Advanced

The Social Dilemma of Moving to a Mass Market

Olehed, Ian LU (2017) SKOM12 20171
Department of Strategic Communication
Abstract
Social startup wanting to broaden their impact on society needs to move towards a mass market, something that may require an adaptation of its identity. By adapting the identity it can be seen as untrustworthy and unreliable. The choice is to either limit the good it can do for the world, or sacrifice the foundation of what the startup is. The purpose of the study is to create an understanding of how the identity of social startups can be managed in the move towards a mass market. it was addressed by conducting a discourse analysis on three case studies. The findings points at moving towards a mass market as more complex for social startups because of their social orientation. It is proposed that social startups may want to remain in the... (More)
Social startup wanting to broaden their impact on society needs to move towards a mass market, something that may require an adaptation of its identity. By adapting the identity it can be seen as untrustworthy and unreliable. The choice is to either limit the good it can do for the world, or sacrifice the foundation of what the startup is. The purpose of the study is to create an understanding of how the identity of social startups can be managed in the move towards a mass market. it was addressed by conducting a discourse analysis on three case studies. The findings points at moving towards a mass market as more complex for social startups because of their social orientation. It is proposed that social startups may want to remain in the niche and await for changes in society that will lower the barriers, rather than adapting to the mass market. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det sociala dilemmat med att förflytta sig mot en massmarknad. Samhällsentreprenörer behöver anpassa sig efter en massmarknad för att kunna
maximera sin påverkan på samhället, något som kan leda till att dess rykte skadas. Studien handlar om de mest grundläggande antaganden om en organisation, det vill
säga dess identitet. Att förändra identiteten är inget lätt beslut eftersom följderna bland annat kan innebära att organisationen upplevs som opålitlig, även om identitetsförändring i sig kan leda till en bättre position på marknaden. Därför är det viktigt att undersöka hur identiteten påverkas av förändringen för att undvika att den upplevs som opålitlig. Det är en problematik som är extra tydlig hos samhällsentreprenörer, det vill säga... (More)
Det sociala dilemmat med att förflytta sig mot en massmarknad. Samhällsentreprenörer behöver anpassa sig efter en massmarknad för att kunna
maximera sin påverkan på samhället, något som kan leda till att dess rykte skadas. Studien handlar om de mest grundläggande antaganden om en organisation, det vill
säga dess identitet. Att förändra identiteten är inget lätt beslut eftersom följderna bland annat kan innebära att organisationen upplevs som opålitlig, även om identitetsförändring i sig kan leda till en bättre position på marknaden. Därför är det viktigt att undersöka hur identiteten påverkas av förändringen för att undvika att den upplevs som opålitlig. Det är en problematik som är extra tydlig hos samhällsentreprenörer, det vill säga entreprenörer som driver företag inte av främst ekonomiska skäl, utan för att bidra till en bättre värld. För att maximera nyttan som samhällsentreprenörer bidrar med har det föreslagit att de behöver förflytta sig mot en massmarknad, vilket innebär att fler människor nås och en större påverkan på samhället. Dock, vägen dit är inte alltid lätt. Ofta behöver samhällsentreprenörer anpassa sin identitet för att kunna bli attraktiva för massmarknaden. Om anpassningen innebär att samhällsentreprenören behöver begränsa hur de gör världen bättre, kan de lätt framstå som opålitliga och deras identitet kan ifrågasättas. Det som studien har försökt att skapa en förståelse för är hur samhällsentreprenörer kan agera för att nå en massmarknad, utan att behöva få sin identitet ifrågasatt. Detta har gjorts genom att undersöka identiteten hos tre samhällsentreprenörer och vilka hinder de själva har sett stå i vägen för att de ska kunna nå en massmarknad samt hur dessa hinder kan övervinnas. Utifrån det som hittades har sedan 3 generella slutsatser dragits. Studiens första slutsats pekar på att orsaken till varför det upplevs som extra problematiskt för samhällsentreprenörer är på grund av att de arbetar för en bättre värld. Eftersom att samhällsentreprenören värderar sin påverkan på omvärlden och samhället högre än, eller i alla fall lika högt som, ekonomisk vinning, innebär det att beslutet att ändra identiteten och nå en massmarknad kan inte ske till priset av att anpassa sin påverkan. Studiens andra slutsats visar på att samhällsentreprenörer, till skillnad från vad tidigare forskning har föreslagit, inte automatiskt borde flytta sig mot en massmarknad. Istället bör för- och nackdelarna noggrant övervägas och analyseras innan en eventuell förflyttning påbörjas. Studiens sista slutsats föreslår att om samhällsentreprenören ser hindrena för att nå en massmarknad som för höga, bör den istället avvakta att omvärlden hinner ikapp för att undvika att uppfattas som opålitlig och permanent skada sitt rykte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olehed, Ian LU
supervisor
organization
alternative title
A QUALITATIVE STUDY OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND TO STRATEGICALLY MANAGE IDENTITY
course
SKOM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Strategic Communications, Social Entrepreneurship, Identity, Multi Level Perspective.
language
English
id
8912211
date added to LUP
2017-06-12 15:06:14
date last changed
2017-06-12 15:06:14
@misc{8912211,
 abstract   = {Social startup wanting to broaden their impact on society needs to move towards a mass market, something that may require an adaptation of its identity. By adapting the identity it can be seen as untrustworthy and unreliable. The choice is to either limit the good it can do for the world, or sacrifice the foundation of what the startup is. The purpose of the study is to create an understanding of how the identity of social startups can be managed in the move towards a mass market. it was addressed by conducting a discourse analysis on three case studies. The findings points at moving towards a mass market as more complex for social startups because of their social orientation. It is proposed that social startups may want to remain in the niche and await for changes in society that will lower the barriers, rather than adapting to the mass market.},
 author    = {Olehed, Ian},
 keyword   = {Strategic Communications,Social Entrepreneurship,Identity,Multi Level Perspective.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Social Dilemma of Moving to a Mass Market},
 year     = {2017},
}