Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vilken effekt har lärande genom observation på elevers narrativa skrivande i årskurs 5? En studie av skrivprodukter och skrivprocesser

Hammarstedt, Moa LU and Karan, Vinona Stojana LU (2016) LOGM81 20161
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Läs- och skrivkunnighet är betydelsefullt för akademisk framgång och social samhörighet. Att barn utvecklar sin skrivförmåga är viktigt och det är därmed angeläget att undersöka hur skrivutvecklingen kan främjas inom skolundervisningen. Studiens syfte var att undersöka om interventionen Följa John som är baserad på lärande genom observation kan förbättra narrativt skrivande hos elever i femteklass. Metod: Data samlades in i samband med det större forskningsprojektet “Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation - nya verktyg för textskapande hos barn”. Eleverna som deltog i projektet skrev varsin narrativ text före interventionen och ytterligare en text efter att interventionen genomförts. Skrivprocesserna spelades in... (More)
Syfte: Läs- och skrivkunnighet är betydelsefullt för akademisk framgång och social samhörighet. Att barn utvecklar sin skrivförmåga är viktigt och det är därmed angeläget att undersöka hur skrivutvecklingen kan främjas inom skolundervisningen. Studiens syfte var att undersöka om interventionen Följa John som är baserad på lärande genom observation kan förbättra narrativt skrivande hos elever i femteklass. Metod: Data samlades in i samband med det större forskningsprojektet “Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation - nya verktyg för textskapande hos barn”. Eleverna som deltog i projektet skrev varsin narrativ text före interventionen och ytterligare en text efter att interventionen genomförts. Skrivprocesserna spelades in genom tangentbordsloggning. Materialet bestående av de narrativa texterna samt elevernas skrivprocesser analyserades och jämfördes i vår studie för att se vilka förändringar som skett efter intervention. Resultat: Stor variation sågs vad gäller skriftlig narrativ förmåga. Gällande skrivprodukten sågs en signifikant minskning av textlängd men bevarad textkvalitet efter interventionen. För skrivprocessen sågs en signifikant minskning av antal pauser och total skrivtid. Arbetsminneskapacitet påverkade endast vissa mått gällande interaktions- och huvudeffekt. Slutsats: Interventionen Följa John har resulterat i förändringar i elevernas skrivprodukter och skrivprocesser. Eleverna har kunnat tillgodogöra sig kunskap från interventionen oavsett vilken nivå de befinner sig på i sitt narrativa skrivande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammarstedt, Moa LU and Karan, Vinona Stojana LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Skrivintervention, lärande genom observation, tangentbordsloggning, narrativ, skrivprocesser
language
Swedish
id
8889477
date added to LUP
2016-08-25 19:55:55
date last changed
2016-08-25 19:55:55
@misc{8889477,
 abstract   = {{Syfte: Läs- och skrivkunnighet är betydelsefullt för akademisk framgång och social samhörighet. Att barn utvecklar sin skrivförmåga är viktigt och det är därmed angeläget att undersöka hur skrivutvecklingen kan främjas inom skolundervisningen. Studiens syfte var att undersöka om interventionen Följa John som är baserad på lärande genom observation kan förbättra narrativt skrivande hos elever i femteklass. Metod: Data samlades in i samband med det större forskningsprojektet “Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation - nya verktyg för textskapande hos barn”. Eleverna som deltog i projektet skrev varsin narrativ text före interventionen och ytterligare en text efter att interventionen genomförts. Skrivprocesserna spelades in genom tangentbordsloggning. Materialet bestående av de narrativa texterna samt elevernas skrivprocesser analyserades och jämfördes i vår studie för att se vilka förändringar som skett efter intervention. Resultat: Stor variation sågs vad gäller skriftlig narrativ förmåga. Gällande skrivprodukten sågs en signifikant minskning av textlängd men bevarad textkvalitet efter interventionen. För skrivprocessen sågs en signifikant minskning av antal pauser och total skrivtid. Arbetsminneskapacitet påverkade endast vissa mått gällande interaktions- och huvudeffekt. Slutsats: Interventionen Följa John har resulterat i förändringar i elevernas skrivprodukter och skrivprocesser. Eleverna har kunnat tillgodogöra sig kunskap från interventionen oavsett vilken nivå de befinner sig på i sitt narrativa skrivande.}},
 author    = {{Hammarstedt, Moa and Karan, Vinona Stojana}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vilken effekt har lärande genom observation på elevers narrativa skrivande i årskurs 5? En studie av skrivprodukter och skrivprocesser}},
 year     = {{2016}},
}