Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intressenters inflytande på standardsättningsprocessen

Wetterlundh, Axel LU ; Börjesson, Åsa LU and Hallin, Rasmus LU (2017) FEKH69 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för vilken möjlighet IASB:s intressenter har att påverka utformandet av en ny redovisningsstandard. Detta kommer att undersökas med framtagandet av IFRS 15 som fallstudie. Uppsatsen syftar vidare till att förklara varför eventuella skillnader mellan hur IASB beaktar olika intressentgruppers åsikter uppstår.
Metod: Studien byggde främst på kvalitativa data och ett induktivt angreppsätt. Den baseras till stor del på en innehållsanalys av utvalda Comment Letters som kodades för att identifiera utvalda intressentgruppers åsikter. Åsikterna jämfördes sedan med den standardens utveckling under standardsättningsprocessen. Utöver detta analyserades de utvalda intressentgruppernas egenskaper.
... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för vilken möjlighet IASB:s intressenter har att påverka utformandet av en ny redovisningsstandard. Detta kommer att undersökas med framtagandet av IFRS 15 som fallstudie. Uppsatsen syftar vidare till att förklara varför eventuella skillnader mellan hur IASB beaktar olika intressentgruppers åsikter uppstår.
Metod: Studien byggde främst på kvalitativa data och ett induktivt angreppsätt. Den baseras till stor del på en innehållsanalys av utvalda Comment Letters som kodades för att identifiera utvalda intressentgruppers åsikter. Åsikterna jämfördes sedan med den standardens utveckling under standardsättningsprocessen. Utöver detta analyserades de utvalda intressentgruppernas egenskaper.
Teoretiskt perspektiv: Teorin baserades på konceptet Regulatory Space. För att förklara dess beståndsdelar användes intressentmodellen, maktdimensioner och olika regleringsteorier.
Empiri: Det empiriska materialet baseras främst på de Comment Letters som skickats in av de utvalda intressentgrupperna Samt utgivna dokument av IASB.
Resultat: Resultatet tyder på att det finns visa skillnader i vilka förutsättningar intressenter har att påverka standardsättningen (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose with the study was to see what ability different stakeholders have in affecting the standard-setting. The study did also aim to explain why any differences in how the IASB considerate different groups of stakeholders occurred.
Methodology: The study was mainly based on qualitative data. The data was primarily Comment Letters sent in by stakeholders. They were analyzed with a content analysis. The result was then compared with the development of the standard.
Theoretical perspective: The theory was based around the concept of the Regulatory space. To explain the different aspects of the Regulatory Space the Stakeholder Theory, power dimensions and regulation theory have been used.
Empirical foundation: The... (More)
Purpose: The purpose with the study was to see what ability different stakeholders have in affecting the standard-setting. The study did also aim to explain why any differences in how the IASB considerate different groups of stakeholders occurred.
Methodology: The study was mainly based on qualitative data. The data was primarily Comment Letters sent in by stakeholders. They were analyzed with a content analysis. The result was then compared with the development of the standard.
Theoretical perspective: The theory was based around the concept of the Regulatory space. To explain the different aspects of the Regulatory Space the Stakeholder Theory, power dimensions and regulation theory have been used.
Empirical foundation: The empirical findings was primarily gathered from the Comment Letters sent in by the chosen stakeholders and drafts and documents published by the IASB.
Conclusions: The Conclusion showed that there are tendencies that some groups of stakeholders are more favored than others. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wetterlundh, Axel LU ; Börjesson, Åsa LU and Hallin, Rasmus LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av de upplysningskrav IFRS 15 för med sig
course
FEKH69 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IASB, IFRS 15, Upplysningskrav, Standardsättningsprocessen, Intressenter
language
Swedish
id
8902586
date added to LUP
2017-02-10 10:30:05
date last changed
2017-02-10 10:30:05
@misc{8902586,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för vilken möjlighet IASB:s intressenter har att påverka utformandet av en ny redovisningsstandard. Detta kommer att undersökas med framtagandet av IFRS 15 som fallstudie. Uppsatsen syftar vidare till att förklara varför eventuella skillnader mellan hur IASB beaktar olika intressentgruppers åsikter uppstår. 
Metod: Studien byggde främst på kvalitativa data och ett induktivt angreppsätt. Den baseras till stor del på en innehållsanalys av utvalda Comment Letters som kodades för att identifiera utvalda intressentgruppers åsikter. Åsikterna jämfördes sedan med den standardens utveckling under standardsättningsprocessen. Utöver detta analyserades de utvalda intressentgruppernas egenskaper. 
Teoretiskt perspektiv: Teorin baserades på konceptet Regulatory Space. För att förklara dess beståndsdelar användes intressentmodellen, maktdimensioner och olika regleringsteorier. 
Empiri: Det empiriska materialet baseras främst på de Comment Letters som skickats in av de utvalda intressentgrupperna Samt utgivna dokument av IASB. 
Resultat: Resultatet tyder på att det finns visa skillnader i vilka förutsättningar intressenter har att påverka standardsättningen}},
 author    = {{Wetterlundh, Axel and Börjesson, Åsa and Hallin, Rasmus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Intressenters inflytande på standardsättningsprocessen}},
 year     = {{2017}},
}