbetskraft, minska felrekryteringar och öka lojaliteten.},
 author    = {Åkerman, Louise and Ritzman, Sara and Randriamampionona, Bianca},
 keyword   = {Intern employer branding,extern employer branding,rekryteringsprocess,kvalificerad arbetskraft,små kunskapsintensiva företag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Employer branding och småföretagens kamp om den kvalificerade arbetskraften},
 year     = {2016},
}