Advanced

Butiksansvarigas motivation - En kvalitativ studie om butiksansvarigas motivation i den svenska dagligvaruhandeln

Nyberg, Jacob LU and Kron, Ludvig LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Butiksansvarigas motivation - En kvalitativ studie om butiksansvarigas motivation i den svenska dagligvaruhandeln.

Författare: Ludvig Kron och Jacob Nyberg

Nivå och kurs: Kandidatuppsats i kursen KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2017

Handledare: Dorit Christensen

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Problemformulering: Konkurrensen i den svenska dagligvaruhandeln har hårdnat och i takt med konkurrensen ökar pressen på butikerna. I sin tur ökar då pressen på de butiksansvariga som är ytterst ansvariga för de enskilda butikerna. De butiksansvariga behöver då vara motiverade för att lyckas prestera resultaten som... (More)
Titel: Butiksansvarigas motivation - En kvalitativ studie om butiksansvarigas motivation i den svenska dagligvaruhandeln.

Författare: Ludvig Kron och Jacob Nyberg

Nivå och kurs: Kandidatuppsats i kursen KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2017

Handledare: Dorit Christensen

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Problemformulering: Konkurrensen i den svenska dagligvaruhandeln har hårdnat och i takt med konkurrensen ökar pressen på butikerna. I sin tur ökar då pressen på de butiksansvariga som är ytterst ansvariga för de enskilda butikerna. De butiksansvariga behöver då vara motiverade för att lyckas prestera resultaten som krävs.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att vidga förståelsen för hur butiksansvariga inom den svenska dagligvaruhandeln blir motiverade i sitt arbete.

Frågeställning: Hur blir butiksansvariga inom svensk dagligvaruhandel motiverade i sitt arbete?

Metod: Uppsatsen har använt en kvalitativ metod med en abduktiv ansats och semistrukturerade intervjuer för att insamla det empiriska materialet.

Slutsatser: Butiksansvariga blir generellt motiverade genom de sociala relationerna med de anställda och kunderna på arbetet, att prestera och att kunna mäta prestationen snabbt i butiksmiljön, variationen i arbetet samt av inflytandet över butiken som arbetsstrukturen ger. Butiksansvariga skiljer sig i hur de blir motiverade av monetära ersättningar, graden av inflytande samt de ekonomiska möjligheterna och riskerna i ägarformen.

Nyckelord: Motivation, dagligvaruhandeln, butiksansvariga (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyberg, Jacob LU and Kron, Ludvig LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Motivation, dagligvaruhandeln, butiksansvariga
language
Swedish
id
8912918
date added to LUP
2017-06-28 15:57:58
date last changed
2017-06-28 15:57:58
@misc{8912918,
 abstract   = {Titel: Butiksansvarigas motivation - En kvalitativ studie om butiksansvarigas motivation i den svenska dagligvaruhandeln. 

Författare: Ludvig Kron och Jacob Nyberg

Nivå och kurs: Kandidatuppsats i kursen KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2017

Handledare: Dorit Christensen

Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Problemformulering: Konkurrensen i den svenska dagligvaruhandeln har hårdnat och i takt med konkurrensen ökar pressen på butikerna. I sin tur ökar då pressen på de butiksansvariga som är ytterst ansvariga för de enskilda butikerna. De butiksansvariga behöver då vara motiverade för att lyckas prestera resultaten som krävs.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att vidga förståelsen för hur butiksansvariga inom den svenska dagligvaruhandeln blir motiverade i sitt arbete.

Frågeställning: Hur blir butiksansvariga inom svensk dagligvaruhandel motiverade i sitt arbete?

Metod: Uppsatsen har använt en kvalitativ metod med en abduktiv ansats och semistrukturerade intervjuer för att insamla det empiriska materialet.

Slutsatser: Butiksansvariga blir generellt motiverade genom de sociala relationerna med de anställda och kunderna på arbetet, att prestera och att kunna mäta prestationen snabbt i butiksmiljön, variationen i arbetet samt av inflytandet över butiken som arbetsstrukturen ger. Butiksansvariga skiljer sig i hur de blir motiverade av monetära ersättningar, graden av inflytande samt de ekonomiska möjligheterna och riskerna i ägarformen.
 
Nyckelord: Motivation, dagligvaruhandeln, butiksansvariga},
 author    = {Nyberg, Jacob and Kron, Ludvig},
 keyword   = {Motivation,dagligvaruhandeln,butiksansvariga},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Butiksansvarigas motivation - En kvalitativ studie om butiksansvarigas motivation i den svenska dagligvaruhandeln},
 year     = {2017},
}