Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Is Sharing Caring?

Kejzelman, Marcus LU and Lannrup Signäs, Fredrik LU (2016) FEKH49 20152
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien ämnar öka förståelsen för kunskapsöverföring, närmare exakt överföring eller transformation av så kallad tyst kunskap till explicit kunskap.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie som antar ett hermeneutiskt angreppssätt med ett tolkande perspektiv. Metoden kan närmast beskrivas som abduktiv med starka induktiva inslag. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram utgår från tidigare forskning om SECI-modellen och redogör för komplexa begrepp såsom tyst och explicit kunskap. Ett bredare perspektiv antas genom att undersöka klibbighet.

Empiri: Studien fokuserar på LundaEkonomernas Studentkår, en av Sveriges största ekonomkårer. Organisationen är en... (More)
Syfte: Studien ämnar öka förståelsen för kunskapsöverföring, närmare exakt överföring eller transformation av så kallad tyst kunskap till explicit kunskap.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie som antar ett hermeneutiskt angreppssätt med ett tolkande perspektiv. Metoden kan närmast beskrivas som abduktiv med starka induktiva inslag. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram utgår från tidigare forskning om SECI-modellen och redogör för komplexa begrepp såsom tyst och explicit kunskap. Ett bredare perspektiv antas genom att undersöka klibbighet.

Empiri: Studien fokuserar på LundaEkonomernas Studentkår, en av Sveriges största ekonomkårer. Organisationen är en ideell förening med 250 aktiva medlemmar, av vilka vi har intervjuat fem. Respondenterna valdes med tanke på nuvarande och tidigare engagemang inom organisationen. Verksamhetsrapporter har studerats för att skapa större förståelse för organisationens verksamhet

Resultat: Studien påvisar faktorer som inte enkelt kan förklaras genom teorin, framförallt vilja. Det ter sig att tidigare forskning är mestadels kognitiv. Att organisationen är en ideell förening bidrar till att förklara komplexiteten i problemet och ökar förståelsen för kunskapsöverföring inom ideella organisationer då tidigare forskning framförallt behandlar vinstdrivande sådana. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kejzelman, Marcus LU and Lannrup Signäs, Fredrik LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kunskapsöverföring, ideell organisation, studentkår, knowledge sharing, tyst kunskap, explicit kunskap, SECI
language
Swedish
id
8890237
date added to LUP
2016-09-23 11:16:50
date last changed
2016-09-23 11:16:50
@misc{8890237,
 abstract   = {Syfte: Studien ämnar öka förståelsen för kunskapsöverföring, närmare exakt överföring eller transformation av så kallad tyst kunskap till explicit kunskap.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie som antar ett hermeneutiskt angreppssätt med ett tolkande perspektiv. Metoden kan närmast beskrivas som abduktiv med starka induktiva inslag. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram utgår från tidigare forskning om SECI-modellen och redogör för komplexa begrepp såsom tyst och explicit kunskap. Ett bredare perspektiv antas genom att undersöka klibbighet.

Empiri: Studien fokuserar på LundaEkonomernas Studentkår, en av Sveriges största ekonomkårer. Organisationen är en ideell förening med 250 aktiva medlemmar, av vilka vi har intervjuat fem. Respondenterna valdes med tanke på nuvarande och tidigare engagemang inom organisationen. Verksamhetsrapporter har studerats för att skapa större förståelse för organisationens verksamhet

Resultat: Studien påvisar faktorer som inte enkelt kan förklaras genom teorin, framförallt vilja. Det ter sig att tidigare forskning är mestadels kognitiv. Att organisationen är en ideell förening bidrar till att förklara komplexiteten i problemet och ökar förståelsen för kunskapsöverföring inom ideella organisationer då tidigare forskning framförallt behandlar vinstdrivande sådana.},
 author    = {Kejzelman, Marcus and Lannrup Signäs, Fredrik},
 keyword   = {Kunskapsöverföring,ideell organisation,studentkår,knowledge sharing,tyst kunskap,explicit kunskap,SECI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Is Sharing Caring?},
 year     = {2016},
}