Advanced

Under konstruktion - Om konstruktionen av sex och samlevnad i en grundskola

Ströander Venäläinen, Anna LU (2017) PEDK01 20171
Education
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1-6 konstruerar kunskapsområdet sex och samlevnad i relation till utveckling av deras sex och samlevnadsundervisning. Jag har ställt mig följande frågor: (1) Hur ser konstruktionen av sex och samlevnadsämnet ut hos grundskollärare i årskurserna 1-6 under påbörjat utvecklingsarbete av sex och samlevnadsundervisningen?, (2) Vad kan påverka och forma dessa konstruktioner?, (3) Vad kan dessa konstruktioner skapa för verklighet? Frågorna har besvarats genom sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med personal på en svensk grundskola. Analysen har gjorts med grund i tanken om diskurser ur det feministiska poststrukturalistiska perspektivet och visar en konstruktion kring... (More)
Denna studie syftar till att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1-6 konstruerar kunskapsområdet sex och samlevnad i relation till utveckling av deras sex och samlevnadsundervisning. Jag har ställt mig följande frågor: (1) Hur ser konstruktionen av sex och samlevnadsämnet ut hos grundskollärare i årskurserna 1-6 under påbörjat utvecklingsarbete av sex och samlevnadsundervisningen?, (2) Vad kan påverka och forma dessa konstruktioner?, (3) Vad kan dessa konstruktioner skapa för verklighet? Frågorna har besvarats genom sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med personal på en svensk grundskola. Analysen har gjorts med grund i tanken om diskurser ur det feministiska poststrukturalistiska perspektivet och visar en konstruktion kring heteronorm, normer kring barns sexualitet som icke-existerande och osäkerhet. Det finns också en önskan om att lära, att känna sig tryggare och intervjupersonerna hoppas att skolans utvecklingsarbete ska bidra med det. Rådande normer, den egna personen med erfarenheter och perspektiv, utbildning och möjligheter till kunskapsutveckling påverkar konstruktionen. Om konstruktionen får fortsätta att växa, omformas och utvecklas kan dess påverkan bidra till en mer inkluderande skola, en trygghet för både lärare och elever och en möjlighet att komma närmare skolans värdegrundsmål. För att nå en likvärdig undervisning och utbildning i sex och samlevnad behöver vi titta närmare på hur ämnet konstrueras på olika platser i landet, finna orsaken till varför undervisningen skiljer sig åt och börja titta på lösningar. För vidare arbete tror jag att vi behöver arbeta med att samla den större bilden av svenska skolor, vad för normer och diskurser råder, vad är det vi reproducerar och hur förändrar vi skolan till en inkluderande plats? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ströander Venäläinen, Anna LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sex och samlevnad, sex och samlevnadsundervisning, konstruktion, grundskola, diskurs
language
Swedish
id
8911597
date added to LUP
2017-06-09 11:24:51
date last changed
2017-06-09 11:24:51
@misc{8911597,
 abstract   = {Denna studie syftar till att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1-6 konstruerar kunskapsområdet sex och samlevnad i relation till utveckling av deras sex och samlevnadsundervisning. Jag har ställt mig följande frågor: (1) Hur ser konstruktionen av sex och samlevnadsämnet ut hos grundskollärare i årskurserna 1-6 under påbörjat utvecklingsarbete av sex och samlevnadsundervisningen?, (2) Vad kan påverka och forma dessa 	konstruktioner?, (3) Vad kan dessa konstruktioner skapa för verklighet? Frågorna har besvarats genom sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med personal på en svensk grundskola. Analysen har gjorts med grund i tanken om diskurser ur det feministiska poststrukturalistiska perspektivet och visar en konstruktion kring heteronorm, normer kring barns sexualitet som 	icke-existerande och osäkerhet. Det finns också en önskan om att lära, att 	känna sig tryggare och intervjupersonerna hoppas att skolans 	utvecklingsarbete ska bidra med det. Rådande normer, den egna personen 	med erfarenheter och perspektiv, utbildning och möjligheter till 	kunskapsutveckling påverkar konstruktionen. Om konstruktionen får fortsätta 	att växa, omformas och utvecklas kan dess påverkan bidra till en mer 	inkluderande skola, en trygghet för både lärare och elever och en möjlighet 	att komma närmare skolans värdegrundsmål. För att nå en likvärdig 	undervisning och utbildning i sex och samlevnad behöver vi titta närmare på 	hur ämnet konstrueras på olika platser i landet, finna orsaken till varför 	undervisningen skiljer sig åt och börja titta på lösningar. För vidare arbete tror jag att vi behöver arbeta med att samla den större bilden av svenska skolor, vad för normer och diskurser råder, vad är det vi reproducerar och hur förändrar vi skolan till en inkluderande plats?},
 author    = {Ströander Venäläinen, Anna},
 keyword   = {sex och samlevnad,sex och samlevnadsundervisning,konstruktion,grundskola,diskurs},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Under konstruktion - Om konstruktionen av sex och samlevnad i en grundskola},
 year     = {2017},
}