Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De novo carbohydrate synthesis and towards the total synthesis of meroterpenoids

Clementson, Sebastian LU (2016) KOK820 20161
Department of Chemistry
Centre for Analysis and Synthesis
Abstract
Abstract (1)
Carbohydrates are a class of biomolecules that play important roles within the cellular biochemistry. Functionalized carbohydrates are building blocks in our DNA in addition to being major components of the cell’s signaling molecules called proteoglycans and glycosaminoglycans. Certain carbohydrates with aromatic side chains have been shown to inhibit the biosynthesis of these signaling molecules by acting as a substrate for the enzyme β-1,4-galactosyltransferase 7 (β4GalT7). These inhibition properties make the aryl modified carbohydrates attractive tools for cancer therapy due to the fact that the signaling molecules are key factors in tumor development and metastasis. It is therefore in our interest to develop facile... (More)
Abstract (1)
Carbohydrates are a class of biomolecules that play important roles within the cellular biochemistry. Functionalized carbohydrates are building blocks in our DNA in addition to being major components of the cell’s signaling molecules called proteoglycans and glycosaminoglycans. Certain carbohydrates with aromatic side chains have been shown to inhibit the biosynthesis of these signaling molecules by acting as a substrate for the enzyme β-1,4-galactosyltransferase 7 (β4GalT7). These inhibition properties make the aryl modified carbohydrates attractive tools for cancer therapy due to the fact that the signaling molecules are key factors in tumor development and metastasis. It is therefore in our interest to develop facile methods of synthesizing carbohydrates with β4GalT7-inhibitory properties in the search for potent anti-tumor drugs.

Abstract (2)
A major cause of kidney failure is resultant from damage to small blood vessels within the kidney as a result of diabetes and/or other imbalances in the blood sugar. Diabetes is a rapidly increasing public health issue and it is therefore an ever-emerging necessity of finding new substances with the potential of treating such conditions. Compounds originating from nature are an indispensable source of new drugs as ~50% of all drugs marketed worldwide in the period 1981-2007 originate from natural sources. The synthesis of natural products is also a platform upon which new chemical transformations are discovered and utilized. The fungi derived terpenoid Lingzhiol, possesses both an intriguing chemical architecture and a unique biological activity. Lingzhiol has been discovered and characterized as a compound, which inhibits a biochemical pathway that leads to kidney failure, and it is therefore in our interest to apply our recently developed synthetic methodologies with the aim of synthesizing this complex molecule. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning (1)
En stor del av världens befolkning dabbas av cancer någon gång under deras livstid. Cancerceller har en förmåga att bli resistenta mot de cellgifter som används som behandling. Det finns därför en stor efterfrågan av nya substanser som kan hjälpa oss att förstå de fundamentala orsakerna till olika typer av cancer och eventuellt fungera som botemedel. Kolhydrater är en klass av biomolekyler som spelar en central roll i våra cellers maskineri. Kolhydrater är en viktig byggsten i vår arvsmassa och har en betydande funktion för hur celler växer och kommunicerar med varandra. Cancerceller har ibland en annorlunda uppsättning av de kolhydrater som är involverade i signalering jämfört med vanliga friska... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning (1)
En stor del av världens befolkning dabbas av cancer någon gång under deras livstid. Cancerceller har en förmåga att bli resistenta mot de cellgifter som används som behandling. Det finns därför en stor efterfrågan av nya substanser som kan hjälpa oss att förstå de fundamentala orsakerna till olika typer av cancer och eventuellt fungera som botemedel. Kolhydrater är en klass av biomolekyler som spelar en central roll i våra cellers maskineri. Kolhydrater är en viktig byggsten i vår arvsmassa och har en betydande funktion för hur celler växer och kommunicerar med varandra. Cancerceller har ibland en annorlunda uppsättning av de kolhydrater som är involverade i signalering jämfört med vanliga friska celler. Det är därför av stort intresse att försöka kontrollera cancercellernas förmåga att tillverka kolhydratbaserade signalsubstanser. Syntetisk modifierade varianter av kolhydraten xylos har en förmåga att inhibera den biologiska syntesen av signalsubstanser i cancerceller. Den här avhandlingen har för avsikt att syntetisera sådana xylossubstanser utan att använda någon kolhydrat som startmaterial. Dessa substanser är sedan tänkta att fungera som verktyg för att förstå de mekanismer som ligger till grund för bröstcancer. Eventuellt kan de också utgöra en startpunkt för framtida läkemedel mot den här sjukdomen.

Populärvetenskaplig sammanfattning (2)
Njursvikt är ett vanligt förekommande symptom till följd av diabetes och/eller andra obalanser i blodsockernivån. Diabetes är en kraftigt ökande sjukdom världen över, och det är följaktligen av stort intresse att hitta nya läkemedel som kan behandla de symptomer som uppstår vid insjuknande. En av de största källorna till läkemedel är så kallade naturprodukter. Naturprodukter med medicinskt relevanta egenskaper är ofta sekundära metaboliter som härstammar från levande organismer. Dessa molekyler tjänar ideligen ett syfte hos sin värdorganism och har således utvecklats under tusentals år av evolution. Naturprodukter kan vara allt ifrån ett antibiotikum från en bakterie, till ett pigment hos en sjöstjärna. Ofta har de här molekylerna komplexa strukturer och unika biologiska aktiviteter, vilket gör dem till ideala startpunkter för utvecklandet av läkemedel. Naturprodukten Lingzhiol härstammar från en kinesisk svamp och har en förmåga att avsevärt lindra en av orsakerna till njursvikt. Ett av målen med den här avhandlingen är därför att syntetisera Lingzhiol genom att använda sig av syntetiska metoder som vi själva har utvecklat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Clementson, Sebastian LU
supervisor
organization
course
KOK820 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
organic chemistry, organisk kemi
language
English
id
8895706
date added to LUP
2016-12-13 11:26:40
date last changed
2016-12-13 11:26:40
@misc{8895706,
 abstract   = {Abstract (1)
Carbohydrates are a class of biomolecules that play important roles within the cellular biochemistry. Functionalized carbohydrates are building blocks in our DNA in addition to being major components of the cell’s signaling molecules called proteoglycans and glycosaminoglycans. Certain carbohydrates with aromatic side chains have been shown to inhibit the biosynthesis of these signaling molecules by acting as a substrate for the enzyme β-1,4-galactosyltransferase 7 (β4GalT7). These inhibition properties make the aryl modified carbohydrates attractive tools for cancer therapy due to the fact that the signaling molecules are key factors in tumor development and metastasis. It is therefore in our interest to develop facile methods of synthesizing carbohydrates with β4GalT7-inhibitory properties in the search for potent anti-tumor drugs.

Abstract (2)
A major cause of kidney failure is resultant from damage to small blood vessels within the kidney as a result of diabetes and/or other imbalances in the blood sugar. Diabetes is a rapidly increasing public health issue and it is therefore an ever-emerging necessity of finding new substances with the potential of treating such conditions. Compounds originating from nature are an indispensable source of new drugs as ~50% of all drugs marketed worldwide in the period 1981-2007 originate from natural sources. The synthesis of natural products is also a platform upon which new chemical transformations are discovered and utilized. The fungi derived terpenoid Lingzhiol, possesses both an intriguing chemical architecture and a unique biological activity. Lingzhiol has been discovered and characterized as a compound, which inhibits a biochemical pathway that leads to kidney failure, and it is therefore in our interest to apply our recently developed synthetic methodologies with the aim of synthesizing this complex molecule.},
 author    = {Clementson, Sebastian},
 keyword   = {organic chemistry,organisk kemi},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De novo carbohydrate synthesis and towards the total synthesis of meroterpenoids},
 year     = {2016},
}