Advanced

Nyetablerade småföretagares upplevelser av inträdesbarriärer

Christensson, Andreas LU ; Grotte, Fredrik LU ; Lundberg, Fabian LU and Welander, Amanda LU (2017) FEKH19 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att utifrån ett kvalitativt perspektiv undersöka hur dimensioner av den klassiska teorin om inträdesbarriärer relaterar till nyetablerade småföretagares upplevelser av etablering. Studiens resultat bidrar till analytisk generaliserbarhet som belyser hur de olika dimensionerna av den klassiska teorin upplevs av respondenterna. Resultatet visar att flertalet barriärer mot etablering inte upplevs som hindrande med undantag av kapitalkrav och marknadsföringsproblematik. Teknologiska- och specifika kognitiva aspekter upplevs som relevanta faktorer vilka har påverkat etableringsmöjligheterna för dagens företagsklimat. Slutligen konstaterades även vikten av nätverk och stödfunktioner vid etablering som upplevda faktorer i... (More)
Studiens syfte är att utifrån ett kvalitativt perspektiv undersöka hur dimensioner av den klassiska teorin om inträdesbarriärer relaterar till nyetablerade småföretagares upplevelser av etablering. Studiens resultat bidrar till analytisk generaliserbarhet som belyser hur de olika dimensionerna av den klassiska teorin upplevs av respondenterna. Resultatet visar att flertalet barriärer mot etablering inte upplevs som hindrande med undantag av kapitalkrav och marknadsföringsproblematik. Teknologiska- och specifika kognitiva aspekter upplevs som relevanta faktorer vilka har påverkat etableringsmöjligheterna för dagens företagsklimat. Slutligen konstaterades även vikten av nätverk och stödfunktioner vid etablering som upplevda faktorer i samband med etablering. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study is to, in a qualitative manner, research how dimensions of classical theory of barriers to entry relates to entrants perceptions of market entry. The study has resulted in a contribution by analytical generalization, which highlights how the different dimensions of classical empiricism is perceived by the respondents. The result shows that most barriers to entry is not perceived, with exception of financial capital, and problems regarding marketing. Technology and specific cognitive aspects are perceived as relevant factors that have influenced the possibilities of entry in the business climate of today. Finally, the importance of networks and supportive functions, are established as relevant.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensson, Andreas LU ; Grotte, Fredrik LU ; Lundberg, Fabian LU and Welander, Amanda LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8902350
date added to LUP
2017-02-08 16:23:05
date last changed
2017-02-08 16:23:05
@misc{8902350,
 abstract   = {Studiens syfte är att utifrån ett kvalitativt perspektiv undersöka hur dimensioner av den klassiska teorin om inträdesbarriärer relaterar till nyetablerade småföretagares upplevelser av etablering. Studiens resultat bidrar till analytisk generaliserbarhet som belyser hur de olika dimensionerna av den klassiska teorin upplevs av respondenterna. Resultatet visar att flertalet barriärer mot etablering inte upplevs som hindrande med undantag av kapitalkrav och marknadsföringsproblematik. Teknologiska- och specifika kognitiva aspekter upplevs som relevanta faktorer vilka har påverkat etableringsmöjligheterna för dagens företagsklimat. Slutligen konstaterades även vikten av nätverk och stödfunktioner vid etablering som upplevda faktorer i samband med etablering.},
 author    = {Christensson, Andreas and Grotte, Fredrik and Lundberg, Fabian and Welander, Amanda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyetablerade småföretagares upplevelser av inträdesbarriärer},
 year     = {2017},
}