Advanced

Vardag blir musik – en pedagogisk studie om improvisation i vardagen och i musiken

Carlstedt, Tim LU (2017) LIMP32 20162
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Är improvisation på gitarr liktydigt med att spela gitarrsolo? Bakgrunden till denna undersökning är att många gitarrelever tycks omfatta denna åsikt. Denna studie syftar till att förstå hur gymnasieelever uppfattar improvisation i vardagen och i musik samt att utveckla en pedagogik som bygger på elevens individuella förståelse av improvisation. Studien utfördes inom ramen för gitarrlektioner där jag använde en kombination av intervju, observation och videodokumentation som metod för datainsamling.
Informanterna utgjordes av tre gitarrelever på en gymnasieskola som alla var relativt ovana vid att improvisera. I resultaten visar eleverna en nyanserad och bred förståelse av improvisation i deras vardag där spontanitet och kreativitet står i... (More)
Är improvisation på gitarr liktydigt med att spela gitarrsolo? Bakgrunden till denna undersökning är att många gitarrelever tycks omfatta denna åsikt. Denna studie syftar till att förstå hur gymnasieelever uppfattar improvisation i vardagen och i musik samt att utveckla en pedagogik som bygger på elevens individuella förståelse av improvisation. Studien utfördes inom ramen för gitarrlektioner där jag använde en kombination av intervju, observation och videodokumentation som metod för datainsamling.
Informanterna utgjordes av tre gitarrelever på en gymnasieskola som alla var relativt ovana vid att improvisera. I resultaten visar eleverna en nyanserad och bred förståelse av improvisation i deras vardag där spontanitet och kreativitet står i centrum. Däremot ser de musikalisk improvisation från ett mer teoretiskt perspektiv och beskriver sig som ovana och ibland rädda för att improvisera. Genom att tillämpa elevernas erfarenheter från improvisation i vardagen på instrumenten visade eleverna fördjupad en förståelse för hur improvisation fungerar i musikalisk kreativitet.
Resultaten från studien visar att den traditionellt teoribaserade improvisationsundervisningen kan ifrågasättas och att improvisation i vardag och musik står i nära relation till varandra. Arbetet diskuterar också vad som orsakar elevers rädsla för att improvisera och hur denna rädsla kan motverkas genom undervisningens utformning. (Less)
Popular Abstract
Is improvisation on the guitar synonymous to playing a guitar solo? A backdrop to this study is the observation that many guitar students seem to share this opinion. This study aims to contribute to a better understanding of how high school students perceive improvisation in music and in everyday life. It also seeks to find a way to teach improvisation based on the student’s individual understanding of improvisation. The study used a combination of interviews, observations, and video documentation to gather data from guitar lessons at a high school.
The informants were three guitar students who were relatively new to improvising on the guitar. The results show that the students display a wide and nuanced understanding of improvisation in... (More)
Is improvisation on the guitar synonymous to playing a guitar solo? A backdrop to this study is the observation that many guitar students seem to share this opinion. This study aims to contribute to a better understanding of how high school students perceive improvisation in music and in everyday life. It also seeks to find a way to teach improvisation based on the student’s individual understanding of improvisation. The study used a combination of interviews, observations, and video documentation to gather data from guitar lessons at a high school.
The informants were three guitar students who were relatively new to improvising on the guitar. The results show that the students display a wide and nuanced understanding of improvisation in their everyday lives that embraces creativity and a spontaneous approach to improvising. Their understanding of musical improvisation is, however, derived from a more theoretical view and the students describe themselves as having a lack of experience and, to some extent, express fear of improvising. By examining the similarities between music and everyday situations the students conveyed a deeper understanding for how improvisation functions in musical creativity.
This study also shows that improvisation in everyday life and in musical performance are closely related and that the traditional, and theoretically biased, teaching in improvisation is debatable. The study also discusses what might cause the feeling of anxiety that the students express and how these experiences can be addressed through the pedagogical design. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlstedt, Tim LU
supervisor
organization
alternative title
Everyday life transforms into music – A pedagogic study on improvisation in everyday life and music
course
LIMP32 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Educational Science, Student perspective, Pedagogics, Improvisation, Guitar tuition, Music Education Improvisation, Gitarrundervisning, Pedagogik, Elevperspektiv, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap
language
Swedish
id
8902214
date added to LUP
2017-02-06 09:17:05
date last changed
2017-02-06 09:17:05
@misc{8902214,
 abstract   = {Är improvisation på gitarr liktydigt med att spela gitarrsolo? Bakgrunden till denna undersökning är att många gitarrelever tycks omfatta denna åsikt. Denna studie syftar till att förstå hur gymnasieelever uppfattar improvisation i vardagen och i musik samt att utveckla en pedagogik som bygger på elevens individuella förståelse av improvisation. Studien utfördes inom ramen för gitarrlektioner där jag använde en kombination av intervju, observation och videodokumentation som metod för datainsamling.
Informanterna utgjordes av tre gitarrelever på en gymnasieskola som alla var relativt ovana vid att improvisera. I resultaten visar eleverna en nyanserad och bred förståelse av improvisation i deras vardag där spontanitet och kreativitet står i centrum. Däremot ser de musikalisk improvisation från ett mer teoretiskt perspektiv och beskriver sig som ovana och ibland rädda för att improvisera. Genom att tillämpa elevernas erfarenheter från improvisation i vardagen på instrumenten visade eleverna fördjupad en förståelse för hur improvisation fungerar i musikalisk kreativitet. 
Resultaten från studien visar att den traditionellt teoribaserade improvisationsundervisningen kan ifrågasättas och att improvisation i vardag och musik står i nära relation till varandra. Arbetet diskuterar också vad som orsakar elevers rädsla för att improvisera och hur denna rädsla kan motverkas genom undervisningens utformning.},
 author    = {Carlstedt, Tim},
 keyword   = {Educational Science,Student perspective,Pedagogics,Improvisation,Guitar tuition,Music Education Improvisation,Gitarrundervisning,Pedagogik,Elevperspektiv,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vardag blir musik – en pedagogisk studie om improvisation i vardagen och i musiken},
 year     = {2017},
}