Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mångfald - en komplicerad självklarhet?

Nöjd, Sara LU and Nyqvist, Annie LU (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall vilken, betydelse mångfald har när en plats marknadsför sig mot dess invånare. Då vårt studieobjekt är Helsingborgs stad har vi applicerat våra teoretiska resonemang på huruvida en organisation använder mångfald i marknadsföring för att främja goda relationer mellan kommunen och invånarna. För att undersöka detta har vi gjort en kvalitativ studie där vi djupintervjuat olika personer som på något vis arbetar med marknadsföring eller kommunikation vid organisationen Helsingborgs stad. Detta har vi kombinerat med att genomföra en bild- och textanalys av olika marknadsförings- och kommunikationsmaterial, för att undersöka ifall den diskurs av mångfald som... (More)
Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall vilken, betydelse mångfald har när en plats marknadsför sig mot dess invånare. Då vårt studieobjekt är Helsingborgs stad har vi applicerat våra teoretiska resonemang på huruvida en organisation använder mångfald i marknadsföring för att främja goda relationer mellan kommunen och invånarna. För att undersöka detta har vi gjort en kvalitativ studie där vi djupintervjuat olika personer som på något vis arbetar med marknadsföring eller kommunikation vid organisationen Helsingborgs stad. Detta har vi kombinerat med att genomföra en bild- och textanalys av olika marknadsförings- och kommunikationsmaterial, för att undersöka ifall den diskurs av mångfald som Helsingborgs stad vill stå för verkligen når invånarna.

Arbetet med mångfald och inkluderande marknadsföring åt samtliga invånare i en kommun har visat sig vara spänt och utmanande. I en så omfattande organisation som Helsingborgs stad där de anställda har varierande syn på mångfald, kan även invånarna ha det och då kan spänningar uppstå vid arbetet med att lyfta upp mångfald. Det organisationen dock gör för att lyfta mångfald i deras marknadsföring är att de, till viss del, använder mångkulturell marknadsföring som strategi. I detta används relationsmarknadsföring och storytelling som verktyg för att använda befintliga relationer samt utveckla nya. Vi ser ändå brister i marknadsföringen, ur ett mångfaldsperspektiv, i val av bilder som publiceras i organisationens olika kanaler. Kategorierna sexualitet, könsöverskridande identitet, religion och funktionsnedsättning representeras inte alls, vilket leder till att människor som identifierar sig i dessa kategorier kan känna sig exkluderade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nöjd, Sara LU and Nyqvist, Annie LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mångfald, kategorisering, diskriminering, mångkulturell marknadsföring, relationsmarknadsföring, storytelling, showcase.
language
Swedish
id
8891664
date added to LUP
2016-09-14 09:15:06
date last changed
2016-09-14 09:15:06
@misc{8891664,
 abstract   = {Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall vilken, betydelse mångfald har när en plats marknadsför sig mot dess invånare. Då vårt studieobjekt är Helsingborgs stad har vi applicerat våra teoretiska resonemang på huruvida en organisation använder mångfald i marknadsföring för att främja goda relationer mellan kommunen och invånarna. För att undersöka detta har vi gjort en kvalitativ studie där vi djupintervjuat olika personer som på något vis arbetar med marknadsföring eller kommunikation vid organisationen Helsingborgs stad. Detta har vi kombinerat med att genomföra en bild- och textanalys av olika marknadsförings- och kommunikationsmaterial, för att undersöka ifall den diskurs av mångfald som Helsingborgs stad vill stå för verkligen når invånarna.

Arbetet med mångfald och inkluderande marknadsföring åt samtliga invånare i en kommun har visat sig vara spänt och utmanande. I en så omfattande organisation som Helsingborgs stad där de anställda har varierande syn på mångfald, kan även invånarna ha det och då kan spänningar uppstå vid arbetet med att lyfta upp mångfald. Det organisationen dock gör för att lyfta mångfald i deras marknadsföring är att de, till viss del, använder mångkulturell marknadsföring som strategi. I detta används relationsmarknadsföring och storytelling som verktyg för att använda befintliga relationer samt utveckla nya. Vi ser ändå brister i marknadsföringen, ur ett mångfaldsperspektiv, i val av bilder som publiceras i organisationens olika kanaler. Kategorierna sexualitet, könsöverskridande identitet, religion och funktionsnedsättning representeras inte alls, vilket leder till att människor som identifierar sig i dessa kategorier kan känna sig exkluderade.},
 author    = {Nöjd, Sara and Nyqvist, Annie},
 keyword   = {Mångfald,kategorisering,diskriminering,mångkulturell marknadsföring,relationsmarknadsföring,storytelling,showcase.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mångfald - en komplicerad självklarhet?},
 year     = {2016},
}