Advanced

Rörlig lön och aktieägarvärde – En kvantitativ studie om sambandet mellan rörlig lön till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen

Stegersjö, Henrik LU ; Segerborg, Tobias LU ; Bengtsson, Filip LU and Meesak, Jacob LU (2017) FEKH19 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Rörlig lön och aktieägarvärde - En kvantitativ studie om sambandet mellan lön ersättning till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen

Seminariedatum: 2017-01-12

Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 HP

Författare: Filip Bengtsson, Jacob Meesak, Tobias Segerborg, Henrik Stegersjö

Handledare: Niklas L. Hallberg

Nyckelord: Principal-agentteori, stewardshipteori, rörlig lön, aktieägarvärde, Small Cap.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sambandet mellan rörlig lön till VD och aktieägarvärdet ser ut för mindre svenska börsföretag.

Metod: Studien följer en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats. En multipel... (More)
Titel: Rörlig lön och aktieägarvärde - En kvantitativ studie om sambandet mellan lön ersättning till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen

Seminariedatum: 2017-01-12

Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 HP

Författare: Filip Bengtsson, Jacob Meesak, Tobias Segerborg, Henrik Stegersjö

Handledare: Niklas L. Hallberg

Nyckelord: Principal-agentteori, stewardshipteori, rörlig lön, aktieägarvärde, Small Cap.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sambandet mellan rörlig lön till VD och aktieägarvärdet ser ut för mindre svenska börsföretag.

Metod: Studien följer en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats. En multipel regressionsanalys genomförs för att undersöka det eventuella sambandet mellan den på förhand uppsatta hypotesens variabler.

Teoretiska perspektiv: Principal-agentteorin och tillhörande forskning inom området är det som ligger till grund för studiens teoretiska ramverk.

Empiri: Undersökningen omfattar 91 stycken av de bolag som finns listade på Stockholmsbörsens OMXS Small Cap. Data har inhämtats från Avanza samt respektive företags årsredovisning för år 2015.

Resultat: Studien lyckades inte uppvisa ett statistisk säkerställt samband mellan andel rörlig lön till VD och aktieägarvärde. Den multipla regressionsmodellen visade på ett p-värde om 0,566 mellan de två variablerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stegersjö, Henrik LU ; Segerborg, Tobias LU ; Bengtsson, Filip LU and Meesak, Jacob LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Principal-agentteori, stewardshipteori, rörlig lön, aktieägarvärde, Small Cap.
language
Swedish
id
8904313
date added to LUP
2017-03-09 09:17:29
date last changed
2017-03-09 09:17:29
@misc{8904313,
 abstract   = {Titel: Rörlig lön och aktieägarvärde - En kvantitativ studie om sambandet mellan lön ersättning till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen

Seminariedatum: 2017-01-12
					
Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 HP
					
Författare: Filip Bengtsson, Jacob Meesak, Tobias Segerborg, Henrik Stegersjö
					
Handledare: Niklas L. Hallberg
				
Nyckelord: Principal-agentteori, stewardshipteori, rörlig lön, aktieägarvärde, Small Cap.
					
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sambandet mellan rörlig lön till VD och aktieägarvärdet ser ut för mindre svenska börsföretag.

Metod: Studien följer en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats. En multipel regressionsanalys genomförs för att undersöka det eventuella sambandet mellan den på förhand uppsatta hypotesens variabler.

Teoretiska perspektiv: Principal-agentteorin och tillhörande forskning inom området är det som ligger till grund för studiens teoretiska ramverk.
	
Empiri: Undersökningen omfattar 91 stycken av de bolag som finns listade på Stockholmsbörsens OMXS Small Cap. Data har inhämtats från Avanza samt respektive företags årsredovisning för år 2015.

Resultat: Studien lyckades inte uppvisa ett statistisk säkerställt samband mellan andel rörlig lön till VD och aktieägarvärde. Den multipla regressionsmodellen visade på ett p-värde om 0,566 mellan de två variablerna.},
 author    = {Stegersjö, Henrik and Segerborg, Tobias and Bengtsson, Filip and Meesak, Jacob},
 keyword   = {Principal-agentteori,stewardshipteori,rörlig lön,aktieägarvärde,Small Cap.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rörlig lön och aktieägarvärde – En kvantitativ studie om sambandet mellan rörlig lön till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen},
 year     = {2017},
}