Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”The establishment owns the establishment” : en kvalitativ framinganalys av The Rush Limbaugh show

Källqvist, Daniel LU (2017) MRSK61 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats analyserar The Rush Limbaugh Show och den konservativa rörelsen i USA. Syftet med uppsatsen är att djupare förstå den konservativa rörelsen, deras kulturella värderingar och vilka problem de anser präglar det amerikanska samhället. Detta görs genom att analysera en av de största radiopratarna i USA, nämligen den konservativa mediepersonligheten Rush Limbaugh. Med hjälp av en framinganalys försöker uppsatsen rama in tre amerikanska populistiska åsikter i The Rush Limbaugh Show. De tre teman som valdes var feminism, etablissemang och rasism, eftersom de är tre huvudkomponenter i en högerpopulistisk ideologi, vilket är uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Enligt Limbaugh är feminism ett hot mot individualism och något... (More)
Denna uppsats analyserar The Rush Limbaugh Show och den konservativa rörelsen i USA. Syftet med uppsatsen är att djupare förstå den konservativa rörelsen, deras kulturella värderingar och vilka problem de anser präglar det amerikanska samhället. Detta görs genom att analysera en av de största radiopratarna i USA, nämligen den konservativa mediepersonligheten Rush Limbaugh. Med hjälp av en framinganalys försöker uppsatsen rama in tre amerikanska populistiska åsikter i The Rush Limbaugh Show. De tre teman som valdes var feminism, etablissemang och rasism, eftersom de är tre huvudkomponenter i en högerpopulistisk ideologi, vilket är uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Enligt Limbaugh är feminism ett hot mot individualism och något etablissemanget använder för att få till en kulturell förskjutning i traditionella amerikanska värderingar. Etablissemanget symboliserar den kulturellt förmögna eliten vars bakgrund och status skiljer sig åt från resten av folket. Slutligen, återfinns rasism i den underliggande retoriken om illegala invandrare och deras kriminella beteende i kombination med deras dåliga utbildning. Uppsatsen finner att det finns ett korrelation mellan Rush Limbaugh och den konservativa rörelsen, vilket i slutändan symboliserar de problem som den amerikanska politiken idag står inför. Många amerikaner anser att det finns ett gap mellan ”folket” och ”eliten”, vilket skapar ett motstånd mot etablissemanget och allt vad de står för. (Less)
Abstract
This essay analyses The Rush Limbaugh Show and the conservative movement in America. The purpose of the essay is to deeper understand the conservative movement, their cultural values and the problems they think America is facing today. This is done by analyzing one of the biggest radio talk-shows in America, The Rush Limbaugh show, which is hosted by the famous conservative talk-show host Rush Limbaugh. By using a framing analysis method the essay tries to frame three american populist views in the Rush Limbaugh show. The three themes that were chosen was feminism, establishment and rasism, because they are three head components in a right-wing populist framework, which is the essays theoretic approach. According to Limbaugh feminism is a... (More)
This essay analyses The Rush Limbaugh Show and the conservative movement in America. The purpose of the essay is to deeper understand the conservative movement, their cultural values and the problems they think America is facing today. This is done by analyzing one of the biggest radio talk-shows in America, The Rush Limbaugh show, which is hosted by the famous conservative talk-show host Rush Limbaugh. By using a framing analysis method the essay tries to frame three american populist views in the Rush Limbaugh show. The three themes that were chosen was feminism, establishment and rasism, because they are three head components in a right-wing populist framework, which is the essays theoretic approach. According to Limbaugh feminism is a threat against individualism and something the establishment uses to make a cultural shift in traditional american values. The establishment is the cultural wealthy elite whose background and status separates them from the rest of the people. Finally, rasism is found in the underlying rhetoric about illegal immigrants and their criminal behavior in combination with their bad level of education. The essay finds a correlation between the views of Rush Limbaugh and the conservative movement, which symbolizes the problems in american politics of today. Many americans believe that there is a gap between the ”people” and the ”elite” which creates an opposition against the establishment and everything they stand for. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Källqvist, Daniel LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Framing, Populism, The Rush Limbaugh Show, Etablissemang, Feminism, Rasism, Konservativ media
language
Swedish
id
8909181
date added to LUP
2017-06-30 13:24:19
date last changed
2017-06-30 13:24:19
@misc{8909181,
 abstract   = {{This essay analyses The Rush Limbaugh Show and the conservative movement in America. The purpose of the essay is to deeper understand the conservative movement, their cultural values and the problems they think America is facing today. This is done by analyzing one of the biggest radio talk-shows in America, The Rush Limbaugh show, which is hosted by the famous conservative talk-show host Rush Limbaugh. By using a framing analysis method the essay tries to frame three american populist views in the Rush Limbaugh show. The three themes that were chosen was feminism, establishment and rasism, because they are three head components in a right-wing populist framework, which is the essays theoretic approach. According to Limbaugh feminism is a threat against individualism and something the establishment uses to make a cultural shift in traditional american values. The establishment is the cultural wealthy elite whose background and status separates them from the rest of the people. Finally, rasism is found in the underlying rhetoric about illegal immigrants and their criminal behavior in combination with their bad level of education. The essay finds a correlation between the views of Rush Limbaugh and the conservative movement, which symbolizes the problems in american politics of today. Many americans believe that there is a gap between the ”people” and the ”elite” which creates an opposition against the establishment and everything they stand for.}},
 author    = {{Källqvist, Daniel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”The establishment owns the establishment” : en kvalitativ framinganalys av The Rush Limbaugh show}},
 year     = {{2017}},
}