Advanced

Könsdiskriminerande reklam - Varför finns det ingen lagstiftning?

Berbatovci, Lola LU (2017) HARH01 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
There is no legisation against sexist advertisement in Sweden today. The Swedish Market Court has decided that this type of advertisement does not fall under the scope of MFL. Today, this area is regulated by RO’s secretariat. Sexist advertisement has been discussed whether it should be banned by law. Several investigations have been added over the years and the results has emerged that it is impossible to legislate on the basis of technical and legal obstacles. Sexist advertisement is present everywhere, for example in television, advertising, ads. We are confronted daily by the sexist advertisement and the fact that gender discrimination is not yet regulated by law, it is a very big problem. Keywords: Sexist advertisement, marketing.
Abstract (Swedish)
Könsdiskriminerande reklam är idag inte förbjudet i Sverige. Marknadsdomstolen fastställde att denna typ av reklam inte faller under MFL:s tillämpningsområde. Stiftelsen RO sköter tillsynen och fungerar som näringslivets självreglering i Sverige. Könsdiskriminerande reklam har länge diskuterats huruvida det bör förbjudas genom en lagstiftning. Flera utredningar har tillsats under åren och i förslagen har det framkommit att det inte går att lagstifta på grund av lagtekniska hinder. Könsdiskriminerande reklam förekommer överallt exempelvis inom tv, reklam, annonser. Vi möts dagligen av den könsdiskriminerande reklamen och faktum att könsdiskriminerande ännu inte är lagreglerad är det en väldigt stor problematik.
Nyckelord:... (More)
Könsdiskriminerande reklam är idag inte förbjudet i Sverige. Marknadsdomstolen fastställde att denna typ av reklam inte faller under MFL:s tillämpningsområde. Stiftelsen RO sköter tillsynen och fungerar som näringslivets självreglering i Sverige. Könsdiskriminerande reklam har länge diskuterats huruvida det bör förbjudas genom en lagstiftning. Flera utredningar har tillsats under åren och i förslagen har det framkommit att det inte går att lagstifta på grund av lagtekniska hinder. Könsdiskriminerande reklam förekommer överallt exempelvis inom tv, reklam, annonser. Vi möts dagligen av den könsdiskriminerande reklamen och faktum att könsdiskriminerande ännu inte är lagreglerad är det en väldigt stor problematik.
Nyckelord: Könsdiskriminerande reklam, marknadsrätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berbatovci, Lola LU
supervisor
organization
course
HARH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sexist advertising, Marketing, Advertising.
language
Swedish
id
8900418
date added to LUP
2017-01-20 15:39:14
date last changed
2017-01-20 15:39:14
@misc{8900418,
 abstract   = {Könsdiskriminerande reklam är idag inte förbjudet i Sverige. Marknadsdomstolen fastställde att denna typ av reklam inte faller under MFL:s tillämpningsområde. Stiftelsen RO sköter tillsynen och fungerar som näringslivets självreglering i Sverige. Könsdiskriminerande reklam har länge diskuterats huruvida det bör förbjudas genom en lagstiftning. Flera utredningar har tillsats under åren och i förslagen har det framkommit att det inte går att lagstifta på grund av lagtekniska hinder. Könsdiskriminerande reklam förekommer överallt exempelvis inom tv, reklam, annonser. Vi möts dagligen av den könsdiskriminerande reklamen och faktum att könsdiskriminerande ännu inte är lagreglerad är det en väldigt stor problematik. 
Nyckelord: Könsdiskriminerande reklam, marknadsrätt.},
 author    = {Berbatovci, Lola},
 keyword   = {Sexist advertising,Marketing,Advertising.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Könsdiskriminerande reklam - Varför finns det ingen lagstiftning?},
 year     = {2017},
}