Advanced

Reglering av hållbarhetsredovisning - En studie om energibolags kommunikation med intressenterna

Kolak, Magdalena LU ; Gunnarsson, Lovisa LU and Nordenskiöld, Anna LU (2017) FEKH69 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: Hållbarhetsredovisning har alltid varit fri från formkrav vilket har inneburit stor flexibilitet för företag både sett till om hållbarhets- rapporter ska upprättas och vilket innehåll dessa ska ha. Då lagreglering blir gällande från och med räkenskapsåret 2017, som gör det tvingande för större företag att hållbarhetsredo- visa, frågar vi oss hur detta lagkrav kan komma att påverka den information som kommuniceras i hållbarhetsredovisningen.

Syfte: Syftet med denna studie är att, med fokus på energibolag, under- söka om lagkravet som gör det tvingande för större företag att hållbarhetsredovisa kommer påverka vilken information som kommuniceras i redovisningen.

Metod: För att besvara problemformuleringarna har en kvalitativ... (More)
Problem: Hållbarhetsredovisning har alltid varit fri från formkrav vilket har inneburit stor flexibilitet för företag både sett till om hållbarhets- rapporter ska upprättas och vilket innehåll dessa ska ha. Då lagreglering blir gällande från och med räkenskapsåret 2017, som gör det tvingande för större företag att hållbarhetsredo- visa, frågar vi oss hur detta lagkrav kan komma att påverka den information som kommuniceras i hållbarhetsredovisningen.

Syfte: Syftet med denna studie är att, med fokus på energibolag, under- söka om lagkravet som gör det tvingande för större företag att hållbarhetsredovisa kommer påverka vilken information som kommuniceras i redovisningen.

Metod: För att besvara problemformuleringarna har en kvalitativ metod och deduktiv teori använts. Det empiriska materialet har tagits fram via intervjuer med anställda på energibolagen samt gransk- ning av deras respektive års- och hållbarhetsredovisningar.

Slutsats: Att upprätta hållbarhetsredovisning kommer bli ett legi- timt agerande och bidra till att intressenternas kunskap om håll- barhet ökar ytterligare, vilket kan tänkas påverka normerna och värderingarna i samhället. Mängden information som kommunice- ras kommer öka och bli mer jämförbar mellan olika företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kolak, Magdalena LU ; Gunnarsson, Lovisa LU and Nordenskiöld, Anna LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8903757
date added to LUP
2017-03-03 16:41:47
date last changed
2017-03-03 16:41:47
@misc{8903757,
 abstract   = {Problem: Hållbarhetsredovisning har alltid varit fri från formkrav vilket har inneburit stor flexibilitet för företag både sett till om hållbarhets- rapporter ska upprättas och vilket innehåll dessa ska ha. Då lagreglering blir gällande från och med räkenskapsåret 2017, som gör det tvingande för större företag att hållbarhetsredo- visa, frågar vi oss hur detta lagkrav kan komma att påverka den information som kommuniceras i hållbarhetsredovisningen.

Syfte: Syftet med denna studie är att, med fokus på energibolag, under- söka om lagkravet som gör det tvingande för större företag att hållbarhetsredovisa kommer påverka vilken information som kommuniceras i redovisningen.

Metod: För att besvara problemformuleringarna har en kvalitativ metod och deduktiv teori använts. Det empiriska materialet har tagits fram via intervjuer med anställda på energibolagen samt gransk- ning av deras respektive års- och hållbarhetsredovisningar.

Slutsats: Att upprätta hållbarhetsredovisning kommer bli ett legi- timt agerande och bidra till att intressenternas kunskap om håll- barhet ökar ytterligare, vilket kan tänkas påverka normerna och värderingarna i samhället. Mängden information som kommunice- ras kommer öka och bli mer jämförbar mellan olika företag.},
 author    = {Kolak, Magdalena and Gunnarsson, Lovisa and Nordenskiöld, Anna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reglering av hållbarhetsredovisning - En studie om energibolags kommunikation med intressenterna},
 year     = {2017},
}