Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Validitet i den svenska versionen av New Reynell Developmental Language Scales, med fokus på ordförråd och tillägnandeålder

Dahlman, Hanna LU and Larnemark, Märta Stina LU (2016) LOGM81 20161
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna studie undersöker begrepps- och samtidig validitet, med fokus på ordförråd och
tillägnandeålder, i den nyligen översatta svenska versionen av det ursprungligen brittiska
språkscreeningverktyget New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS). Metod:
Blivande normeringsdata från 177 svenskspråkiga barn i åldrarna 30 - 48 månader, indelade i
tre åldersgrupper, användes. Begreppsvaliditet undersöktes med graderingar för
tillägnandeålder samt impressiv och expressiv ordkunskap eliciterad genom objekts- och
bildbenämning i korrelations-, regressions- och variansanalyser. Samtidig validitet
undersöktes i korrelationsanalyser mellan expressiv ordkunskap skattad av vårdnadshavare
och expressiv ordkunskap eliciterad genom... (More)
Syfte: Denna studie undersöker begrepps- och samtidig validitet, med fokus på ordförråd och
tillägnandeålder, i den nyligen översatta svenska versionen av det ursprungligen brittiska
språkscreeningverktyget New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS). Metod:
Blivande normeringsdata från 177 svenskspråkiga barn i åldrarna 30 - 48 månader, indelade i
tre åldersgrupper, användes. Begreppsvaliditet undersöktes med graderingar för
tillägnandeålder samt impressiv och expressiv ordkunskap eliciterad genom objekts- och
bildbenämning i korrelations-, regressions- och variansanalyser. Samtidig validitet
undersöktes i korrelationsanalyser mellan expressiv ordkunskap skattad av vårdnadshavare
och expressiv ordkunskap eliciterad genom objekts- och bildbenämning. Resultat: Resultaten
visar på en stark signifikant korrelation av översättningen mellan tillägnandeålder på engelska
och svenska vilket indikerar att översättningen av NRDLS till svenska är valid. Analyser av
testresultat visar att ordförrådssektionerna i testet uppvisar takeffekt redan vid 30 månaders
ålder. Ordförrådsuppgifternas alltför höga lösningsfrekvens talar mot deras validitet som enda
mått på ordkunskap. Slutsats: Sammantaget visar resultaten i studien att den svenska
versionen av NRDLS har begränsningar vid bedömning av impressiv och expressiv
ordförrådsutveckling. Ordförrådssektionerna i NRDLS identifierar troligen inte lexikala
svårigheter. Resultatet från studien betonar därför behovet av kompletterande bedömning av
ordförråd vid diagnosticering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlman, Hanna LU and Larnemark, Märta Stina LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
validering, ordförråd, tillägnandeålder, NRDLS, anpassning av test
language
Swedish
id
8889498
date added to LUP
2016-08-25 19:54:25
date last changed
2016-08-25 19:54:25
@misc{8889498,
 abstract   = {Syfte: Denna studie undersöker begrepps- och samtidig validitet, med fokus på ordförråd och
tillägnandeålder, i den nyligen översatta svenska versionen av det ursprungligen brittiska
språkscreeningverktyget New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS). Metod:
Blivande normeringsdata från 177 svenskspråkiga barn i åldrarna 30 - 48 månader, indelade i
tre åldersgrupper, användes. Begreppsvaliditet undersöktes med graderingar för
tillägnandeålder samt impressiv och expressiv ordkunskap eliciterad genom objekts- och
bildbenämning i korrelations-, regressions- och variansanalyser. Samtidig validitet
undersöktes i korrelationsanalyser mellan expressiv ordkunskap skattad av vårdnadshavare
och expressiv ordkunskap eliciterad genom objekts- och bildbenämning. Resultat: Resultaten
visar på en stark signifikant korrelation av översättningen mellan tillägnandeålder på engelska
och svenska vilket indikerar att översättningen av NRDLS till svenska är valid. Analyser av
testresultat visar att ordförrådssektionerna i testet uppvisar takeffekt redan vid 30 månaders
ålder. Ordförrådsuppgifternas alltför höga lösningsfrekvens talar mot deras validitet som enda
mått på ordkunskap. Slutsats: Sammantaget visar resultaten i studien att den svenska
versionen av NRDLS har begränsningar vid bedömning av impressiv och expressiv
ordförrådsutveckling. Ordförrådssektionerna i NRDLS identifierar troligen inte lexikala
svårigheter. Resultatet från studien betonar därför behovet av kompletterande bedömning av
ordförråd vid diagnosticering.},
 author    = {Dahlman, Hanna and Larnemark, Märta Stina},
 keyword   = {validering,ordförråd,tillägnandeålder,NRDLS,anpassning av test},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Validitet i den svenska versionen av New Reynell Developmental Language Scales, med fokus på ordförråd och tillägnandeålder},
 year     = {2016},
}