Advanced

Musikskolan - fritidsintresse eller utbildning? En jämförelse mellan musikskolor i Sverige och Finland ur lärar- och elevperspektiv

Öhman, Ylva LU (2017) LIMP32 20162
Malmö Academy of Music
Abstract
This thesis is investigating how teachers and students experience their time at music schools in Sweden and Finland. The purpose of this study is to see how teachers and students in both countries see their education, with their structural differences. The main aims of both Finnish and Swedish music schools is not to get the students to apply to higher music education. The goals for the students are very much influenced by their teacher. An interesting difference that appeared was that the level of demand is experienced as higher amongst students in Finland but higher amongst teachers in Sweden. There are also big differences in the usage of resources. The areas of focus in this study are the view of the classical music tradition, the goal... (More)
This thesis is investigating how teachers and students experience their time at music schools in Sweden and Finland. The purpose of this study is to see how teachers and students in both countries see their education, with their structural differences. The main aims of both Finnish and Swedish music schools is not to get the students to apply to higher music education. The goals for the students are very much influenced by their teacher. An interesting difference that appeared was that the level of demand is experienced as higher amongst students in Finland but higher amongst teachers in Sweden. There are also big differences in the usage of resources. The areas of focus in this study are the view of the classical music tradition, the goal with education and the level of demand in education. Through interviewing both teachers and previous students from both lands, I have received results which show that the general opinion in many ways is the same although the structure in the music school is different in the countries. (Less)
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete undersöker hur lärare och elever upplever sin tid på kulturskolan respektive musikinstitutet i Sverige och Finland. Syftet bakom studien är att se hur lärare och elever i respektive länder ser på sin undervisning, med de skillnader som finns i strukturen. I såväl finländska som svenska musikskolor är primärmålet inte att eleverna ska söka vidare till högskolor och målen som sätts upp för eleverna bestäms i väldigt hög grad av läraren. En intressant skillnad som framkom var att kravnivån upplevs som större bland eleverna i Finland men i Sverige bland lärarna. Det finns även stora skillnader i användningen av resurser. De områden som är i fokus i denna studie är synen på den klassiska traditionen, målet med undervisningen... (More)
Detta examensarbete undersöker hur lärare och elever upplever sin tid på kulturskolan respektive musikinstitutet i Sverige och Finland. Syftet bakom studien är att se hur lärare och elever i respektive länder ser på sin undervisning, med de skillnader som finns i strukturen. I såväl finländska som svenska musikskolor är primärmålet inte att eleverna ska söka vidare till högskolor och målen som sätts upp för eleverna bestäms i väldigt hög grad av läraren. En intressant skillnad som framkom var att kravnivån upplevs som större bland eleverna i Finland men i Sverige bland lärarna. Det finns även stora skillnader i användningen av resurser. De områden som är i fokus i denna studie är synen på den klassiska traditionen, målet med undervisningen och kravnivån på undervisningen. Genom att intervjua både lärare och tidigare elever från båda länder har jag fått fram ett resultat som visar på att uppfattningarna ofta är ganska lika trots de strukturella olikheterna i musikskolorna länderna emellan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öhman, Ylva LU
supervisor
organization
alternative title
The Municipal Music School – hobby or education? A comparison between the educational systems in Sweden and Finland from the perspectives of pupils and teachers
course
LIMP32 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Klassisk musik, Sverige, Musikinstitut, Music Education Kulturskola, Educational Science, Group tuition, Classical music, Finland, Sweden, Communal music school, Music school, Gruppundervisning, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik
language
Swedish
id
8905005
date added to LUP
2017-03-29 16:04:26
date last changed
2017-03-29 16:04:26
@misc{8905005,
 abstract   = {This thesis is investigating how teachers and students experience their time at music schools in Sweden and Finland. The purpose of this study is to see how teachers and students in both countries see their education, with their structural differences. The main aims of both Finnish and Swedish music schools is not to get the students to apply to higher music education. The goals for the students are very much influenced by their teacher. An interesting difference that appeared was that the level of demand is experienced as higher amongst students in Finland but higher amongst teachers in Sweden. There are also big differences in the usage of resources. The areas of focus in this study are the view of the classical music tradition, the goal with education and the level of demand in education. Through interviewing both teachers and previous students from both lands, I have received results which show that the general opinion in many ways is the same although the structure in the music school is different in the countries.},
 author    = {Öhman, Ylva},
 keyword   = {Klassisk musik,Sverige,Musikinstitut,Music Education Kulturskola,Educational Science,Group tuition,Classical music,Finland,Sweden,Communal music school,Music school,Gruppundervisning,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikskolan - fritidsintresse eller utbildning? En jämförelse mellan musikskolor i Sverige och Finland ur lärar- och elevperspektiv},
 year     = {2017},
}