Advanced

Kommuners arbete med informationssäkerhet - med den mänskliga faktorn i fokus

Söderström, Sofia LU and Karlsson Åhlén, Nelly (2017) SYSK02 20171
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Vi lever i en informationsekonomi där varje företag är beroende av informationstillgångar. Detta innebär att informationssäkerhet måste utvecklas för att skydda känsliga tillgångar. Ett av de största hoten för lyckad informationssäkerhet inom en organisation är de felaktiga åtgär- der och beteende hos de anställda när de hanterar information. Myndigheten för Samhälls- skydd och Beredskap genomförde år 2015 en enkätundersökning med syfte att ta reda på om kommuner arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Denna undersökning ligger till grund för denna uppsats. De tre huvudområden som behandlas under uppsatsen är: policy och styrande dokument, utbildning och kompetensutveckling, samt kontroll och uppföljning.
Dessa kopplas till tre... (More)
Vi lever i en informationsekonomi där varje företag är beroende av informationstillgångar. Detta innebär att informationssäkerhet måste utvecklas för att skydda känsliga tillgångar. Ett av de största hoten för lyckad informationssäkerhet inom en organisation är de felaktiga åtgär- der och beteende hos de anställda när de hanterar information. Myndigheten för Samhälls- skydd och Beredskap genomförde år 2015 en enkätundersökning med syfte att ta reda på om kommuner arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Denna undersökning ligger till grund för denna uppsats. De tre huvudområden som behandlas under uppsatsen är: policy och styrande dokument, utbildning och kompetensutveckling, samt kontroll och uppföljning.
Dessa kopplas till tre steg som Conner och Patterson (1982) pekar på att en anställd går ge- nom för att anpassas till en organisatorisk förändring och inkluderar således den mänskliga faktorn. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kommuner arbetar med informationssäker- het med de tre huvudområdena som perspektiv. Författarna har genom en kvalitativ undersök- ning intervjuat åtta kommuner i Sverige för att besvara forskningsfrågan Hur arbetar kommu- ner med informationssäkerhet utifrån den mänskliga faktorn i fokus? Det framgick att samt- liga kommuner generellt sätt inte arbetar systematiskt med informationssäkerhet och inte in- kluderar de anställda i det dagliga arbetet. Kommuner bör sträva efter att arbeta med informat- ionssäkerhet kontinuerligt, med den mänskliga faktorn i fokus, för att uppnå så hög säkerhet som möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderström, Sofia LU and Karlsson Åhlén, Nelly
supervisor
organization
course
SYSK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
report number
INF17-023
language
Swedish
id
8912722
date added to LUP
2017-06-21 13:08:21
date last changed
2017-06-21 13:08:21
@misc{8912722,
 abstract   = {Vi lever i en informationsekonomi där varje företag är beroende av informationstillgångar. Detta innebär att informationssäkerhet måste utvecklas för att skydda känsliga tillgångar. Ett av de största hoten för lyckad informationssäkerhet inom en organisation är de felaktiga åtgär- der och beteende hos de anställda när de hanterar information. Myndigheten för Samhälls- skydd och Beredskap genomförde år 2015 en enkätundersökning med syfte att ta reda på om kommuner arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Denna undersökning ligger till grund för denna uppsats. De tre huvudområden som behandlas under uppsatsen är: policy och styrande dokument, utbildning och kompetensutveckling, samt kontroll och uppföljning.
Dessa kopplas till tre steg som Conner och Patterson (1982) pekar på att en anställd går ge- nom för att anpassas till en organisatorisk förändring och inkluderar således den mänskliga faktorn. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kommuner arbetar med informationssäker- het med de tre huvudområdena som perspektiv. Författarna har genom en kvalitativ undersök- ning intervjuat åtta kommuner i Sverige för att besvara forskningsfrågan Hur arbetar kommu- ner med informationssäkerhet utifrån den mänskliga faktorn i fokus? Det framgick att samt- liga kommuner generellt sätt inte arbetar systematiskt med informationssäkerhet och inte in- kluderar de anställda i det dagliga arbetet. Kommuner bör sträva efter att arbeta med informat- ionssäkerhet kontinuerligt, med den mänskliga faktorn i fokus, för att uppnå så hög säkerhet som möjligt.},
 author    = {Söderström, Sofia and Karlsson Åhlén, Nelly},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommuners arbete med informationssäkerhet - med den mänskliga faktorn i fokus},
 year     = {2017},
}