Advanced

Motivera flera! Musikpedagogiska utmaningar i att motivera enskilda elever och klasser på estetiska programmet

Johansson, Jessica LU (2017) LIMP32 20162
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker motivation i klass respektive enskilda elever på instrumentallektioner på estetiska programmet ur ett lärarperspektiv. Studien tar upp utmaningar i att motivera elever samt olika tillvägagångssätt som man som lärare kan använda sig av för att motivera elever på estetiska programmet. Syftet med denna studie är att hitta sätt att motivera en musikklass och för att se hur man kan göra för att väcka motivation inom musikelever. Det finns många typer av motivation och många faktorer som påverkar, till exempel inre och yttre faktorer. Musiklärare på gymnasiet märker att betyg och beröm är vanliga typer av yttre faktorer som påverkar elever, oavsett enskild instrumentallektion eller musiklektion i klass medan förebilder... (More)
Denna studie undersöker motivation i klass respektive enskilda elever på instrumentallektioner på estetiska programmet ur ett lärarperspektiv. Studien tar upp utmaningar i att motivera elever samt olika tillvägagångssätt som man som lärare kan använda sig av för att motivera elever på estetiska programmet. Syftet med denna studie är att hitta sätt att motivera en musikklass och för att se hur man kan göra för att väcka motivation inom musikelever. Det finns många typer av motivation och många faktorer som påverkar, till exempel inre och yttre faktorer. Musiklärare på gymnasiet märker att betyg och beröm är vanliga typer av yttre faktorer som påverkar elever, oavsett enskild instrumentallektion eller musiklektion i klass medan förebilder och viljan att ha kunskap är vanliga inre faktorer. Genom att intervjua informanter har jag kunnat få fram olika metoder och tankar kring att motivera klasser respektive individuell instrumentalundervisning. Resultaten visar att motivation alltid är riktad till något mål: att lära sig någonting, att spela med andra. Glädje och motivation smittar av sig och det finns en kraft i grupper som kan hjälpa både motivationen och utvecklingen. Dock visar resultaten att motivation i musikundervisning på estetiska programmet inte alltid innebär att målet är roligt utan andra faktorer kan påverka motivationen positivt. (Less)
Abstract
This study investigates motivation in classes and individual students in instrumental lessons. The study brings up the challenges in motivating students and different methods to motivate students in Upper Secondary School arts programs. The purpose of this study is to find ways to motivate a music class and to see how you can find motivation within music students. There are a lot of types of motivation and many things that affect it, for example intrinsic and extrinsic factors. Music teachers at Upper Secondary School sees that grades and praise are common extrinsic factors regardless if in individual instrument lessons or in music classes, while role models and the will to attain knowledge are common intrinsic factors. By interviews I’ve... (More)
This study investigates motivation in classes and individual students in instrumental lessons. The study brings up the challenges in motivating students and different methods to motivate students in Upper Secondary School arts programs. The purpose of this study is to find ways to motivate a music class and to see how you can find motivation within music students. There are a lot of types of motivation and many things that affect it, for example intrinsic and extrinsic factors. Music teachers at Upper Secondary School sees that grades and praise are common extrinsic factors regardless if in individual instrument lessons or in music classes, while role models and the will to attain knowledge are common intrinsic factors. By interviews I’ve extracted different theories and ways to motivate both individual music lessons and music lessons in classes. The results show that motivation always is pointed towards a goal: to learn something, to play with other students. Happiness and motivation is contagious and there is a force in groups that can help motivation and development. The results also shows that motivation in music education at arts programs does not mean that the goal has to be fun, there are other factors that can affect motivation positively. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Jessica LU
supervisor
organization
course
LIMP32 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Utbildningsvetenskap, enskild undervisning, klassundervisning, estetiska programmet, Music Education musikpedagogik, Educational Science, individual lessons, class teaching, arts program, Music pedagogy, motivation
language
Swedish
id
8902363
date added to LUP
2017-02-17 15:26:35
date last changed
2017-02-17 15:26:35
@misc{8902363,
 abstract   = {This study investigates motivation in classes and individual students in instrumental lessons. The study brings up the challenges in motivating students and different methods to motivate students in Upper Secondary School arts programs. The purpose of this study is to find ways to motivate a music class and to see how you can find motivation within music students. There are a lot of types of motivation and many things that affect it, for example intrinsic and extrinsic factors. Music teachers at Upper Secondary School sees that grades and praise are common extrinsic factors regardless if in individual instrument lessons or in music classes, while role models and the will to attain knowledge are common intrinsic factors. By interviews I’ve extracted different theories and ways to motivate both individual music lessons and music lessons in classes. The results show that motivation always is pointed towards a goal: to learn something, to play with other students. Happiness and motivation is contagious and there is a force in groups that can help motivation and development. The results also shows that motivation in music education at arts programs does not mean that the goal has to be fun, there are other factors that can affect motivation positively.},
 author    = {Johansson, Jessica},
 keyword   = {Utbildningsvetenskap,enskild undervisning,klassundervisning,estetiska programmet,Music Education musikpedagogik,Educational Science,individual lessons,class teaching,arts program,Music pedagogy,motivation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motivera flera! Musikpedagogiska utmaningar i att motivera enskilda elever och klasser på estetiska programmet},
 year     = {2017},
}