Advanced

Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv

Walderlo, Ida LU (2017) SKOM12 20171
Department of Strategic Communication
Abstract
Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. Through a case study of interviews and textual analysis the local preventive work is analysed through sensemaking processes that internally construct the foundation and premises of the work against violent extremism with focus on how messaging and communication has effect on the organisation itself and target groups. The preventive work being advocated by the national level is an example of an idea production that has direct effect on how the local level make sense of the preventive work locally.... (More)
Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. Through a case study of interviews and textual analysis the local preventive work is analysed through sensemaking processes that internally construct the foundation and premises of the work against violent extremism with focus on how messaging and communication has effect on the organisation itself and target groups. The preventive work being advocated by the national level is an example of an idea production that has direct effect on how the local level make sense of the preventive work locally. Conflicting views coloured by either security policy or social work construe a power/knowledge dynamics that challenge the organising of the preventive work, both practically and symbolically, and how it is understood locally. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vad betyder det att arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism?
Synen på kommunikation som något som planteras hos en mottagare oberoende av mottagarens kontext anses idag alltmer förlegad. Istället blir det viktigt hur budskap förankras i den kontext det söker påverka. Den här masteruppsatsen undersöker den lokala organiseringen av ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, sådant det förespråkas av nationell nivå. I den lokala nivåns organisering av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism aktiveras meningsskapande processer som syftar till att förstå och motivera uppdraget på lokal nivå. Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (NSmE) är en i raden av politiska... (More)
Vad betyder det att arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism?
Synen på kommunikation som något som planteras hos en mottagare oberoende av mottagarens kontext anses idag alltmer förlegad. Istället blir det viktigt hur budskap förankras i den kontext det söker påverka. Den här masteruppsatsen undersöker den lokala organiseringen av ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, sådant det förespråkas av nationell nivå. I den lokala nivåns organisering av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism aktiveras meningsskapande processer som syftar till att förstå och motivera uppdraget på lokal nivå. Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (NSmE) är en i raden av politiska samordningsfunktioner och tillsattes 2014 av nuvarande regering. Uppdraget från regeringen innebär att samla forskning och utforma strategier och metoder för hur ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism kan se ut. Den nationella samordnaren har i sin tur gett kommuner i uppdrag att arbeta förebyggande. I debatterna om frågan och i det offentliga rummet möts olika agendor och intressen: på nationell nivå och på lokal nivå, och inom den lokala nivån de civila intressena, samt den mediala agendan. Våldsbejakande extremism är en så pass komplex fråga, som dessutom försätter samordningen i kniviga frågeställningar och etiska dilemman. Hur bemöter man extremistiska miljöer utan att stigmatisera och misstänkliggöra grupper? Vilka budskap är trovärdiga? Den lokala nivåns förhållningssätt i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism blir vägledande för hur ändamålsenligt, men också hur meningsfullt, arbetet blir på sikt. I det interna organiserandet av ett lokalt förebyggande arbete synliggörs de förutsättningar den lokala nivån har att arbeta förebyggande och strategiskt, i synnerhet gentemot målgrupper. Ett säkerhetspolitiskt och ett socialt orienterat synsätt på det förebyggande arbetet bidrar dessutom till en polemik mellan två olika sätt att beskriva ett förebyggande arbete, och får konsekvenser för hur det kommuniceras. Våldsbejakande extremism som samhällsproblem kan inte lösas med enbart kommunikativa insatser. Dock, utan en strategi för kommunikation med analys av budskap och dess konsekvenser, riskerar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism att bli ett orimligt projekt - som i värsta fall spär på konflikter och blir kontraproduktivt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Walderlo, Ida LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
strategisk kommunikation, PR, våldsbejakande extremism, meningsskapande, organisation
language
Swedish
id
8907024
date added to LUP
2017-06-12 15:09:57
date last changed
2017-06-12 15:09:57
@misc{8907024,
 abstract   = {Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. Through a case study of interviews and textual analysis the local preventive work is analysed through sensemaking processes that internally construct the foundation and premises of the work against violent extremism with focus on how messaging and communication has effect on the organisation itself and target groups. The preventive work being advocated by the national level is an example of an idea production that has direct effect on how the local level make sense of the preventive work locally. Conflicting views coloured by either security policy or social work construe a power/knowledge dynamics that challenge the organising of the preventive work, both practically and symbolically, and how it is understood locally.},
 author    = {Walderlo, Ida},
 keyword   = {strategisk kommunikation,PR,våldsbejakande extremism,meningsskapande,organisation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv},
 year     = {2017},
}