Advanced

Uppförandekoder Revisorsprofessionens och Big-4-byråers kommunikation av revisorns roll och identitet

Andersson, Viktor LU ; Andåker, Olof LU and Nilsson, Andreas LU (2017) FEKH69 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Uppförandekoder – Revisorsprofessionen och Big-4-byråers kommunikation av revisorns roll och identitet

Seminariedatum: 2017-01-13

Ämne/kurs: FEKH69 Företagsekonomi – examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 Högskolepoäng.

Författare: Viktor Andersson, Olof Andåker, Andreas Nilsson

Handledare: Amanda Sonnerfeldt

Fem nyckelord: Revisor, Förväntningsgap, Identitet, Roll, Code of Conduct

Syfte: Syftet med studien är att granska hur revisorsprofessionen kommunicerar kommersiella alternativt professionella värderingar genom sina uppförandekoder samt huruvida detta påverkar revisorns roll och identitet.

Metod: Kvalitativ metod i form av en innehållsanalys och en förstudie i form av en... (More)
Sammanfattning
Titel: Uppförandekoder – Revisorsprofessionen och Big-4-byråers kommunikation av revisorns roll och identitet

Seminariedatum: 2017-01-13

Ämne/kurs: FEKH69 Företagsekonomi – examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 Högskolepoäng.

Författare: Viktor Andersson, Olof Andåker, Andreas Nilsson

Handledare: Amanda Sonnerfeldt

Fem nyckelord: Revisor, Förväntningsgap, Identitet, Roll, Code of Conduct

Syfte: Syftet med studien är att granska hur revisorsprofessionen kommunicerar kommersiella alternativt professionella värderingar genom sina uppförandekoder samt huruvida detta påverkar revisorns roll och identitet.

Metod: Kvalitativ metod i form av en innehållsanalys och en förstudie i form av en enkätundersökning.

Teoretiskt perspektiv: Studien använder sig av revisionsteori för att fastställa vad som utgör en faktisk revision. Analysmodellen består av professions-och identitetsteori i kombination med IESBA:s etiska kod.

Empiri: Studien består av en innehållsanalys utförd på Big-4-byråers uppförandekod. Detta kompletteras med data från branschorganisationer.
Slutsatser: Professionens kommunikation som sker genom revisionsbyråerna består till övervägande del av professionalism, men även att drag av kommersialism förekommer. Revisorns roll kommuniceras relativt tydligt genom att samtliga byråer klart återkopplar till IESBA:s etiska kod, vilket sätter en professionell prägel. Revisorns identitet är mer komplex och svårtolkad inom ramen för studien. (Less)
Popular Abstract
Abstract

Title: Code of Conduct – Professional Accounting Associations and Big-4-firms communication of the auditors’ role and identity

Seminar date: 2017-01-13

Course: FEKH69 - Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points.

Authors: Viktor Andersson Olof Andåker Andreas Nilsson
Advisor: Amanda Sonnerfeldt

Five keywords: Auditor, Expectation Gap, Identity, Role, Code of Conduct

Purpose: The purpose of this study is to examine how the audit profession communicates professional and commercial values through their ethical codes and whether this affects the role and identity of the auditor.

Method: Qualitative content analysis and a pilot study in the shape... (More)
Abstract

Title: Code of Conduct – Professional Accounting Associations and Big-4-firms communication of the auditors’ role and identity

Seminar date: 2017-01-13

Course: FEKH69 - Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points.

Authors: Viktor Andersson Olof Andåker Andreas Nilsson
Advisor: Amanda Sonnerfeldt

Five keywords: Auditor, Expectation Gap, Identity, Role, Code of Conduct

Purpose: The purpose of this study is to examine how the audit profession communicates professional and commercial values through their ethical codes and whether this affects the role and identity of the auditor.

Method: Qualitative content analysis and a pilot study in the shape of a survey.
Theoretical perspective: The thesis is based on the theory of the audit as well as the theory of the profession, combined with the ethical code issued by IESBA.
Empirical foundation: The empirical foundation in the study consists of a content analysis supplemented with empirical data from professional associations.

Conclusions: The communication through the ethical codes majorly consists of professional values, but with hints of commercialism. The role of the auditor is communicated relatively clearly since the ethical codes of the firms have a clear connection to the standards issued by IESBA. The identity of the auditor is more complex and difficult to interpret within the norms of this study. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Viktor LU ; Andåker, Olof LU and Nilsson, Andreas LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Auditor, Expectation Gap, Identity, Role, Code of Conduct
language
Swedish
id
8904943
date added to LUP
2017-04-10 17:07:11
date last changed
2017-04-10 17:07:11
@misc{8904943,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Uppförandekoder – Revisorsprofessionen och Big-4-byråers kommunikation av revisorns roll och identitet

Seminariedatum: 2017-01-13

Ämne/kurs: FEKH69 Företagsekonomi – examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 Högskolepoäng.

Författare: Viktor Andersson, Olof Andåker, Andreas Nilsson

Handledare: Amanda Sonnerfeldt

Fem nyckelord: Revisor, Förväntningsgap, Identitet, Roll, Code of Conduct

Syfte: Syftet med studien är att granska hur revisorsprofessionen kommunicerar kommersiella alternativt professionella värderingar genom sina uppförandekoder samt huruvida detta påverkar revisorns roll och identitet.

Metod: Kvalitativ metod i form av en innehållsanalys och en förstudie i form av en enkätundersökning.

Teoretiskt perspektiv: Studien använder sig av revisionsteori för att fastställa vad som utgör en faktisk revision. Analysmodellen består av professions-och identitetsteori i kombination med IESBA:s etiska kod.

Empiri: Studien består av en innehållsanalys utförd på Big-4-byråers uppförandekod. Detta kompletteras med data från branschorganisationer.
Slutsatser: Professionens kommunikation som sker genom revisionsbyråerna består till övervägande del av professionalism, men även att drag av kommersialism förekommer. Revisorns roll kommuniceras relativt tydligt genom att samtliga byråer klart återkopplar till IESBA:s etiska kod, vilket sätter en professionell prägel. Revisorns identitet är mer komplex och svårtolkad inom ramen för studien.},
 author    = {Andersson, Viktor and Andåker, Olof and Nilsson, Andreas},
 keyword   = {Auditor,Expectation Gap,Identity,Role,Code of Conduct},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppförandekoder Revisorsprofessionens och Big-4-byråers kommunikation av revisorns roll och identitet},
 year     = {2017},
}