Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Litteratur i skolan - samma mål, olika möjligheter?

Lennermo, Rickard LU and Lingstedt, Robert LU (2016) ÄSVM92 20161
Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv identifierar vi i denna studie de aspekter som potentiellt påverkar svensklärares arbete med litteratur. Genom intervjuer med yrkesverksamma svensklärare har vi kartlagt deras uppfattningar och föreställningar om dessa påverkansfaktorer. Fokus ligger i studien på lärarnas retorik, alltså hur de påstår sig arbeta, snarare än på hur deras arbete ser ut i praktiken. I vår analys kommer vi fram till att svensklärares arbete med litteratur till stor del anpassas till elevernas läsvana och läsförståelse, genom bland annat det vidgade textbegreppet. Det existerar ingen samstämmighet bland våra informanter huruvida det räcker att läsa eller om vad eleven gör med det de läser krävs för en utvecklad... (More)
Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv identifierar vi i denna studie de aspekter som potentiellt påverkar svensklärares arbete med litteratur. Genom intervjuer med yrkesverksamma svensklärare har vi kartlagt deras uppfattningar och föreställningar om dessa påverkansfaktorer. Fokus ligger i studien på lärarnas retorik, alltså hur de påstår sig arbeta, snarare än på hur deras arbete ser ut i praktiken. I vår analys kommer vi fram till att svensklärares arbete med litteratur till stor del anpassas till elevernas läsvana och läsförståelse, genom bland annat det vidgade textbegreppet. Det existerar ingen samstämmighet bland våra informanter huruvida det räcker att läsa eller om vad eleven gör med det de läser krävs för en utvecklad läsförståelse. Däremot tycker alla våra informanter att läsning är viktigt. I vår avslutande diskussion kommer vi dessutom fram till vad svensklärare måste ta hänsyn till i sitt arbete, det vill säga ovan nämnda påverkansfaktorer. Dessa faktorer skapar individuella lärarkoder, som kan anses vara olika tillvägagångssätt för att uppnå de nationella målen. Även om målen är samma för alla skolor kan vi slutligen konstatera att förutsättningarna för svensklärare trots allt ser annorlunda ut på olika skolor, också inom samma kommun. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lennermo, Rickard LU and Lingstedt, Robert LU
supervisor
organization
course
ÄSVM92 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
litteraturundervisning, lärarkoder, läsförståelse, ramfaktorteori, vidgat textbegrepp
language
Swedish
id
8892034
date added to LUP
2016-11-21 10:39:14
date last changed
2016-11-21 10:39:14
@misc{8892034,
 abstract   = {Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv identifierar vi i denna studie de aspekter som potentiellt påverkar svensklärares arbete med litteratur. Genom intervjuer med yrkesverksamma svensklärare har vi kartlagt deras uppfattningar och föreställningar om dessa påverkansfaktorer. Fokus ligger i studien på lärarnas retorik, alltså hur de påstår sig arbeta, snarare än på hur deras arbete ser ut i praktiken. I vår analys kommer vi fram till att svensklärares arbete med litteratur till stor del anpassas till elevernas läsvana och läsförståelse, genom bland annat det vidgade textbegreppet. Det existerar ingen samstämmighet bland våra informanter huruvida det räcker att läsa eller om vad eleven gör med det de läser krävs för en utvecklad läsförståelse. Däremot tycker alla våra informanter att läsning är viktigt. I vår avslutande diskussion kommer vi dessutom fram till vad svensklärare måste ta hänsyn till i sitt arbete, det vill säga ovan nämnda påverkansfaktorer. Dessa faktorer skapar individuella lärarkoder, som kan anses vara olika tillvägagångssätt för att uppnå de nationella målen. Även om målen är samma för alla skolor kan vi slutligen konstatera att förutsättningarna för svensklärare trots allt ser annorlunda ut på olika skolor, också inom samma kommun.},
 author    = {Lennermo, Rickard and Lingstedt, Robert},
 keyword   = {litteraturundervisning,lärarkoder,läsförståelse,ramfaktorteori,vidgat textbegrepp},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Litteratur i skolan - samma mål, olika möjligheter?},
 year     = {2016},
}