Advanced

Den inlåsta distributionen av lokalproducerad mat - En fallstudie om aktörer som handlar med lokalproducerad mat

Amsköld, Mikaela LU and Trost, Julia LU (2017) SMKK60 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Denna studie belyser hur det ökade intresset för lokalproducerad mat medfört behov av ett fungerande distributionssystem som genererar effektivitet för alla aktörer. Då de redan etablerade systemen är utvecklade för andra typer av livsmedel, medför det problematik för handeln med lokalproducerad mat. Det finns möjlighet att utveckla ett lokalt matdistributionssystem, men i praktiken finns det flertal barriärer som försvårar denna etablering. Syftet med denna studie var att undersöka fenomenet inlåsningar vilka kan hindra utvecklingen av lokala matdistributionssystem genom att studera olika aktörers agerande. Som grund för studiens uppbyggnad valde vi följande frågeställning: “Vilka hinder kan identifieras för uppkomsten av ett lokalt... (More)
Denna studie belyser hur det ökade intresset för lokalproducerad mat medfört behov av ett fungerande distributionssystem som genererar effektivitet för alla aktörer. Då de redan etablerade systemen är utvecklade för andra typer av livsmedel, medför det problematik för handeln med lokalproducerad mat. Det finns möjlighet att utveckla ett lokalt matdistributionssystem, men i praktiken finns det flertal barriärer som försvårar denna etablering. Syftet med denna studie var att undersöka fenomenet inlåsningar vilka kan hindra utvecklingen av lokala matdistributionssystem genom att studera olika aktörers agerande. Som grund för studiens uppbyggnad valde vi följande frågeställning: “Vilka hinder kan identifieras för uppkomsten av ett lokalt matdistributionssystem?”. För att besvara vårt syfte och frågeställning utgick vi ifrån kvalitativ metod och genomförde semistrukturerade djupintervjuer med aktörer som handlar med lokalproducerad mat i Skåne. Studiens empiriska material genererades utifrån sex intervjupersoner, som verkar i olika delar av försörjningskedjan. I analysen använde vi oss utav induktiv ansats då vi utgick ifrån vårt insamlade material och sökte stöd i teorin. Därav analyserades empiri med hjälp av den teoretiska referensramen som består av två teorier, Local Food System samt inlåsning. Vidare identifierades tre inlåsningar vid uppkomsten av ett lokalt matdistributionssystem. Dessa inlåsningar urskiljs främst i arbetsprocessen hos aktörerna, i informationshanteringen samt i maktförhållandet mellan aktörerna. Slutsatsen visar att det krävs stora resurser för att etablera och utveckla ett effektivt lokalt matdistributionssystem. Det ställer krav på aktörerna att förändra sina arbetssätt i flera led, vilket medför att det uppstår flertal hinder i etableringen av ett sådant system. Resultatet öppnar upp för vidare forskning och fallstudier i ämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Amsköld, Mikaela LU and Trost, Julia LU
supervisor
organization
course
SMKK60 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lokala matdistributionssystem, inlåsning, maktförhållanden, arbetsprocesser, informationshantering
language
Swedish
id
8911647
date added to LUP
2017-08-21 16:34:03
date last changed
2017-08-21 16:34:03
@misc{8911647,
 abstract   = {Denna studie belyser hur det ökade intresset för lokalproducerad mat medfört behov av ett fungerande distributionssystem som genererar effektivitet för alla aktörer. Då de redan etablerade systemen är utvecklade för andra typer av livsmedel, medför det problematik för handeln med lokalproducerad mat. Det finns möjlighet att utveckla ett lokalt matdistributionssystem, men i praktiken finns det flertal barriärer som försvårar denna etablering. Syftet med denna studie var att undersöka fenomenet inlåsningar vilka kan hindra utvecklingen av lokala matdistributionssystem genom att studera olika aktörers agerande. Som grund för studiens uppbyggnad valde vi följande frågeställning: “Vilka hinder kan identifieras för uppkomsten av ett lokalt matdistributionssystem?”. För att besvara vårt syfte och frågeställning utgick vi ifrån kvalitativ metod och genomförde semistrukturerade djupintervjuer med aktörer som handlar med lokalproducerad mat i Skåne. Studiens empiriska material genererades utifrån sex intervjupersoner, som verkar i olika delar av försörjningskedjan. I analysen använde vi oss utav induktiv ansats då vi utgick ifrån vårt insamlade material och sökte stöd i teorin. Därav analyserades empiri med hjälp av den teoretiska referensramen som består av två teorier, Local Food System samt inlåsning. Vidare identifierades tre inlåsningar vid uppkomsten av ett lokalt matdistributionssystem. Dessa inlåsningar urskiljs främst i arbetsprocessen hos aktörerna, i informationshanteringen samt i maktförhållandet mellan aktörerna. Slutsatsen visar att det krävs stora resurser för att etablera och utveckla ett effektivt lokalt matdistributionssystem. Det ställer krav på aktörerna att förändra sina arbetssätt i flera led, vilket medför att det uppstår flertal hinder i etableringen av ett sådant system. Resultatet öppnar upp för vidare forskning och fallstudier i ämnet.},
 author    = {Amsköld, Mikaela and Trost, Julia},
 keyword   = {Lokala matdistributionssystem,inlåsning,maktförhållanden,arbetsprocesser,informationshantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den inlåsta distributionen av lokalproducerad mat - En fallstudie om aktörer som handlar med lokalproducerad mat},
 year     = {2017},
}