Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kampen om uppmärksamhet på YouTube : en fallstudie av vardags-vloggare och deras strategier för att nå uppmärksamhet

Wirstedt, Linnea LU (2016) MKVK04 20161
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att studera den maktkamp som pågår inom det nya kulturella fältet vardags-vlogging. Detta för att bidra till förståelse för fascinationen av det autentiska och privata medieinnehållet och för att synliggöra de strategier som används för att nå uppmärksamhet i vår nya mediala verklighet.

Studiens metod är en kvalitativ fallstudie med fyra studerade fall

Studiens teoretiska ramverk består främst av Bourdieus teorier kring fält, symboliskt & socialt kapital och konsekrering. Även teorier kring förändringen av den privata och offentliga sfären och reality-tv och dess utveckling är av betydelse för studien.

Empirin är insamlad från vardags-vloggarnas YouTube-kanaler och andra sociala medieplattformer, från... (More)
Syftet med denna studie är att studera den maktkamp som pågår inom det nya kulturella fältet vardags-vlogging. Detta för att bidra till förståelse för fascinationen av det autentiska och privata medieinnehållet och för att synliggöra de strategier som används för att nå uppmärksamhet i vår nya mediala verklighet.

Studiens metod är en kvalitativ fallstudie med fyra studerade fall

Studiens teoretiska ramverk består främst av Bourdieus teorier kring fält, symboliskt & socialt kapital och konsekrering. Även teorier kring förändringen av den privata och offentliga sfären och reality-tv och dess utveckling är av betydelse för studien.

Empirin är insamlad från vardags-vloggarnas YouTube-kanaler och andra sociala medieplattformer, från nyhetsartiklar som berör vloggarna, från kommentarsfält på YouTube och sociala medier och från den statistiska hemsidan vidstatsx

Studiens slutsats är att för att nå stor medial uppmärksamhet som vardags-vloggare på YouTube idag krävs det främst socialt kapital. Autenticitet är en förutsättning för att bli uppmärksammad och socialt kapital krävs för att kunna ta sitt kändisskap till en högre nivå. Att blir erkänd av den dominerande eliten på fältet är av stor vikt för att nå framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wirstedt, Linnea LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
YouTube, uppmärksamhetshierarki, konsekrering, symboliskt kapital, den offentliga och privata sfären.
language
Swedish
id
8888663
date added to LUP
2016-09-12 14:09:46
date last changed
2016-09-12 14:09:46
@misc{8888663,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att studera den maktkamp som pågår inom det nya kulturella fältet vardags-vlogging. Detta för att bidra till förståelse för fascinationen av det autentiska och privata medieinnehållet och för att synliggöra de strategier som används för att nå uppmärksamhet i vår nya mediala verklighet. 

Studiens metod är en kvalitativ fallstudie med fyra studerade fall

Studiens teoretiska ramverk består främst av Bourdieus teorier kring fält, symboliskt & socialt kapital och konsekrering. Även teorier kring förändringen av den privata och offentliga sfären och reality-tv och dess utveckling är av betydelse för studien. 

Empirin är insamlad från vardags-vloggarnas YouTube-kanaler och andra sociala medieplattformer, från nyhetsartiklar som berör vloggarna, från kommentarsfält på YouTube och sociala medier och från den statistiska hemsidan vidstatsx

Studiens slutsats är att för att nå stor medial uppmärksamhet som vardags-vloggare på YouTube idag krävs det främst socialt kapital. Autenticitet är en förutsättning för att bli uppmärksammad och socialt kapital krävs för att kunna ta sitt kändisskap till en högre nivå. Att blir erkänd av den dominerande eliten på fältet är av stor vikt för att nå framgång.},
 author    = {Wirstedt, Linnea},
 keyword   = {YouTube,uppmärksamhetshierarki,konsekrering,symboliskt kapital,den offentliga och privata sfären.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kampen om uppmärksamhet på YouTube : en fallstudie av vardags-vloggare och deras strategier för att nå uppmärksamhet},
 year     = {2016},
}