Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En jobbcoachande miljö - ett exempel på lokal arbetsmarknadspolitik

Meding, Lars LU (2016) PEDM23 20162
Education
Abstract (Swedish)
I denna kvalitativa intervjuundersökning har jobbcoaching för arbetslösa studerats. Platsen för undersökningen är en kommunal verksamhet med det fiktiva namnet JobbForum. Organisationen har praktiserat arbetsmarknadscoaching som metod sedan 2011. Undersökningen äger alltså rum i en stabil organisatorisk kontext, till skillnad från övrig forskning på jobbcoaching i Sverige.
Studien vill fånga hur deltagarna upplever insatsen - hjälper det den enskilde att närma sig arbetsmarknaden? Hur tänker coacherna om sitt uppdrag? Studien vill bidra till en ökad kunskap och förståelse om vad som är viktigt att beakta när verksamheter av denna art organiseras och byggs upp.

Resultat: De lokala arbetsmarknadspolitiska åtgärderna präglas av ett... (More)
I denna kvalitativa intervjuundersökning har jobbcoaching för arbetslösa studerats. Platsen för undersökningen är en kommunal verksamhet med det fiktiva namnet JobbForum. Organisationen har praktiserat arbetsmarknadscoaching som metod sedan 2011. Undersökningen äger alltså rum i en stabil organisatorisk kontext, till skillnad från övrig forskning på jobbcoaching i Sverige.
Studien vill fånga hur deltagarna upplever insatsen - hjälper det den enskilde att närma sig arbetsmarknaden? Hur tänker coacherna om sitt uppdrag? Studien vill bidra till en ökad kunskap och förståelse om vad som är viktigt att beakta när verksamheter av denna art organiseras och byggs upp.

Resultat: De lokala arbetsmarknadspolitiska åtgärderna präglas av ett strukturellt betingat tvång. Närvaroplikt råder samt plikt att vara aktiv i sitt jobbsökande. Om deltagarna bryter mot detta dras deras ekonomiska bistånd in. Verksamheten har ändå inom dessa ramar lyckats bygga en miljö som erbjuder deltagarna goda möjligheter till lärande om hur man söker jobb, men också lärande i betydelsen självförståelse och att få syn på sina framtida möjligheter. Deltagarna stöttas i sin motivation och får hjälp att upptäcka sina kompetenser och resurser, samt utforska olika vägar som leder fram mot arbetsmarknaden.
Med tanke på att det offentliga idag lägger betydande summor på att upphandla coachingtjänster från Arbetsför-medlingens s.k. kompletterande aktörer, så behövs mer forskning på vad utfallet är för dessa investeringar på såväl individnivå som samhällsnivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Meding, Lars LU
supervisor
organization
course
PEDM23 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Coaching, jobbcoaching, vuxenlärande, lokal arbetsmarknadspolitik, workfare
language
Swedish
id
8894500
date added to LUP
2017-01-02 12:40:22
date last changed
2017-01-02 12:40:22
@misc{8894500,
 abstract   = {I denna kvalitativa intervjuundersökning har jobbcoaching för arbetslösa studerats. Platsen för undersökningen är en kommunal verksamhet med det fiktiva namnet JobbForum. Organisationen har praktiserat arbetsmarknadscoaching som metod sedan 2011. Undersökningen äger alltså rum i en stabil organisatorisk kontext, till skillnad från övrig forskning på jobbcoaching i Sverige.
Studien vill fånga hur deltagarna upplever insatsen - hjälper det den enskilde att närma sig arbetsmarknaden? Hur tänker coacherna om sitt uppdrag? Studien vill bidra till en ökad kunskap och förståelse om vad som är viktigt att beakta när verksamheter av denna art organiseras och byggs upp.

Resultat: De lokala arbetsmarknadspolitiska åtgärderna präglas av ett strukturellt betingat tvång. Närvaroplikt råder samt plikt att vara aktiv i sitt jobbsökande. Om deltagarna bryter mot detta dras deras ekonomiska bistånd in. Verksamheten har ändå inom dessa ramar lyckats bygga en miljö som erbjuder deltagarna goda möjligheter till lärande om hur man söker jobb, men också lärande i betydelsen självförståelse och att få syn på sina framtida möjligheter. Deltagarna stöttas i sin motivation och får hjälp att upptäcka sina kompetenser och resurser, samt utforska olika vägar som leder fram mot arbetsmarknaden.
Med tanke på att det offentliga idag lägger betydande summor på att upphandla coachingtjänster från Arbetsför-medlingens s.k. kompletterande aktörer, så behövs mer forskning på vad utfallet är för dessa investeringar på såväl individnivå som samhällsnivå.},
 author    = {Meding, Lars},
 keyword   = {Coaching,jobbcoaching,vuxenlärande,lokal arbetsmarknadspolitik,workfare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En jobbcoachande miljö - ett exempel på lokal arbetsmarknadspolitik},
 year     = {2016},
}