Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tack för i år kompis!

Bäckman, Frida LU and Bäckström, Ylva (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Tack för i år kompis!
Nivå: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet.
Kurs: KSKK01: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2016, 15 HP.
Författare: Frida Bäckman och Ylva Bäckström
Handledare: Jan-Henrik Nilsson
Bakgrund och problem: Den återkommande charterresenären är erfaren och har förväntningar på resebolagets, destinationens och hotellets prestation. De är lönsamma men samtidigt blir förväntningarna på service högre och högre. Syftet med uppsatsen är att se hur relationsskapande och tidigare förväntningar kan påverka den återkommande charterresenären och relationen mellan kund och reseproducent.
Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning relationsmarknadsföring... (More)
Titel: Tack för i år kompis!
Nivå: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet.
Kurs: KSKK01: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2016, 15 HP.
Författare: Frida Bäckman och Ylva Bäckström
Handledare: Jan-Henrik Nilsson
Bakgrund och problem: Den återkommande charterresenären är erfaren och har förväntningar på resebolagets, destinationens och hotellets prestation. De är lönsamma men samtidigt blir förväntningarna på service högre och högre. Syftet med uppsatsen är att se hur relationsskapande och tidigare förväntningar kan påverka den återkommande charterresenären och relationen mellan kund och reseproducent.
Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning relationsmarknadsföring och förväntningar påverkar charterresenärer att åka tillbaka till en tidigare besökt destination.
Frågeställningar: Hur arbetar resebolaget Solresor och hotellet Sunsuites Carolina med relationsmarknadsföring? Hur uppfattas relationsskapandet utifrån den återkommande charterturistens perspektiv?
Metod: En kvalitativ forskningsmetod har använts för att samla in material och detta genom semistrukturerade intervjuer.
Genomförande: Djupintervjuer har genomförts med elva personer, båda utifrån ett producent- och ett kundperspektiv. Denna insamlade empiri har sedan analyserats med hjälp av teorikapitlet och lett till en diskussion och studiens slutsatser.
Teori: Fältet för repeat visitation introducerar kapitlet. Sedan fortsätter teoripresentationen med relationsmarknadsföring och förväntningar, vilka är mer djupgående och avslutningsvis i finns sanningens ögonblick.
Slutsatser: Relationsmarknadsföring krävs och relationsskapande aktiviteter uppskattas av återkommande kunder. De företag vilka medverkat i studien arbetar dock inte fullt ut med denna strategi utan saknar vissa grundläggande element.
Nyckelord: relationsmarknadsföring inom turismfältet, förväntningar, återkommande charterresenärer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bäckman, Frida LU and Bäckström, Ylva
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Relationsmarknadsföring inom turismfältet, förväntningar, återkommande charterresenärer
language
Swedish
id
8889707
date added to LUP
2016-09-05 10:25:30
date last changed
2016-09-05 10:25:30
@misc{8889707,
 abstract   = {Titel: Tack för i år kompis! 
Nivå: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet. 
Kurs: KSKK01: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2016, 15 HP. 
Författare: Frida Bäckman och Ylva Bäckström 
Handledare: Jan-Henrik Nilsson 
Bakgrund och problem: Den återkommande charterresenären är erfaren och har förväntningar på resebolagets, destinationens och hotellets prestation. De är lönsamma men samtidigt blir förväntningarna på service högre och högre. Syftet med uppsatsen är att se hur relationsskapande och tidigare förväntningar kan påverka den återkommande charterresenären och relationen mellan kund och reseproducent. 
Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning relationsmarknadsföring och förväntningar påverkar charterresenärer att åka tillbaka till en tidigare besökt destination. 
Frågeställningar: Hur arbetar resebolaget Solresor och hotellet Sunsuites Carolina med relationsmarknadsföring? Hur uppfattas relationsskapandet utifrån den återkommande charterturistens perspektiv? 
Metod: En kvalitativ forskningsmetod har använts för att samla in material och detta genom semistrukturerade intervjuer. 
Genomförande: Djupintervjuer har genomförts med elva personer, båda utifrån ett producent- och ett kundperspektiv. Denna insamlade empiri har sedan analyserats med hjälp av teorikapitlet och lett till en diskussion och studiens slutsatser. 
Teori: Fältet för repeat visitation introducerar kapitlet. Sedan fortsätter teoripresentationen med relationsmarknadsföring och förväntningar, vilka är mer djupgående och avslutningsvis i finns sanningens ögonblick. 
Slutsatser: Relationsmarknadsföring krävs och relationsskapande aktiviteter uppskattas av återkommande kunder. De företag vilka medverkat i studien arbetar dock inte fullt ut med denna strategi utan saknar vissa grundläggande element. 
Nyckelord: relationsmarknadsföring inom turismfältet, förväntningar, återkommande charterresenärer.},
 author    = {Bäckman, Frida and Bäckström, Ylva},
 keyword   = {Relationsmarknadsföring inom turismfältet,förväntningar,återkommande charterresenärer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tack för i år kompis!},
 year     = {2016},
}