Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Märkning av färdigförpackade kakor och choklad i Ängelholms kommun – Uppfyller butikerna livsmedelslagstiftningens krav på livsmedelssäkerhet?

Rosén, Annelie LU (2016) MVEM03 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
In December 2014 the requirement increased on pre-packed food labelling when the regulation (EU) No 1169/2011 entered into force. Two important changes were that allergen information must be emphasised in the ingredients list and a minimum font size must be used for the obligatory information on food labels. It´s crucial that grocery stores follow the food legislation, so that consumers and especially those with allergies can do correct choices and use groceries in a safe way.

Previous studies have shown insufficient labelling of pre-packed food, especially lack of Swedish labelling and emphasising allergens.

The purpose of this study was to examine how the legislative requirements on pre-packed food labelling were observed in... (More)
In December 2014 the requirement increased on pre-packed food labelling when the regulation (EU) No 1169/2011 entered into force. Two important changes were that allergen information must be emphasised in the ingredients list and a minimum font size must be used for the obligatory information on food labels. It´s crucial that grocery stores follow the food legislation, so that consumers and especially those with allergies can do correct choices and use groceries in a safe way.

Previous studies have shown insufficient labelling of pre-packed food, especially lack of Swedish labelling and emphasising allergens.

The purpose of this study was to examine how the legislative requirements on pre-packed food labelling were observed in grocery stores in the municipality of Ängelholm. Field studies were carried out in 13 grocery stores where 10 pre-packed foods were examined in every store from criteria’s as:
• Swedish labelling
• Legibility, easily visible
• Swedish ingredients list
• Emphasised allergens
• Best Before date
• Contact information

Interviews were also carried out with one store manager/shop assistant in every grocery store to form an opinion about the knowledge of the food legislation concerning pre-packed food and the routines to control the labelling of products in the stores. The purpose was also to see if there was any connection between good routines and how well the legislation was being observed in practice.

The results of the study showed that nine out of 13 grocery stores didn’t follow the food information legislation. The most common incorrectness concerning the 130 examined products were; allergens not emphasized, information of the labeling was illegible, Swedish labelling missing.

11 of the 13 grocery stores included in the study declared that they had routines to control the labelling of products in the stores. In light of the above, it could be noted that the routines often were inadequate and not always used in practice. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kan allergiker lita på att chokladen är rätt märkt i butikerna i Ängelholm?

För allergiker kan det bokstavligt talat vara livsavgörande att märkningen och informationen på produkter som choklad och kakor är korrekt i våra livsmedelsbutiker. Saknas tydlig information om allergener eller om informationen inte går att förstå p.g.a. att märkningen inte är på svenska kan en allergisk konsument i värsta fall drabbas av en svår allergisk reaktion (anafylaktisk chock). Denna reaktion kan vara dödlig om snabb vård och medicinering inte sätts in. Det är därför ytterst viktigt att den livsmedelslagstiftning som reglerar just märkning och information på färdigförpackade livsmedel följs ute i butikerna så att konsumenterna kan göra medvetna val och... (More)
Kan allergiker lita på att chokladen är rätt märkt i butikerna i Ängelholm?

För allergiker kan det bokstavligt talat vara livsavgörande att märkningen och informationen på produkter som choklad och kakor är korrekt i våra livsmedelsbutiker. Saknas tydlig information om allergener eller om informationen inte går att förstå p.g.a. att märkningen inte är på svenska kan en allergisk konsument i värsta fall drabbas av en svår allergisk reaktion (anafylaktisk chock). Denna reaktion kan vara dödlig om snabb vård och medicinering inte sätts in. Det är därför ytterst viktigt att den livsmedelslagstiftning som reglerar just märkning och information på färdigförpackade livsmedel följs ute i butikerna så att konsumenterna kan göra medvetna val och använda livsmedel på ett säkert sätt.
För att kontrollera hur väl livsmedelslagstiftningen följs i livsmedelsbutiker då det gäller märkning av färdigförpackade kakor och choklad utfördes en studie i samarbete med Miljöenheten i Ängelholms kommun. Studien utfördes både genom kontroll av produkternas märkning och genom intervjuer med butiksansvariga. Resultatet av undersökningen visade att 9 av 13 kontrollerade butiker inte följde den gällande lagstiftningen. De vanligaste bristerna bland de totalt 130 kontrollerade produkterna var att allergener inte framhävs (t.e.x. i fet stil) i ingrediensförteckningen, att märkningen var svårläst och otydlig samt att svensk märkning saknades helt. Det är ett nedslående resultat att så många som 1/3 av produkterna hade brister i märkningen. Detta visar på att butikernas rutiner för att kontrollera märkningen är otillräcklig och kanske inte alltid används i praktiken trots att 11 av 13 butiker uppgav att de hade rutiner för kontroll av märkningen vid varumottagningen. Studiens resultat visar att konsumenterna inte alltid kan lita på märkningen av produkter som kakor och choklad, vilket gör det svårare att göra medvetna val av säkra livsmedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8891967,
 abstract   = {In December 2014 the requirement increased on pre-packed food labelling when the regulation (EU) No 1169/2011 entered into force. Two important changes were that allergen information must be emphasised in the ingredients list and a minimum font size must be used for the obligatory information on food labels. It´s crucial that grocery stores follow the food legislation, so that consumers and especially those with allergies can do correct choices and use groceries in a safe way. 

Previous studies have shown insufficient labelling of pre-packed food, especially lack of Swedish labelling and emphasising allergens. 

The purpose of this study was to examine how the legislative requirements on pre-packed food labelling were observed in grocery stores in the municipality of Ängelholm. Field studies were carried out in 13 grocery stores where 10 pre-packed foods were examined in every store from criteria’s as: 
•	Swedish labelling
•	Legibility, easily visible
•	Swedish ingredients list
•	Emphasised allergens
•	Best Before date
•	Contact information

Interviews were also carried out with one store manager/shop assistant in every grocery store to form an opinion about the knowledge of the food legislation concerning pre-packed food and the routines to control the labelling of products in the stores. The purpose was also to see if there was any connection between good routines and how well the legislation was being observed in practice. 

The results of the study showed that nine out of 13 grocery stores didn’t follow the food information legislation. The most common incorrectness concerning the 130 examined products were; allergens not emphasized, information of the labeling was illegible, Swedish labelling missing. 

11 of the 13 grocery stores included in the study declared that they had routines to control the labelling of products in the stores. In light of the above, it could be noted that the routines often were inadequate and not always used in practice.},
 author    = {Rosén, Annelie},
 keyword   = {märkningsprojekt livsmedel,tillsynsprojekt märkning livsmedel,märkning livsmedel,märkning färdigförpackade livsmedel,livsmedelsinformation,lagstiftning märkning livsmedel,märkning allergener,undeclared allergens,food labelling legislation,food labelling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Märkning av färdigförpackade kakor och choklad i Ängelholms kommun – Uppfyller butikerna livsmedelslagstiftningens krav på livsmedelssäkerhet?},
 year     = {2016},
}